• BIST 96.119
  • Altın 240,724
  • Dolar 5,8654
  • Euro 6,5694
  • İstanbul : 19 °C
  • Ankara : 17 °C
  • İzmir : 24 °C

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI
Dilek Süzen

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği

1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitiren Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği?nde ihtisasını tamamlayarak, 1991 yılında üroloji uzmanı ünvanını aldı. 1996?da doçent, 2008?de profesör oldu. 2001 yılında açılan sınavda da başarılı olarak, Haydarpaşa Numune Hastanesi 2. Üroloji Kliniği Şefliği görevine geldi. Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN SAĞLIĞINSESİ ' nin sorularını yanıtladı.

1994 yılında bir yıl kadar Houston-ABD?de Baylor College of Medicine?de misafir ürolog olarak bulunanProf.Dr.M.İhsan KARAMAN Prostat kanseri konusunda bir bilimsel kitap editörlüğü, katkıda bulunduğu 15?den fazla kitap bölümü, 200?den fazla ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış veya sunulmuş bilimsel çalışması ve 40?ı aşkın uluslararası sitasyonu var. 5 tıbbi derginin editörler kurulunda yer alıyor; 4 uluslararası, 10 ulusal tıbbi derneğin üyesi.

İşte sorularımız ve aldığımız yanıtlar:


SAĞLIĞINSESİ :Kliniğinizin kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Haydarpaşa Numune Hastanesi aslında Türkiye?nin ilk Tıp Fakültesi olarak köklü Üroloji geçmişi olan bir hastanedir. Bizim kliniğimiz olan 2. Üroloji Kliniğinin kuruluşu ise 2001 yılında Üroloji Klinik sayısının ikiye çıkarılmasıyla gerçekleşmiştir.

SAĞLIĞINSESİ :Kadronuz hakkaında da bilgi rica etsek.
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Akademik kadromuz 1 Prof ve 4 uzmandan oluşmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ :Hemşire, yardımcı personel sayısı yeterli mi? Ne kadar kişiye daha gereksiniminiz var? Bu açığı nasıl kapatıyorsunuz? Hizmette bir aksama oluyor mu?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Hemşire sayısında bir ve yardımcı personel sayısında iki eksiğimiz olmasına rağmen mevcut personelin özverili çalışması sayesinde hastalarımız tarafından eksiklikleri hissedilmemektedir.

SAĞLIĞINSESİ :Yıllık poliklinik ve ameliyat sayısınız nedir? Yıllara göre azalıyor mu artıyor mu, neden? Mevsimsel değişiklikler yaşanıyor mu, neden? Türkiye?de ender yapılıyor diyebileceğiniz ama sizin anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yapılan ameliyatlar var mı, neler, özellikleri neler?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Yıllık ortalama poliklinik sayımız 17000 ve ameliyat sayımız 1900?dür. Bu sayılar yıldan yıla artış göstermektedir. Kamu hastanelerindeki genel eğilime uygun olarak, bizim hastanemizde de, yaz aylarında hem poliklinik hem de ameliyat sayılarında azalma olmaktadır.

Prostat kanserinin tüm dünyada kabul edilmiş tedavi yöntemlerinden birisi olan brakiterapi, ülkemizde devlet hastanesi bünyesinde sadece Haydarpaşa Numune Hastanesi 2. Üroloji Kliniğinde uygulanmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ :Yatak sayınız nedir, yeterli mi, ne olmalı, Açığı kapatmak için nasıl bir uygulama ?yapıyorsunuz? Yıllık doluluk oranınız ortalama nedir? Yıllara ve mevsimlere göre değişiyor mu, neden?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN: Şu anda kliniğimizde 21 yatağımız mevcuttur. Bunun dışında ayrı bir bölümde bulunan özel servis yatakları da gerekli durumlarda kullanılabilmekte, dolayısıyla yatak sıkıntısı çekilmemektedir. Ortalama yatak doluluk oranımız %95 tir.

SAĞLIĞINSESİ :Kliniğinizin yıllık bilimsel yayın sayısı (yurt içi ve dışı) ortalama ne kadar? Yıllara göre azalıyor mu, artıyor mu, hedefiniz nedir?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Kliniğimiz tarafından yılda ortalama 5-7 yurtdışı, 20 civarında yurt içi yayın-sunu yapılmaktadır. Bu rakamlar da yıldan yıla artış eğilimindedir. Hedefimizde bu rakamları çok daha yükseklere çıkarmak vardır.

SAĞLIĞINSESİ :Siz, diğer öğretim üyesi ve asistanlar düzenlenen yurt içi ve dışı kongrelere katılabiliyor musunuz? Burada En büyük zorluk sizce nedir? Bu zorluk sizce nasıl aşılır? Bazı alanlarda kongre enflasyonu yaşandığı görüşüne katılıyor musunuz? Bu enflasyonun sizce nedeni nedir?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN: Türkiye de son yıllarda kongre ve toplantı enflasyonu olduğu bir gerçektir. Tabii ki klinik olarak olabildiğince çok toplantıya katılmaya çalışıyoruz. Bu konuda maalesef devletin önemli bir katkısı olmadığı için, sağlık endüstrisi ve kişisel finansman kullanarak katılabiliyoruz.

SAĞLIĞINSESİ :Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklenti ve önerileriniz nedir?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Kliniğimizde eğitime başlayacak bir asistanın kendisini ciddi bir iş yükü yanında çok iyi bir eğitimin beklediğini bilmesi gerekir. Tabii teorik yönden gelişebilmesi için literatürü takip etmeye de zaman ayırması gerekecektir.

SAĞLIĞINSESİ : Kliniğinizin tıbbi araç- gereç durumu nasıl? İhtiyacı karşılıyor mu? İhtiyaç duyduğunuz tıbbi araç- gereçler var mı, neler, bunların maliyeti nedir, nasıl almayı düşünüyorsunuz?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Tıbbi cihaz teknolojisi büyük bir hızla gelişmektedir. Açıkçası bunu takip etmekte güçlük çekiyoruz ama bazen devlet kanalıyla bazen de hayırseverlerin bağışlarıyla teknolojik altyapımızı güncel tutmaya çalışıyoruz. Az önce de söylediğim gibi, en ileri teknolojilerin kullanıldığı brakiterapi, laparoskopi ve perkütan nefrolitotripsi yöntemleri bile kliniğimizde uygulanabilmektedir.

SAĞLIĞINSESİ :Tıp mesleğinin geçmişten günümüze durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, cazibe devam ediyor mu, azalıyor mu neden? Sizce öğrenciler, asistanlar geleceklerinden umutlu mu, kaygılı mı? Neden? Sizce çözüm nedir? Tıp Fakültelerindeki eğitim yeterli mi, neler yapılmalı?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Bazı dönemlerde popülaritesinde dalgalanmalar olmakla birlikte, Tıp mesleği hemen her zaman en gözde mesleklerden biri olmuştur. Öğrenciler ve asistanlar için en kaygı verici durumun mecburi hizmet ve devlet hizmeti ile ilgili belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Çözüm mecburi hizmete gidecek kişinin ne zaman ve hangi yöntemle istediği yere dönebileceğinin belirlenmesidir. Tıp Fakültelerindeki eğitim temelde yeterli olmakla birlikte tabiî ki geliştirilmesi gereken yönler var. Örneğin pratik uygulamalar sayı ve saat olarak artırılabilir.

SAĞLIĞINSESİ :Ekonomik güçlükler hekimin yaşamını, başarısını sizce etkiler mi, nasıl? Hekim nasıl bir ortamda, hangi şartlarda çalışırsa sizce, mutlu, gelecek kaygısı taşımadan, başarılı ve üretken olur?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Kesinlikle çok etkiler. Bence hekimin ailesi ve kendisi ekonomik kaygı duymadan, bu mesleği uygulayan herkesin yapmak zorunda olduğu bilgi güncelleme işini rahatlıkla finanse edebilecek bir gelir düzeyi sağlanmalı, ondan sonra başarı ve üretkenlik beklenmeli diye düşünüyorum.

SAĞLIĞINSESİ :Döner sermayeden anabilim dalınıza ayrılan pay ne kadar, bu oran, miktar sizce yeterli mi? Ne olmalı? Motivasyonda bu payın yeterli olduğuna inanıyor musunuz?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Döner sermayeden ele geçen paranın belirlenmesinde kişinin kendi performansı, kliniğin performansı ve hastanenin performansı, dağıtılmaya karar verilen toplam miktar gibi faktörler etkili olmaktadır. Şu anda elimize geçen miktar oldukça yetersizdir ancak yakın dönemde biraz daha artacağını umuyoruz.

SAĞLIĞINSESİ : Türk tıbbının ve Tıp Fakültelerinin, hekimliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Ülkemizin gelişmesine paralel olarak tıbbımız da gelişmektedir. Hatta ülkemizin genel gelişmesinin biraz önünde gittiğini düşünüyoruz. Ancak bu gelişim esnasında insan faktörüne yapılan yatırımın yetersiz olduğunu düşünüyoruz.

SAĞLIĞINSESİ :Uzmanlık dalınızın geleceğiniz nasıl görüyorsunuz, ilgi devam ediyor mu edecek mi? Neden?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Üroloji farklı teknolojileri en çok kullanan branşlardan biridir ve bu anlamda gelişmeye çok açıktır. Ayrıca çocuk hastalarla da ilgilenilmesine rağmen, yaşlı hastalar üroloji pratiğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Toplumumuzun ortalama yaşam süresi uzadıkça ve insanlarımızın sağlık hizmetine ulaşma oranları arttıkça ürolojinin geleceği de parlak olacaktır.

SAĞLIĞINSESİ : Sizce iyi bir hekim hangi özellikleri taşımalı?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Öncelikle iyi ve vicdan sahibi bir insan olmalıdır. Bunun somut ölçüsü, karşısındaki hastaya kendi ailesinden bir fertmiş gibi davranabilmesidir. Ayrıca teorik ve pratik açıdan da donanımlı olmalıdır. Bunun yolu da, fakülte yıllarından mesleğin son gününe kadar, mesleğiyle ilgili gelişme ve güncel bilgileri okumak, takip etmek ve uygulamaktır.

SAĞLIĞINSESİ : Son olarak neler eklemek istersiniz?
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN:Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

SAĞLIĞINSESİ :Zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederiz.


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim