• BIST 94.380
  • Altın 244,443
  • Dolar 5,9255
  • Euro 6,6004
  • İstanbul : 17 °C
  • Ankara : 19 °C
  • İzmir : 19 °C

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul’un Avrupa Yakasında, sahil kesiminde, Baltalimanı’nda, tarihi bir binada sağlık hizmeti veriyor Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi .
Ortopedi ve Travmatoloji alanında ülkemizin ilk ve tek özel dal Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelliğini taşıyor.Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Vedat Şahin, Sağlığınsesi ’nin sorularını yanıtladı:

Biz kendinizi biraz tanıtır mısınız?
1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 1998 yılına kadar aynı klinikte uzman, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak çalıştım.

12 Kasım 1998 tarihinde Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti unvanını aldım. Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Ocak 2001 tarihinde yapılan sınavlara katılarak Klinik Şefi unvanını alıp Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliğine atandım.

Mart 2002 tarihine kadar aynı hastanedeki görevime devam ettim. 5 Mart 2002 tarihinde Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine ve I. Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliğine atandım.

1995 ve 1996 yıllarında 4 ay süreyle Amerikan Hastanesinde El ve Mikrocerrahi konusunda ileri eğitim aldım. Ortopedi ve Travmatoloji alanında yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış 50 makale, 70 civarında bildiri ve bir kitap bölümüm var. İngilizce biliyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Hastane ne zaman kuruldu? 
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19 Haziran 1944 tarihinde “Kemik ve Mafsal Veremi Hastanesi” olarak hizmete açılmıştır.

Yıllar içindeki gelişimi nasıl oldu?
Hastanenin kurucusu ve ilk başhekimi Dr. Raif Sirer’dir. Başlangıçta sağlık hizmetleri ile idari, teknik ve sosyal hizmetlerin tamamı aynı binada yapılmakta idi. Hastanenin kalorifer tesisatı ve çamaşırhanesi yoktu. 1948 yılında arka bahçeye hademe yatakhanesi, 1954 yılında ön bahçeye idare binası, hemşire lojmanı ve yemekhane olarak kullanılan iki katlı bina yapıldı.

1955 yılında hastanenin ismi Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Deniz ve Güneş Tedavi Enstitüsü, 1960 yılında ise Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi olarak değiştirildi.

17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören saray binası 2000 senesinde dönemin Sağlık Bakanı Sayın Doç. Dr. Osman Durmuş’un girişimi ve hayırsever işadamı müteveffa Sakıp Sabancı’nın değerli katkılarıyla kapsamlı bir restorasyonda tabi tutulmuş, özellikle tavan işlemeleri büyük ölçüde orijinal şekline kavuşturulmuştur.

Ayrıca ilkel koşullarda hizmet veren birçok birim ve idari üniteler, iki katlı, modern ve geniş yönetim binasının inşası ile buraya taşınmıştır.

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2001 tarihinde özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne geçirilmiş ve bu haliyle ülkemizin Ortopedi ve Travmatoloji alanında ilk ve tek özel dal eğitim hastanesi olmuştur.

2002 yılından itibaren Bakanlığımızın büyük yatırımları ile hastanemiz köklü bir yenilenmeye tabi tutulmuştur.

Hastanede hangi branşlar var. Ne tür ameliyatlar yapılıyor?Yapılmayan ama hedeflenen ameliyatlar da var mı?
Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji alanında ülkemizin ilk ve tek özel dal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olup üç adet Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kliniğini bünyesinde bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra konsültan olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Nöroloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Cildiye ve Enfeksiyon Hastalıkları branşlarında da poliklinik hizmeti sunulmaktadır.

Hastanemizde
• Her türlü kırık ve çıkıklara müdahale
• Eksternal fiksatörlerle yapılan primer ve düzeltici cerrahiler
• El cerrahisi ve mikrocerrahi uygulamaları, tendon transferleri
• Flep ve greft uygulamaları
• Primer ve revizyonel artroplasti uygulamaları
• Her türlü pediatrik ortopedi uygulamaları
• Diz, omuz ve ayak bileği artroskopileri
• Artroskopik bağ tamiri ve rekonstrüksiyonu
• Vertebra cerrahisi
• Spor yaralanmalarının tedavisi başarıyla gerçekleştirilmektedir. 

Yıllık toplam poliklinik sayısı nedir? Yıllara, mevsimlere göre azalıyor mu, artıyor mu, neden? Poliklinik sayısının en yüksek olduğu branşlar. Yatak sayısınız, doluluk oranınız nedir, mevsimlere ve yıllara göre bir değişim gösteriyor mu?
Poliklinik Sayımız 2005 yılında 138 774, 2006 yılında 183 293 olup yıllık artış oranı %32 dir.
Hastanemizde 137 yatak mevcut olup bunun 125 tanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinin kullanımına tahsis edilmiştir.
Yatak doluluk oranımız %85–90 civarındadır. 

Yıllık ameliyat sayısı ne kadar? Geçen yıla göre artış veya azalma var mı neden?
Yıllık Ameliyat Sayımız 2005 yılında 4890, 2006 yılında 5608 ve 2007 yılında 6080 olup her yıl ortalama %10 luk bir artış gerçekleştirmekteyiz. 

Doktor, hemşire, eczacı diş hekimi ve diğer personel sayısı ne kadar? İhtiyaca yanıt veriyor mu? Hangi branşlarda, ne kadar elemana ihtiyacınız var? Bu eksiklik hizmete nasıl yansıyor, yansımaması için neler yapıyorsunuz?
Hastanemizde 43 Uzman Doktor, 1 Pratisyen Doktor, 31 Asistan Doktor, 2 Diş Hekimi, 1 Eczacı, 2 Fizyoterapist, 54 Hemşire, 20 Sağlık Teknisyeni ve 15 diğer personelle hizmet verilmektedir.

Genelde personel sayısı yeterli olmakla beraber Anestezi Uzmanı sayısının azlığı nedeni ile 6. ameliyat salonu atıl kalmakta ve Yoğun Bakım ünitesi faaliyete geçirilememektedir. Fizyoterapist sayısının 2 olması nedeni ile de mevcut Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi verimli kullanılamamaktadır.

Araç, gereç tıbbi cihaz durumu en eski ve en yeni araç gereciniz nedir, ne zaman alındı? Bu yıl yeni alımlarda yapıldı mı, hangi cihazlar, maliyet nedir? Döner sermayeden mi İl Sağlık Müdürlüğü finansmanı ile mi karşılandı? 2007–2008 de almayı düşündüğünüz büyük cihazlar hangileri, nasıl almayı planlıyorsunuz, elemanlı hizmet alımı düşünüyor musunuz? Hangi cihazlarda?
Hastanemiz tıbbi araç parkı son 5 yıl içerisinde büyük ölçüde yenilenmiştir.

2000–2006 döneminde;
Döner Sermayeden : 1 843 000 YTL
Genel Bütçeden : 270 000 YTL
Özel İdare ve Hudut Sahiller Gn. Md.den : 702 000 YTL
değerinde Demirbaş alımı yapılmıştır.

2007 yılı içerisinde;
Döner Sermayeden : 355.000 YTL
Sağlık Müdürlüğünden : 400.000 YTL değerinde Demirbaş alımı yapılmıştır.

Önümüzdeki yıl içerisinde ise 1 adet BMD cihazı ile Dijital Röntgen Cihazı Alımı planlanmakta olup yaklaşık değeri 1 000 000. YTL dir.

Sosyal güvenliği olan hastalara (SSK, Bağ kur emekli sandığı gibi) özel ve devlet hastanelerinin açılması hizmetinizde aksamalara neden oldu mu, yoğunluk nasıl, artış var mı? Bu artışın oranı nedir? Sayısal değer verebilir misiniz? Mevcut imkânlar artan hasta sizi nasıl etkiledi?
Sosyal Güvenlik Kurumları hastalarının özele açılması hasta potansiyelimizi etkilemedi. Ancak 2004 yılında SSK’lı hastalara Devlet Hastanelerine gitme şansı verilmesi hasta potansiyelimizi %100 oranında artırmıştır. 

Kısa ve uzun vadede hedeflerinizden bahseder misiniz? Neler yapmayı hedefliyorsunuz?
Hedefimiz, hastanemizi kolay ulaşılabilir, kaliteli ve çağdaş tıbbi hizmetin verilebildiği bir sağlık kurumu ve bilgi çağının sunduğu imkanları kullanabilen, modern teşhis ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen bilgilerle donatılmış uzman kadroları yetiştirecek bir eğitim kurumu haline getirmektir.

Baltalimanı adını hem yurt içinde ve hem de yurt dışında bir marka haline getirmeye kararlıyız. Geçmişte kapatılması veya otel ve benzeri amaçlarla kullanılması gündeme getirilen hastanemiz bugün 21. yüzyıl Türkiyesinin en önemli sağlık kurumlarından biri haline gelmiştir.

Bu haliyle hastanemiz hasta sayısı, hasta potansiyeli ve çeşitliliği, hizmet verilen mekânların tarihi ve doğal güzelliği ile değil ülkemizde, Avrupa’da bile birkaç önemli ortopedi merkezinden biri olmaya adaydır.

TÜRKİYE'NİN ORTOPEDİ MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Kısa vadede hastanemizi Türkiye’nin en önemli Ortopedi merkezlerinden biri haline getirmeyi başardık. Son 4 Tıpta Uzmanlık Sınavında Ortopedi alanında Türkiye’de Üniversiteler dahil en yüksek puanla asistan alan kurum olmamız bunun bir göstergesidir. Öte yandan hastalarımız için sunulan hizmetin kalitesi ile bir cazibe merkeziyiz ve şifa kapısıyız. Bunun en önemli kanıtı yıllık poliklinik ve ameliyat sayımızdaki ciddi artıştır.

Orta ve uzun vadeli hedefimiz hastanemizi Avrupa’da da tanınan bir Ortopedi Merkezi haline getirmektir. Bunun için bilimsel çalışmalarımızla sesimizi tüm dünyaya duyuracak alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. 2008 den itibaren yaptıklarımızı ve tecrübelerimizi yabancı meslektaşlarımızla en üst düzeyde paylaşacağız.

Çalışanların memnuniyeti motivasyonu için neler yapıyorsunuz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz?
İdare olarak çalışanlarımızla iç içeyiz. Çalışanların yönetime katılmalarını sağlamak, yapılanlardan haberdar etmek, çalışanların görüş, öneri ve eleştirilerini almak için 6 senedir düzenli olarak her ay personel bilgilendirme toplantıları tertip ediyoruz.

Ayrıca eğitim yılı açılışında ve ramazanda toplu yemek organizasyonu yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Tıp Bayramlarında ve Hemşirelik haftasında değişik etkinlikler düzenliyoruz.

Hastane çalışanlarının oluşturduğu Müzik, folklor ekibiniz vs. var mı? Ne zamanlar gösterilerini sergiliyorlar?
Maalesef personel sayımızın yetersizliği nedeniyle bu tür etkinlikler yapılamamaktadır.

Hastanenizde deprem güçlendirme çalışmaları var mı, hangi aşamada ne taraflar yapılıyor ne zaman biter? Maliyeti ne kadar? 
Hastanemizde 2002–2003 yıllarında yaklaşık 3.500.000 YTL lik yatırımla tüm birimlerin deprem güçlendirmesi tamamlanmıştır.

Akredite olma düşünceniz var mı, ne zaman? 
Hastanemiz 2006 yılı Ocak ayında ISO 9001–2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. Bu belgeye uygun olarakda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Akreditasyon için çalışma şartlarımızı ve hizmet standartlarımızı yükseltiyoruz. Ancak hastanemizin ana binasının 1. Derece tarihi eser sınıfında olması nedeni ile fiziki şartlarımızı akreditasyona getirmemiz mümkün görünmemektedir.

Eklemek istediğiniz…
Hastanemizin tanıtımı için böyle bir fırsatı sağladığınız için şahsım ve hastanemiz çalışanları adına yayın kurulunuza teşekkür ederim. 

Zaman ayırdığınız için teşekkürler.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim