• BIST 104.595
  • Altın 229,200
  • Dolar 5,4631
  • Euro 6,1893
  • İstanbul : 14 °C
  • Ankara : 7 °C
  • İzmir : 15 °C

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI
Dilek Süzen

RİZE DEVLET HASTANESİ

Yeşilliği bol olan bölgemiz Karadenizin; yeşiliyle mavisinin buluştuğu yerde kuruldu Rize Devlet Hastanesi. Rize doğumlu Başhekimi Prof. Dr. Arif Yılmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi ?nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak çalıştı. 2 yıldan beri , Rize Devlet Hastanesi?nin Başhekimliğini yapan Prof. Dr. Arif Yılmaz, SAĞLIĞINSESİ nin sorularını yanıtladı.

SAĞLIĞINSESİ :Hastane ne zaman açıldı ?Ne tür gelişmeler oldu?
Prof. Dr. Arif Yılmaz : Eski Hastanemiz 1950 yılında yapımına başlanan hastanemiz inşaatı bodrum,giriş katı ve servisler olmak üzere 3 katlı bir bina. 75 yatakla ilimiz ve çevre halkının hizmetine sunuldu.

Nüfusun artması, teknolojik gelişmelere paralel olarak hastanemizin fiziki yapısı yetersiz kalmış,bunun üzerine hastanemizin yanında bulunan sağlık okulu 1978 yılında bir tünelle hastanemize bağlanmıştır.Yine aynı binaya 2 katlı olmak üzere 2 ayrı bina inşa edilerek hastanemiz bünyesine dahil edilmiştir.

1980 yılında göğüs hastanesi olarak hastanemiz bahçesinde hizmet veren bina 1983 yılında bakanlığımızın talimatları ile hastanemiz bünyesine dahil edilmiştir.Hastanemiz 17 dönüm arazi üzerinde tomografi merkezi,Kanser erken tanı merkezi,ve tarama merkezi ile birlikte 3 ayrı binadan oluşmaktadır.

Yine hastanemizin fiziki yapısının yeterli olması nedeniyle ilimizde özel hastane olarak hizmet veren Sayinur yardımcı özel hastanesi iç donanımı ile birlikte kiralanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Hastanemiz 266 kadro yatağı 64 uzman hekimi 99 hemşiresi 62 sağlık teknisyeni 151 diğer personeli ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteydi.

Hastanede 6 ameliyathane,11 yataklı kroner yoğun bakım ünitesi,modern patoloji laboratuvarı,kan merkezi,biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı,röntgen servisleri,bilgisayarlı tomografi ünitesi,magnetik rezonans igame ünitesi,mamografi,ultrasonografi,EEG,odyometri,endoskopi ünitesiCerrahi yoğun bakım ünitesi,20 cihazlı hemodiyaliz ünitesi,nüfus planlama ve bölgemizin en büyük acil servisi ile halkımıza hizmet vermekteydi.

SAĞLIĞINSESİ :Sonra ne oldu?
Prof. Dr. Arif Yılmaz :Zaman içerisinde yatak kapasitesi önce 230 daha sonra da 300?e çıkarılmıştır. Duyulan ihtiyaç üzerine ,24 Nisan 1998 yılında 400 yatak kapasiteli şimdiki yeni Devlet Hastanesi binasının temeli atılarak 20 Eylül 2005 tarihinde de hizmete açılmıştır.

SAĞLIĞINSESİ Hastanenizde hangi branşlarda hizmet veriliyor?
Prof. Dr. Arif Yılmaz : Çocuk hastalıkları,Kadın hastalıkları ve Doğum,Kardiyoloji,Kardiovasküler cerrahi,Genel cerrahi ,Ortopedi,Dahiliye,KBB ,Göz Hastalıkları ,Cildiye ,Nöroloji,Göğüs Cerrahi,Nöroşirurji, Psikiyatri,FTR,Üroloji,Göğüs Hastalıkları ,Radyodiagnostik,Anestezi,Biyokimya,Mikrobiyoloji,İntaniye,Patoloji,Nefroloji, Gastroenteroloji ve Plastik Cerrahi alanlarında hizmet verilmektedir.

SAĞLIĞINSESİ :Yıllık poliklinik sayınız ne kadar, yıllar içinde ve mevsimsel değişmeler oluyor mu?
Prof. Dr. Arif Yılmaz :Yıllık poliklinik sayımız 600.000 civarındadır. Yaz aylarında ,yaz turizmine bağlı olarak bir miktar artma gözlenmektedir.Poliklinik sayısı özellikle İç Hastalıkları ,Kadın Hastalıkları ve Doğum ,Çocuk Hastalıkları ,Kardiyoloji ,Beyin cerrahi ,Nöroloji,Göz Hastalıkları ,KBB ve Psikiyatri?de fazladır.

SAĞLIĞINSESİ :Yatak sayınız ve doluluk oranınız hakkında da bilgi alabilir miyiz?
Prof. Dr. Arif Yılmaz : Yatak sayımız 400 olup doluluk oranımız %75 dir.

SAĞLIĞINSESİ Yıllık ameliyat sayınız ne kadar, yıllara göre bir artış oluyor mu?
Prof. Dr. Arif Yılmaz :Yıllık ameliyat sayımız 10.000 civarında olup geçen yıla oranla sayısal bir değişiklik söz konusu değildir. Ancak son 1 yılda 100 civarında açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmiştir.

SAĞLIĞINSESİ Hastanenizdeki doktor, hemşire, ebe, eczacı, diş hekimi hakkında da bilgi verir misiniz? Bu konuda bir eksiğiniz var mı?
Prof. Dr. Arif Yılmaz :Hastanemizde 55 uzman, 20 Pratisyen hekim, 200 civarında hemşire ve ebe ,2 eczacı ,3 diş hekimi hizmet vermektedir.Ayrıca 450 civarında hizmet alımı elamanı ve 200 civarında da memur ve hizmetli çalışmaktadır.

Bu arada en önemli eksiğimiz , yan dallarla ilgili yeterince hekimin olmayışıdır. Ayrıca Yeni doğan yoğun bakım ,dahili ve genel amaçlı cerrahi yoğun bakımın aktif olmayışı hissedilen eksikliğimizdir.Burada en önemli faktör yetişmiş insan gücünün olmayışıdır. Fiziki mekan ve techizat yönüyle önemli bir eksiklik söz konusu değildir.İhtiyaç karşılanamadığından bu alandaki hastalar ileri merkezlere gönderilmektedir.

SAĞLIĞINSESİ :Araç -gereç durumunuz yeterli mi, almayı planladığınız başka hangi cihazlar var, nasıl almayı düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. Arif Yılmaz :Hastanemizde 1 MRI ,1 CT ,1 Mamografi ve 2 USG cihazları bulunmaktadır. Bu cihazların tümü 5 yaşından büyük olup yeni cihaz alımı yerine, bu alanda hizmet alımı düşünülmektedir.

Bağış yoluyla alınmış 1 adet Anjiografi cihazımız mevcut olup , bu 1 yaşındadır.Ayrıca 4 adet 3 yaşında X-ray cihazımız mevcuttur. Bunlar Döner sermayeden alınmıştır. Ayrıca Döner sermayeden alınan 3 yaşında Gastrointestinal endoskopi , bronkoskopi ,sistoskopi , artroskopi ve laparoskopik cerrahi cihazları mevcuttur. Kardiovasküler cerrahi ve yoğun bakım cihazları da hibe yoluyla alınmış olup 1 yıllık yeni cihazlardır.

Koroner yoğun bakım cihazları ise 3 yıllık olup döner sermayeden alınmıştır. 22 adet hemodiyaliz cihazı, biokimya ve mikrobiyoloji ile ilgili çeşitli cihazlar da bulunmaktadır

SAĞLIĞINSESİ Sosyal güvenliği olanlara hastanenizin açılması hastanenizi nasıl etkiledi?

Prof. Dr. Arif Yılmaz :Sosyal güvenliği olan hastaların özel ve devlet hastanelerinden hizmet alabilmelerinin önünün açılması hizmetimizde aksamalara yol açmamış bilakis hizmet sunumumuzda kalite artımına yol açmıştır.

SAĞLIĞINSESİ :Kısa dönemdeki hedefleriniz neler?
Prof. Dr. Arif Yılmaz :Hastanemizin önümüzdeki kısa dönem hedeflerinden bahsetmek istersek , bunlar;
-ISO 9000 standardına uygun bir yapılandırma ile birlikte belgelendirme süreci .
-Toplam Kalite yönetiminin tüm birimlerce benimsenmesi.
-2007 yılı içerisinde müşteri memnuniyeti anketleri neticesinde tespit edilen memnuniyet oranlarının %70? den %80? e çıkarılması , özellikle hizmet talebinin yoğun olduğu bölümler için hekim açığının kapatılması .
-Tüm çalışanlara yönelik iletişim ve empati ile ilgili interaktif eğitimlerin yapılması .
-Faturalama biriminde yapılacak düzenlemelerle SGK kesinti miktarının %5 ?in altına çekilmesi.
-Web sayfamızda yapılacak bir düzenleme ile hastane tanıtım filmi oluşturulması .
-Tüm veri personelinin ICD10 eğitimi alınması.

SAĞLIĞINSESİ :Çalışanlarınızın motivasyonu için neler yapıyorsunuz, yapmayı düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. Arif Yılmaz : Kalite geliştirme ekibinin oluşturmuş olduğu bir sosyal ekiple periyodik olarak çalışan ziyaretleri yapılıyor ve şikayet ve önerileri raporlandırılıyor. Bu raporlar kalite konseyimiz tarafından dikkate alınarak uygulamalar yönlendiriliyor.

Hafta sonları sosyal geziler planlanıyor ve çalışanların katılımı için duyurular yapılıyor.

SAĞLIĞINSESİ :Hastanenizde deprem güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekiyor mu, yapılıyor mu?
Prof. Dr. Arif Yılmaz : Hastanemizde deprem güçlendirme çalışmaları inşaat yapımının kontrolü sırasında ,tespit edilen eksiklikler olarak görülüp o dönem içerisinde yeniden planlanıp uygulanmıştır.

SAĞLIĞINSESİ :Akreditasyon çalışmalarınız var mı?
Prof. Dr. Arif Yılmaz :Kalite çalışmalarımız istediğimiz düzeye geldikten sonra 2 yıl içerisinde akreditasyonla ilgili çalışmaları başlatacağız.

SAĞLIĞINSESİ :Son olarak neler eklemek istersiniz?
Prof. Dr. Arif Yılmaz :Biz şu anda 2.Basamak Sağlık hizmeti veren bir Devlet Hastanesiyiz. Amacımız kurulmuş bulunan Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi ile entegre olarak bölgeye daha ileri düzeyde sağlık hizmeti sunmaktadır.Bu düzeyde başlamış olduğumuz Kardioloji ?Kardiovasküler Cerrahi projesi ,bunun için bir başlangıçtır ,ve Devlet imkanları dışındaki olanakların harekete geçirilmesi amaçlanmıştır.

SAĞLIĞINSESİ :Zaman ayırdığınız için teşekkürler.


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim