• BIST 96.861
  • Altın 238,221
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • İstanbul : 10 °C
  • Ankara : 5 °C
  • İzmir : 13 °C

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI
Dilek Süzen


Başkent Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı


Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs , 1950 İzmir doğumlu, ilkokul Ankara, orta ve lise Talas ve Tarsus Amerikan kolejleri, Ankara Tıp Fakültesi mezunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı?nda uzmanlık, SSK Ankara hastanesinde klinik şef yardımcılığı ve klinik şefliği yaptı. 1995?den itibaren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı ve Acil Tıp Anabilim Dalı başkanı olanProf. Dr. Mehmet Nur Altınörs, SAĞLIĞINSESİ nin sorularını yanıtladı:

Yayınları:
98?i uluslararası dergiler,29?ı ulusal dergilerde olmak üzere toplam 127 İngilizce makale, 35 Türkçe makale, 5 adet Türkçe kitap bölümü, 2 tercüme kitap, 3 kitap editörlüğü ve bir kitap yazarlığı var.Eserlerine 328 atıf aldı.

İşte sorularımız ve yanıtları:

SAĞLIĞINSESİ : Anabilim Dalınız ne zaman kimin tarafından kuruldu?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs:Anabilim Dalımız 15 Ocak 1995 tarihinde Dr. Nur Altınörs?ün bölüm başkanlığına atanması ile resmiyet kazanmıştır. Bu tarihden önce Dr. Hakan Caner uzman olarak görev yapmaktaydı.Anabilim dalı Dr. Nur Altınörs ve Dr. Hakan Caner tarafından kurulmuştur.

SAĞLIĞINSESİ :Akademik kadronuz hakkında da bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs:Başkent Üniversitesinin Ankara dışındaki hastanelerinden Adana, Konya ve Alanya?da Anabilim dalı?na bağlı olarak çalışan nöroşirürji üniteleri vardır . Ankara?da 2 profesör, 1 yar. doç, 1 uzman, Adana?da 1 doçent, 3 uzman, Konya?da 1 yar.doç, 1 uzman, Alanya?da 1 yar.doç 1 uzman, İstanbul hastanesinde 1 uzman çalışmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ :Hemşire yardımcı personel durumunuz nasıl, yeterli mi?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs:Genel olarak yeterlidir.

SAĞLIĞINSESİ :Yıllık poliklinik sayınız ne kadar? Yıllara göre artış var mı mevsimsel değişiklikle yaşanıyor mu?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs:2007 yılında öğretim üyesi ve diğer poliklinik muayene toplamı 8047 ve aynı yıl içinde yapılan ameliyat sayısı 850?dir. Yıllar içinde belirgin artış gözlenmektedir. Dini bayramlar öncesi ve yaz aylarında istatistiki açıdan anlamlı sayılmayacak azalmalar zaman zaman gözlenmektedir.

SAĞLIĞINSESİ :Yatak sayınız ne kadar yeterli mi?Doluluk oranınız ne kadar?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs:Hastanemizde uygulanan sistem gereği nöroşirürji bölümü için ayrı bir servis yoktur. Nöroloji bölümü ile ortak kullanılan 6 yataklık bir yoğun bakım ünitesi vardır.İhtiyaç halinde diğer yoğun bakımlara ve hastanenin hemen hemen her servisine hasta yatırabilmekteyiz.Hastanede doluluk oranı genelde çok yüksek olduğu için bazen aynı gün değil, ertesi gün ve çok nadiren iki gün içinde yatış yapılmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ :Anabilim dalınızın yıllık bilimsel yayını ortalama ne kadar oluyor? Hedefiniz nedir?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs:Anabilim dalımız elemanları tarafından 2007 yılında 16?sı uluslararası dergiler, 5 tanesi ulusal dergilerde olmak üzere toplam 21 İngilizce , 2 Türkçe makale yayınlanmıştır. Ayrıca kongrelerde tebliğ edilmiş ve kongre kitaplarında özet olarak yer almış çok sayıda sunusu vardır.

SAĞLIĞINSESİ : Kongre, sempozyum düzenliyor musunuz? Adı ne, ne zamanlar oluyor, katılım sayısı ortalama ne kadarı bulunuyor?.Siz, diğer öğretim üyesi ve asistanlar düzenlenen yurt içi ve dışı kongrelere katılabiliyor musunuz?

En büyük zorluk sizce nedir? Bu zorluk sizce nasıl aşılır? Bazı alanlarda kongre enflasyonu yaşandığı görüşüne katılıyor musunuz? Bu enflasyonun sizce nedeni nedir?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs:Kongre düzenlemedik. Araştırma görevlilerimiz ve öğretim üyelerimiz düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmaktadırlar.

Bilimsel toplantı sayısının arttığı doğrudur. Bunun en büyük nedeni her tıp disiplininde olduğu gibi dalımızdada alt uzmanlık ve ilgi alanlarının gelişmesi, bilgi hacminin artması ve kongrelerin maddi açıdan karlı organizasyonlar haline gelmesidir.

Bir anlamda doğal olan bu sonuç bazı sorunlarıda beraberinde getirmiştir. Bir kişinin ilgi duyduğu alanlardaki etkinliklerin tümüne katılması zaman ve maddi bakımdan problemler oluşturmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ : Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklenti ve önerileriniz nedir?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs: Kliniğimizi düşünen asistan adayları nöroşirürjiyi gerçekten çok seviyor ve istiyorlarsa tercih etmelidirler. Aksi durumda kendileride, birlikte çalışacakları bizlerde mutlu olmayız. Kişisel en büyük beklentilerim dürüstlük, insanlara saygı ve çok çalışmaktır.

SAĞLIĞINSESİ :Anabilim Dalınızın tıbbi araç- gereç durumu nasıl? İhtiyacı karşılıyor mu? İhtiyaç duyduğunuz tıbbi araç- gereçler var mı, neler, bunların maliyeti nedir, nasıl almayı düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs:Tıbbi araç-gereç durumu genel olarak yeterlidir.

SAĞLIĞINSESİ :Tıp mesleğinin geçmişten günümüze durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, cazibe devam ediyor mu, azalıyor mu neden? Sizce öğrenciler, asistanlar geleceklerinden umutlu mu, kaygılı mı? Neden? Sizce çözüm nedir? Tıp Fakültelerindeki eğitim yeterli mi, neler yapılmalı?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs :Tıp mesleğinin geçmişe oranla cazibesinin azaldığını düşünmekteyim. Öğrenci ve araştırma görevlileri büyük ölçüde geleceklerinden kaygılıdır.

İstediği dal ve merkezde uzmanlık çalışması yapmak konusunda TUS gibi çok yarışmacı bir barajın oluşu, zorunlu hizmet, doktor sayısından kaynaklanan ciddi rekabet ve maddi konular bu kaygının gözleyebildiğim başlıca nedenleridir.

Uzunca bir süre yeni Tıp Fakültesi açılmaması,mevcut fakültelerdeki kontenjanın azaltılması mümkün olmuyorsa en azından dondurulası, Tıp Fakültelerinde pratik eğitime en az teorik eğitim kadar önem verilmesi yararlar sağlayabilir.

SAĞLIĞINSESİ :Ekonomik güçlükler hekimin yaşamını, başarısını sizce etkiler mi, nasıl? Hekim nasıl bir ortamda, hangi şartlarda çalışırsa sizce, mutlu, gelecek kaygısı taşımadan, başarılı ve üretken olur?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs : Ekonomik güçlükler çok doğal olarak hekimin meslek yaşamını olumsuz yönde etkiler. Hekim kendisinin ve sorumluluğunu taşıdığı insanların uygar, iyi standartlarda ve geleceğinden emin maddi olanaklara sahip olmak ister.

Ayrıca huzurlu bir ortamda, birlikte çalışacağı insanlarla uyum içinde, işini severek ve üretkenlik duygusuyla çalışmak konunun manevi yönleridir.

SAĞLIĞINSESİ :Döner sermayeden anabilim dalınıza ayrılan pay ne kadar, bu oran, miktar sizce yeterli mi? Ne olmalı? Motivasyonda bu payın yeterli olduğuna inanıyor musunuz?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs: Hastanemizde döner sermaye sistemi yoktur.

SAĞLIĞINSESİ : Türk tıbbının ve Tıp Fakültelerinin, hekimliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs: Türk tıbbı ve Tıp Fakültelerinin tüm eksiklik ve sorunlarına karşın olumlu yolda ve nispeten iyi durumda olduğunu düşünmekteyim. Sorunları çözümlemede üniversitelerarası işbirliğinin önemi büyüktür. Ülkemizde standartları çok yüksek, verimli tıbbi hizmet sunan çok sayıda merkez vardır ve sayıları hızla artmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ :Uzmanlık dalınızın geleceğiniz nasıl görüyorsunuz, ilgi devam ediyor mu edecek mi? Neden?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs: Uzmanlık dalımızda son yıllarda çok önemli gelişmeler olmuştur. Uzman sayısında patlama şeklinde artış olmuştur.Bugün itibariyle Türk Nöroşirürji derneğine 1000 civarında kayıtlı üye vardır. Diğer hekimlik dallarında olduğu gibi ülke çapında nöroşirürjien dağılımında bir homojenite yoktur, büyük metropollere doğal bir ilgi vardır.

Ancak zorunlu hizmet kuralarında bazı ilçeler bile bulunmaktadır.Her yerde aynı standartda icra edilemesede önemli travma olguları ve bir çok başka cerrahi olgu büyük merkezlere sevk edilmeden başarıyla yerinde tedavi ve takip edilebilmektedir.

SAĞLIĞINSESİ : Sizce iyi bir hekim hangi özellikleri taşımalı?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs: İyi bir hekim öncelikle mesleğini ve insanları sevmeli, akademik kariyer yapmasa bile gelişme ve yenilikleri makro düzeyde izlemeli, geçerli yabancı dillerden hiç olmazsa bir tanesini yeterli düzeyde bilmelidir.

SAĞLIĞINSESİ : Rotasyon ve eğitim programınız nasıl? Ders müfredatı sizce yeterli mi, eksiklik var mı nedir? Sizce hangi konuların de ders olarak tıp fakültelerinde okutulması gerekir neden?
Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs: Rotasyon eğitim programı temel olarak yasanın öngördüğü çerçevede sürdürülmektedir. Onun dışında araştırma görevlilerimiz Ankara dışındaki Başkent hastanelerinin nöroşirürji ünitelerine rotasyon yapmaktadırlar.

Tıp Fakültelerinde iyi Türkçe yazma, konuşma ve genel anlamda kişinin kendisini ifade etmesine yönelik dersler, bilgisayar tekonolojisi ve uygulamaları, özellikle yakın siyasal tarihimiz ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve nitelikleri, geçerli bir yabancı dil eğitimine ağırlık verilmelidir.

Bunlar genel olarak müfredat programlarında yer almakta olmalarına karşın ağır meslek derslerinin yanında şimdiye kadar ihmal edildikleri kanısındayım.
SAĞLIĞINSESİ :Zaman ayırdığınız için teşekkürler.


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim