• BIST 104.862
  • Altın 230,040
  • Dolar 5,4794
  • Euro 6,2177
  • İstanbul : 12 °C
  • Ankara : 10 °C
  • İzmir : 12 °C

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI
Dilek Süzen

Kayseri,Erciyes Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesini bitiren Prof. Dr. Mahmut Argün 1986-1991 yılları arasında Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D Araştırma görevlisi ,1991-1996 yıllarında yardımcı doçent, 1996-2002 arası Doçent, 2002 yılından beri de profesör olarak çalışıyor.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak, Prof. Dr. Mahmut Argün , Sağlığınsesi 'nin sorularını yanıtladı:
Sağlığınsesi : Anabilim Dalınızın kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1977 yılında Kayseri Devlet Hastanesi içinde Prof.Dr. Şahap Şahlan ve Prof.Dr. Eyüp Karakaş tarafından kurularak hizmet vermeye başlamıştır.Daha sonra Talas yolu üzerindeki yeni yerinde hizmet vermeye devam etmiştir. 1988 yılı Haziran ayından itibaren ana hastane binasında ve 3. kattaki serviste faaliyetlerine devam etmiştir. Halen 75 yatak sayısı ile poliklinik ve klinik hizmetlerini sürdürmektedir.

Sağlığınsesi :Akademik kadronuz konusunda bizleri bilgilendirir misiniz?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında halen 3 Profesör, 5 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 18 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Sağlığınsesi :Hemşire, yardımcı personel sayısı yeterli mi? Ne kadar kişiye daha gereksiniminiz var?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalında hizmet vermekte olan hemşire ve yardımcı sağlık personeli sayıca yeterli değildir. Çalışmakta olan personelin gayretleri ile personel açığı kapatılmaya ve hizmet verimli bir şekildi sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Sağlığınsesi : Yıllık poliklinik ve ameliyat sayısınız nedir? Yıllara göre azalıyor mu artıyor mu, neden? Mevsimsel değişiklikler yaşanıyor mu, neden? Türkiye?de ender yapılıyor diyebileceğiniz ama sizin anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yapılan ameliyatlar var mı, neler, özellikleri neler?
Prof. Dr. Mahmut Argün :2006 Poliklinik hasta sayımız 13.000 , yapılan ameliyat sayısı 4100 ?dür. Poliklinik hasta ve yapılan ameliyat sayısı yıllara göre artış göstermektedir ( %6,5 ) . Mevsimlere göre hasta sayılarımızda önemli bir değişiklik olmamaktadır.

Türkiye? de her hastanede yapılmayan bazı ameliyatlar üniversitemizde yapılmaktadır. Bunlar arasında mikrocerrahi girişimler, spinal hastalıklarla ilgili cerrahiler ve tümörol hastalıkların tedavisinde kullanılan rezeksiyon protezleri bulunmaktadır.

Sağlığınsesi : Yıllık poliklinik ve ameliyat sayısınız nedir? Yıllara göre azalıyor mu artıyor mu, neden? Mevsimsel değişiklikler yaşanıyor mu, neden? Türkiye?de ender yapılıyor diyebileceğiniz ama sizin anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yapılan ameliyatlar var mı, neler, özellikleri neler?
Prof. Dr. Mahmut Argün : Yatak sayımız 75 ?tir . Halı hazırda ihtiyaca cevap verecek kapasitede değildir, açığı kapatmak için hasta sirkülasyonu artırılarak ve ayaktan tedavi ünitesi kullanılarak giderilmeye çalışılmaktadır. Doluluk oranı % 90- % 100 arasında değişmektedir.

Sağlığınsesi :Anabilim Dalınızın yıllık bilimsel yayın sayısı ortalama ne kadar? Yıllara göre azalıyor mu, artıyor mu, hedefiniz nedir?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yıllık bilimsel yayın yurtiçi yurt dışı ( makale, bildiri ve poster ) 30 civarındadır. Hedefimiz bu sayıyı daha da arttırmaktadır.

Sağlığınsesi : Kongre, sempozyum düzenliyor musunuz? Adı ne, ne zamanlar oluyor, katılım sayısı ortalama ne kadarı bulunuyor?.Siz, diğer öğretim üyesi ve asistanlar düzenlenen yurt içi ve dışı kongrelere katılabiliyor musunuz?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Genellikle her yıl Erciyes dağındaki otellerde geleneksel Erciyes Ortopedi Günleri Çerçevesinde Şubat yada Mart ayında toplantılar düzenliyoruz. Toplantılara katılım sayısı 100/200 arasında değişmektedir.

Anabilim Dalımız öğretim üyesi ve araştırma görevlileri yurt dışında ve yurtdışında yapılan toplantılara aktif olarak katılmakta , konferanslar , bildiriler ve posterler sunmaktadır. Bu toplantılarda sunulan bildiri ve posterlerden yarışma sonrasında derecede alınmaktadır. Bazı yıllar kongrelerin aşırı sayıda yapılması nedeniyle kongre enflasyonu yaşandığını düşünmekteyiz.

Sağlığınsesi : Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklenti ve önerileriniz nedir?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Türkiye standartlarında ve hatta daha üst seviyelerde asistan eğitimi verebildiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle de anabilim dalımızda araştırma görevlisi olmak isteyen doktorlarda çalışma temposunu kaldırabilecek beş yıllık sürede performansını düşürmeden çalışabilecek ve yabancı dilinin makale ve dış yayın takip edebilecek düzeyde olan kişilerin tercih etmesini yeğliyoruz.

Sağlığınsesi :Anabilim Dalınızın tıbbi araç- gereç durumu nasıl? İhtiyacı karşılıyor mu? İhtiyaç duyduğunuz tıbbi araç- gereçler var mı, neler, bunların maliyeti nedir, nasıl almayı düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. Mahmut Argün : Anabilim Dalımızda hastalara hizmet ve tedavi amacıyla araç ve gereçler zor şartlar altında olsa da temin edilmektedir. İhtiyaç duyduğumuz malzemeler hastane döner sermayesi işletmesi tarafından, dekanlık ve başhekimlik çalışanlarının gayretleri ile temin edilmektedir. Kullanılan araç ve gereçlerin maliyeti çok yüksektir bu nedenle alımında ve temininde güçlükler yaşanmaktadır.

?MESLEĞE İLGİ GİDEREK AZALIYOR?


Sağlığınsesi :Tıp mesleğinin geçmişten günümüze durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, cazibe devam ediyor mu, azalıyor mu neden? Sizce öğrenciler, asistanlar geleceklerinden umutlu mu, kaygılı mı? Neden? Sizce çözüm nedir? Tıp Fakültelerindeki eğitim yeterli mi, neler yapılmalı?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Tıp mesleği 1975 ?1985 arasında daha cazibesi yüksek ve herkesin tercih ettiği çalışma alanı durumundaydı. 1981 yılında çıkan mecburi hizmet kanunundan sonra ve bu mesleğe yöneltilen değişik suçlamalar nedeniyle cazibe odağı mühendislere kaydı.

1995 yılından sonra Tıp dışındaki dallarda iş bulma zorluğu ve işsiz kalınması nedeniyle tekrar tıp mesleği cazibe odağı haline geldi .2005 yılından sonra ise mesleği icra etme ve malpraktis konularla ilgili konunlar düzenlenmesi nedeniyle , tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar ve implantların alımı ve kullanımında bir takım yolsuzlukların ortaya çıkması ve değişik hastanelerde soruşturmaların başlatılması sonucunda son zamanlarda yine cazibe odağı olmaktan uzaklaşmaktadır.

Aynı zamanda tıp eğitimi uzun bir süreç ve arkasından gelen uzmanlık döneminde aşırı emek ve bilgi sarfı gerektirdiği için günümüzde giderek gözden düşmekte olduğunu düşünüyorum

Sağlığınsesi : Ekonomik güçlükler hekimin yaşamını, başarısını sizce etkiler mi, nasıl? Hekim nasıl bir ortamda, hangi şartlarda çalışırsa sizce, mutlu, gelecek kaygısı taşımadan, başarılı ve üretken olur?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Ekonomik güçlükler hekimin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum hekimin çalışma ortamını , çalışma şartlarını ve günlük yaşamını zorlaştırmaktadır. Gelecek kaygısına düşürmektedir. Bu nedenle başarılı ve üretken olmakta zorlanmaktadır.

Sağlığınsesi :Döner sermayeden anabilim dalınıza ayrılan pay ne kadar, bu oran, miktar sizce yeterli mi? Ne olmalı? Motivasyonda bu payın yeterli olduğuna inanıyor musunuz?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Döner sermayeden Anabilim Dalımıza ayrılan özel bir pay yoktur. Her öğretim üyesine çalıştığı oranda performans adı altında ek bir ödeme yapılmaktadır.

Sağlığınsesi :Türk tıbbının ve Tıp Fakültelerinin, hekimliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Bu günkü şartlar içinde bilhassa Sağlık Bakanlığı ve YÖK?ün kısır çekişmeler içinde olduğunu düşünürsek yukarıdaki soruların cevaplarının olumlu yönde olduğunu düşünmek iyimserlik olur.

Sağlığınsesi : Türk tıbbının ve Tıp Fakültelerinin, hekimliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Bilhassa Türkiye?de bu trafik kazalarının engellenemediğini göz önünde bulundurursak Tıbbın olmasa da Ortopedi ve Travmatolojinin her zaman ilgi odağı olacağını ve hasta sayısının günden güne artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Ortopedi ve Travmatoloji uzman hekimlerine her zaman büyük işler ve görevler düşecektir.

Sağlığınsesi : Sizce iyi bir hekim hangi özellikleri taşımalı?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Bence iyi bir hekim özverili, çalışkan , konusunda bilgili, insan ilişkileri iyi olan vatandaşların dertleriyle yakından ilgilenen gece gündüz demeden görev yapan , hipokrat yeminine bağlı kalan ve geçim derdinden önce hastasını iyileştirmeyi düşünen kafa yapısında birisi olmalıdır.

Sağlığınsesi : Rotasyon ve eğitim programınız nasıl? Ders müfredatı sizce yeterli mi, eksiklik var mı nedir? Sizce hangi konuların de ders olarak tıp fakültelerinde okutulması gerekir neden?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı araştırma görevlileri acil tıp, genel cerrahi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve anesteziyoloji anabilim dallarında rotasyon yapmaktadır. Anabilim dalımızda hem lisansüstü hem de lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

Müfredatımız bizce yeterlidir ancak Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına ayrılan staj süresi kısadır bu nedenle zaman zaman yeterli öğretim ve eğitimi vermekte zorlanıyoruz. Bizce güncel hastalıklara ait konularında her ne kadar klasik olmasa da Tıp Fakültelerinde okutulması düşüncesindeyiz.

Sağlığınsesi : Son olarak neler eklemek istersiniz?
Prof. Dr. Mahmut Argün :Tıp Fakülteleri uzun süren eğitim ve öğretim sonrasında topluma sağlık hizmeti verecek hekimleri yetiştirmeye çalışmaktadır. Tıp Fakültesindeki öğretim üyeleri öğretim üyeliği yanında tedavi hizmetleri de vermek zorundadır.

Ayrıca aile babası olarak çocuk yetiştirmekte ve bu çocuklarını da iyi bir eğitimle topluma katılmasını arzulamaktadır. Bunların olabilmesi için ekonomik gelirleri ile yaptıkları işler arasında paralellik kurulmalı en azından hayatlarını düzgün bir şekilde sürdürebilecek gelir düzeyine kavuşturulmalıdır.

Sağlığınsesi :Zaman ayırdığınız için teşekkürler.


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim