• BIST 100.952
  • Altın 216,788
  • Dolar 5,2661
  • Euro 5,9734
  • İstanbul : 13 °C
  • Ankara : 7 °C
  • İzmir : 11 °C

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
38 yıllık bir mazisi olan, “Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi”nin Başhekimi Uzm. Dr. Zafer Çukurova, 1988 İ.Ü Tıp Fakültesi bitirdi.

1993 Şişli Etfal Hastanesi 1.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 1993–1995 600 yataklı Diyarbakır Asker Hastanesi Askerlik hizmeti 1995–2000 Şişli Etfal Hastanesi 1.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Başasistanlığı, 2001-Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Yardımcılığı yaptı. 01.10.2005 den itibaren aynı hastanede Başhekim olarak görev yapan Uzm. Dr. Zafer Çukurova, SAĞLIĞINSESİ 'nin sorularını yanıtladı.

Hastane ne zaman kuruldu? 
Hastanemizin kuruluşuna ilişkin ilk öneri Sağlık Bakanlığı'na 1965 yılında yapılmış, 1969 yılında hastane hizmete hazır hale gelmiştir.1970 yılında da 100 yataklı Tropikal Hastalıklar Hastanesi olarak açılmıştır. 

Yıllar içindeki gelişimi nasıl oldu?
30 Eylül 1985 yılında genel amaçlı Devlet Hastanesi'ne dönüştürülen 150 yataklı hastanemiz, 2000 yılına kadar bu statüde hizmet vermiştir. 1998 yılında 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi, hastanemiz bünyesine katılmıştır. Hastanemiz 28 Eylül 2000 tarihinde Sağlık Bakanı Osman DURMUŞ’ un onayı ile ve Prof. Dr. Erşan AYGÜN' ün kurucu başhekimliğinde 'Eğitim ve Araştırma' misyonunu da üstlenerek, “Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi” adını almıştır. O tarihten bu yana da aynı isimle hizmete devam etmektedir.

Hastanemiz ayrıca A,B,C,D blokları, Kan Merkezi, Diyaliz Merkezi, Kreş olmak üzere 16.200 m2 (inşaat halindeki 10.000m2 acil) kapalı alanda hizmetini sürdürmekte olup hastanemize bağlı 2 tane de semt polikliniği (Bakırköy ve Bahçelievler) bulunmaktadır. 

Hastanede hangi branşlar var. Ne tür ameliyatlar yapılıyor?. Yapılmayan ama hedeflenen ameliyatlar da var mı?
Hizmet veren branşlar; Dahiliye, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Göz Hastalıkları, Ortopedi, Nöroşirurji, Nöroloji, Üroloji, Cildiye, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi, Plastik Cerrahi, Kalp Damar Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Kanser Araştırma, Diş, Ültrason, Hemodiyaliz, Anestezi ve Acil’dir.

Şu anda konsültan hekim olarak hizmet veren branşlar; Göğüs Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Psikiyatri’dir.

Şu anda eğitim faaliyetlerine resmi olarak başlayan branşlar; Dahiliye, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Radyoloji, Üroloji, Nöroşirurji, Nöroloji, Biyokimya, Anestezi, Cildiye, Aile Hekimliği, Ortopedi, Göz Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji ve Patoloji’dir.

Yıllık toplam poliklinik sayısı nedir? Yıllara, mevsimlere göre azalıyor mu, artıyor mu, neden? Poliklinik sayısının en yüksek olduğu branşlar. Yatak sayısınız, doluluk oranınız nedir, mevsimlere ve yıllara göre bir değişim gösteriyor mu? 
Hastanemizde bulunan yatak sayısı 281’dir. Ayrıca Koroner Yoğun Bakım Ünitesi 4 yataklıdır. Hasta başı monitör olup merkezi olarak izlenebilmektedir. Reanimasyon Ünitesi’ nde 8, Çocuk Yoğun bakım ünitesinde de 2 yatak bulunmaktadır.

HASTANENİN YATAK DOLULUK ORANI

Hastanenin genel yatak işgal oranı % 95’ dir.

Kliniklerin yatak işgal oranı;
Dahiliye %107
Koroner Yoğun Bakım %92
Çocuk Hastalıkları %73
Kadın Hastalıkları ve Doğum %98
Yeni Doğan Yoğum Bakım %81
Çocuk Yoğum Bakım %84
Genel Cerrahi %86
KBB %98
Göz Hastalıkları %114
Beyin Cerrahisi %96
Ortopedi %108
Nöroloji %12
Üroloji %101
Plastik Cerrahi %86
Göğüs Cerrahisi %100
Kalp Damar Cerrahisi %97
Çocuk Cerrahisi %101
Anestezi Yoğun Bakım %100
Acil %200 

Yıllık ameliyat sayısı ne kadar? Geçen yıla göre artış veya azalma var mı neden? 
Hastanemiz ameliyathane sayısı 9’dur. Hastanemizde aylık ortalama ameliyat sayısı 253’ tür. 126 büyük ameliyat, 81 orta ameliyat ve 46 küçük ameliyat yapılmaktadır. 

Doktor, hemşire, eczacı diş hekimi ve diğer personel sayısı ne kadar? İhtiyaca yanıt veriyor mu? Hangi branşlarda, ne kadar elemana ihtiyacınız var? Bu eksiklik hizmete nasıl yansıyor, yansımaması için neler yapıyorsunuz? 
Hastanemizde 350 kişilik doktor kadrosu bulunmaktadır. Bu kadro; 11 Klinik Şefi, 4 Klinik şef Yardımcısı, 13 Başasistan, 111 Uzman, 173 Asistan, 15 Pratisyen, 3 Diş Hekiminden oluşmaktadır. Ayrıca hastanemiz 96 Diğer Sağlık Çalışanı, 73 İdari Personel ve Memur, 244 Hemşire ile semt polikliniklerinde çalışan personelle birlikte toplam 789 çalışan ile hizmet vermektedir.

Araç, gereç tıbbi cihaz durumu en eski ve en yeni araç gereciniz nedir, ne zaman alındı? Bu yıl yeni alımlarda yapıldı mı, hangi cihazlar, maliyet nedir? Döner sermayeden mi İl Sağlık Müdürlüğü finansmanı ile mi karşılandı? 2007 -2008de almayı düşündüğünüz büyük cihazlar hangileri, nasıl almayı planlıyorsunuz, elemanlı hizmet alımı düşünüyor musunuz? Hangi cihazlarda?

KULLANILAN CİHAZLAR
Biyokimya Otoanalizörü : [2 adet]
Kan Gazı Cihazı : [1 adet]
Kardiak Marker Cihazı (Troponin I için): [1 adet]
Tam Otomatik Koagülasyon Cihazı: Sysmex CA 1500 (Dade- Behring- Altay Reaktif)
Tam Otomatik İdrar Analiz Cihazı: [2 adet]
Hormon otoanalizörü: [2 adet]
Üçlü Tarama Testi: Immulite One

ÇALIŞILAN TESTLER :
Rutin Biyokimya testleri:
Kan gazları:
Troponin I. Hemostaz testleri:
Hormon, Tümör Marker ve vitamin testleri:

Ayrıca Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen yaklaşık 50 (elli) sağlık ocağına ait kan örnekleri üzerinde de, 2006 yılından bu yana hastanemiz laboratuarında çalışılmaktadır. Rutin ve acil test istemi yapılan testler için, Laboratuar içi (internal) ve Uluslar arası (eksternal) Kalite Kontrol çalışmaları düzenli olarak devam etmektedir.

KALİTE KONTROL PROGRAMLARI

1. İç Kalite Kontrol: Tüm cihazlar için günlük kontroller(Internal kalite kontrol) düzenli olarak yapılmakta ve sonuçlar bilgisayar ortamında saklanmaktadır.

2. Dış Kalite Kontrol: Rutin Biyokimya- EQAS BİO-RAD Hormon, Vitamin ve tm. Marker –RIQAS

Akredite olma düşünceniz var mı, ne zaman? 
Hastanemizin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 20.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, TSE tarafından yapılan belge yenileme tetkiki sonrasında yenilendi.

Hastaneninizin misyonundan vizyonundan bahseder misiniz? 
Vizyonumuz: Toplumumuzun sağlık konusundaki beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak bilimsel kurallara uygun ve kaliteli sağlık hizmetini en üst seviyede vermek, kaliteyi sürekli iyileştirme prensibiyle ülkemizde sağlık hizmetini veren lider eğitim kurumu ve hastanelerinden biri olmaktır.

Misyonumuz ise; hastalarımıza sağlık hizmetini, uluslararası standartta sunabilmek için tıptaki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, hekim, hemşire ve tüm personelimizin sürekli eğitim almasını sağlamak, çalışanlarımızın ve hastalarımızın iyiliği ve mutluluğu için çalışmaktır..

Ayrıca benimsediğimiz kalite politikamızdan da bahsetmek isterim.

• Hastalarımızın memnuniyetini ve mutluluğunu çağdaş eğitimle bilimsel, etik kurallara uygun sağlık hizmeti sunarak en üst seviyeye çıkarmak.

• Bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek, yenilikleri en kısa zamanda hizmete sunmak.

• Ülkemizde kaliteli sağlık hizmeti sunan seçkin sağlık kurumlarının yanı sıra, dünyadaki diğer sağlık kurumlarıyla da işbirliği yapmak.

• Hastalarımıza sağlık hizmeti sunarken, fayda-maaliyet analizi yaparak, hastanemizin mevcut kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak.

• Kendi branşında çağdaş bilgilerle donanımlı en iyi sağlık bakımını sunan nitelikli hekim ve sağlık personeli yetiştirmek.

• Kanun ve mevzuatlar çerçevesinde çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak.

• Çalışanlarımıza sosyal imkanlar sunarak, bölümler arası iletişimi ve takım ruhunu geliştirmektir. 

Zaman ayrıdığınız için teşekkürler.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim