• BIST 104.595
  • Altın 229,806
  • Dolar 5,4631
  • Euro 6,1893
  • İstanbul : 11 °C
  • Ankara : 2 °C
  • İzmir : 8 °C

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

HASTANE/  KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI
Dilek Süzen

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitiren Prof. Dr. A. Denizmen Aygün , 1987 yılında İstanbul Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.1988 yılında Van Devlet Hastanesinde ve 1989-1990 yıllarında İstanbul SSK Cibali Dispanserinde uzman olarak görev yapan Prof. Dr. A. Denizmen Aygün, 1991 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak yardımcı doçent kadrosuna atandı. Aynı anabilim dalında 1996 yılında hem anabilim dalı başkanı olan Prof. Dr. A. Denizmen Aygün2002 yılında profesör kadrosuna yükseldi.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin kurulmasında ve sürekliliğinde yer alan Prof. Dr. A. Denizmen Aygün , SAĞLIĞINSESİ ? nin sorularını yanıtladı:

SAĞLIĞINSESİ :Anabilim Dalınız ne zaman, kimin tarafında kuruldu gelişimi nasıl oldu?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Anabilim Dalı 1986 yılında halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı öğretim üyesi olan Prof Dr Ayşenur ÖKTEN?in yardımcı doçent kadrosuna atanması ile kurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereği Doğumevinden devralınan hastanede onu yenidoğan yatağı olmak üzere 25 yataklı olarak iki araştırma görevlisi ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır.

1998 yılında üniversite yerleşkesinde yer alan hastane bünyesinde oluşturulan geçici yere taşınılmış ve yirmisi yenidoğan yatağı olmak üzere 65 yatağa ulaşılmıştır. İlk kez bu geçici yerde iki mekanik ventilatör ve yoğun bakım yatağının yer aldığı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açılmıştır.

Son olarak 2004 yılı sonunda ana hastane binasını üçüncü katında bulunan gerçek yere taşınılmıştır.

SAĞLIĞINSESİ : Akademik kadronuz hakkında da bilgi verir misiniz?Asistan sayınız ne kadar yeterli mi?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün: 1986 yılında bir öğretim üyesi ile başlayan süreçte değişik süreler görev alan dokuz öğretim üyesinin ayrılmasına karşın, şu anda 11 öğretim üyesinden oluşan kadromuz bulunmaktadır.

Prof Dr A. Denizmen AYGÜN (Genel Pediatri ve Yenidoğan sorumlusu), Prof Dr Nimet KABAKUŞ (Çocuk Nöroloji), Doç Dr Erdal YILMAZ (Çocuk Kardiyoloji), Doç Dr Saadet AKARSU (Çocuk Hematoloji), Yrd Doç Dr Yaşar DOĞAN (Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme), Yrd Doç Dr Yaşar ŞEN (Çocuk Endokrinoloji), Yrd Doç Dr Metin Kaya GÜRGÖZE (Çocuk Nefroloji), Yrd Doç Dr Erdal TAŞKIN (Yenidoğan, halen devam ediyor), Yrd Doç dr Mehmet KILIÇ (Çocuk Alerji, halen devam ediyor), Yrd Doç Dr Abdullah KURT (Çocuk Onkoloji, yönlendirilecek), Yrd Doç Dr Ayşegül Neşe (ÇITAK) KURT (Çocuk Enfeksiyon, yönlendirilecek).

Yan dallarda eğitim ve hizmetin yürütülmesi amacı ile bilim dallarına yan dal araştırma görevlisi alınması gerekmektedir. İki araştırma görevlisi ile başlayan anabilim dalında şu anda 23 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bu sayının 25- 30 arasında oluşturulması gereklidir. Özellikle bayan araştırma görevlilerinin hamilelik süreci yaşamaları eğitimlerinin aksamasına neden olmaktadır.

YATAK SAYISINA PARALEL BİR HEMŞİRE ARTIŞI OLMADI


SAĞLIĞINSESİ : Hemşire, yardımcı personel sayısı yeterli mi? Ne kadar kişiye daha gereksiniminiz var? Bu açığı nasıl kapatıyorsunuz? Hizmette bir aksama oluyor mu?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Üniversite hastanemiz 150 yataktan on yıl içerisinde hızla 900 yatak sayısına ulaştığından ve yardımcı personel ve hemşire sayısı bu sayı ile orantılı artmadığından yetersiz kalmaktadır. Son olarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yeni hemşire görevlendirilmesi ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşire gereksinim karşılanmıştır.

Ancak, diyabet deneyimli bir endokrin hemşiresi ve endoskopi deneyimli hemşire yanında Hematoloji ve Onkoloji Üniteleri ve yeni kurulması düşünülen Yoğun Bakım Ünitesi için en az 12 hemşire gereksinimi daha vardır. Aynı şekilde yardımcı personel de yetersiz kalmaktadır. Sayını arttırılması gereklidir.

SAĞLIĞINSESİ : Yıllık poliklinik ve ameliyat sayısınız nedir? Yıllara göre azalıyor mu artıyor mu, neden? Mevsimsel değişiklikler yaşanıyor mu, neden?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Anabilim dalı bünyesinde iki genel poliklinik, ayrıca Sağlam Çocuk Polikliniği, Hematoloji Polikliniği ve ayaktan Kemoterapi Ünitesi, Nöroloji Polikliniği ve Çocuk EEG, Kardiyoloji Polikliniği ve Ekokardiyografi, Nefroloji Polikliniği, Endokrinoloji Polikliniği ve Test Odası, Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Polikliniği olmak üzere bilim dalları poliklinikleri bulunmaktadır.

Bu yıl Çocuk Endoskopi ve Kolonoskopi Ünitesinin kurulması ve ayaktan periton diyaliz uygulaması başlatılması için çalışılmaktadır.

Bunun dışında Acil Poliklinik devamlı hizmet vermektedir. Yıllık hasta sayısı 25000-30000 civarındadır. Genel ve Acil Polikliniklere başvuru sayısı enfeksiyonların dağılımına göre mevsimler olarak değişiklik göstermektedir. Bilim dalları polikliniklerinin açılması nedeni ile hasta sayısında giderek artış görülmektedir.

SAĞLIĞINSESİ :Yatak sayınız nedir, yeterli mi, ne olmalı, Açığı kapatmak için nasıl bir uygulama yapıyorsunuz?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Toplam 110 yatağımız bulunmaktadır. Mekanik ventilatör, yoğun bakım yatağı ve monitörden oluşan altı yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 15 kuvözden oluşan Yoğun Bakım sonrası izlem ünitesi ve 10 yataklı genel ünite olmak üzere toplam 31 yataklı Yenidoğan Ünitesi Altı yataklı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi kurulmaya uygun alan içeren 25 yataklı Süt Çocuğu Ünitesi, Oniki yataklı Hematoloji-Onkoloji Ünitesi, iki özel oda olamk üzere 48 yataklı Büyük Çocuk Ünitesi, Kısa süreli gözlem hizmetinin sağlandığı 6 yataklı Acil Çocuk Ünitesi Şu anda sayı olarak yeterli görünmektedir.

Ancak, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin kurulması ve gerekli aletlerin hızla elde edilmesi gerekmektedir. Bu konuda hastanedeki Genel Yoğun Bakım Ünitesi gereksinimleri karşılayamamaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin içeriği hızla 10 yatağa çıkarılmalıdır. Ayrı bir Enfeksiyon Ünitesi oluşturulmalıdır.

SAĞLIĞINSESİ :Yıllık doluluk oranınız ortalama nedir? Yıllara ve mevsimlere göre değişiyor mu, neden?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Bazı dönemlerde doluluk oranları %100 değerlerine ulaşsa da genel olarak yıllık %75 dolaylarındadır.

Elazığ dışında daha doğuda kalan Muş, Tunceli ve Bingöl gibi illerden hasta akışının gerçekleştiği anabilim dalımızda eksik bilim dallarının tamamlanması ile yatak sorunu yaşanacaktır. Çözüm olarak Çocuk Cerrahi Anabilim dalının da içerisinde yer alacağı ayrı bir bina kurulması düşünülmelidir.

SAĞLIĞINSESİ : Anabilim Dalınızın yıllık bilimsel yayın sayısı ortalama ne kadar? Yıllara göre azalıyor mu, artıyor mu, hedefiniz nedir?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün: Son yıllarda anabilim dalı öğretim üyesi sayısının sürekli değişkenlik göstermesi nedeni ile tam bir ortalama sayı verilmesi zordur. Son üç yılın sayılarının verilmesinin bu konuda bir bilgi verebileceğini düşünüyorum. SCI kapsamında dergilerde 2004-2005 eğitim yılında sadece 3 yayın bulunurken bu sayı 2004-2005 yılında 9 ve 2005-2006 yılında 13 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Ulusal dergilerde yayın sayısı sırası ile 16, 21 ve 26 oldu. Aynı dönemde sunulan bildiri sayıları 40, 60 ve 45 idi.

Şu anda bilimsel yayın sayımızın yeterli olduğunu düşünüyorum. Öğretim üyesi sayısı başına SCI kapsamında dergilerde yayınlanan yayın sayısı ortalamasının birin üzerinde devam edeciğini umuyorum ve çabamız bunu sağlamaktır.

KONAKLAMA OLANAKLARININ YETERSİLİĞİNDEN KONGRE DÜZENLEYEMİYORUZ


SAĞLIĞINSESİ :Kongre, sempozyum düzenliyor musunuz? Siz, diğer öğretim üyesi ve asistanlar düzenlenen yurt içi ve dışı kongrelere katılabiliyor musunuz?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün: Bulunduğumuz şehirde konaklama olanaklarının yetersiz olması nedeni ile kongre düzenlenmesi mümkün olmamaktadır. Daha küçük çaplı sempozyumlar düzenlenebiliyor. Düzenli bir kongre ya da sepozyum yoktur. Bölgede yer alan diğer üniversite Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalları (Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep vb?) ile ortak her yıl bir şehirde gerçekleştirilecek düzenli bir kongre planlarımız bulunmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ :En büyük zorluk sizce nedir? Bu zorluk sizce nasıl aşılır? Bazı alanlarda kongre enflasyonu yaşandığı görüşüne katılıyor musunuz? Bu enflasyonun sizce nedeni nedir?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Kongrelere katılmakta finansal açıdan ve ulaşım açısından zorluklar yaşanmaktadır. Kongre sayısının fazla olması ve hemen hepsinin benzer konuları içermesi hem izin alınması hem de katılım açısından güçlükler doğurmaktadır. Bu açığın kapatılması açısından anabilim dalı içerisinde her gün eğitim toplantıları düzenlemekteyiz.

SAĞLIĞINSESİ : Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklenti ve önerileriniz nedir?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Anabilim dalımız bölgede yer alan ve eğitim veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalları içerisinde bütün bilim dallarını tamamlamış olması nedeni ile ilk sıralarda yer almaktadır. Bu gelişmesinin yansımaları bilimsel yayın zenginliğinde de gözlenmektedir.

Günümüzde internet ortamının gelişmesi ve kaynaklara ulaşımın kolaylaşması İngilizce bilinmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle anabilim dalına gelecek araştırma görevlilerinin yayınları izleyecek düzeyde İngilizce bilmelerini bekliyoruz.

Şu anda beş yıl olan eğitim süresi yoğun bir şekilde geçmektedir ve ilk yıl ayda 10-15 arası nöbet tutulmasını gerektirmektedir. Gelmek isteyen araştırma görevlilerinin bu yoğunluğu önceden kabullenmiş ve özverili olmaları uygundur.

SAĞLIĞINSESİ :Anabilim Dalınızın tıbbi araç- gereç durumu nasıl? İhtiyacı karşılıyor mu? İhtiyaç duyduğunuz tıbbi araç- gereçler var mı, neler, bunların maliyeti nedir, nasıl almayı düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Tıbbi araç-gereç durumu tam yeterli değildir. Hastanede Tüp Bebek Merkezi kurulma çabaları devam etmektedir. Bu merkez Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin en az 10 yatağa ulaştırılmasını ve sonraki hizmetler açısından 8 kuvöz daha alınmasını gerektirmektedir.

Çocuk Kardiyoloji Ünitesinde Ekokardiografi bulunmaktadır, desteklenmesi gereklidir.
Çocuk Nefroloji Ünitesi hemodiyaliz açısından erişkin aletlerinin kullanmaktadır, çocuk hastaya yönelik yataklarla desteklenmelidir. Ultrasonografi aleti alınmalıdır.
Çocuk Hematoloji Ünitesi için kemik iliği transplantasyon alt yapısı hazırlanmalıdır.
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Ünitesi için endoskopi sistemi kurulmalıdır.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi kurulmalıdır.

Bunların tamamlanması için en az 2.000.000 YTL gerekmektedir. Yarısının projeler hazırlayarak alınması düşünülmektedir

YENİLER AÇILMAKTANSA VAR OLANLAR GÜÇLENDİRİLSİN


SAĞLIĞINSESİ :Tıp mesleğinin geçmişten günümüze durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, cazibe devam ediyor mu, azalıyor mu neden? Sizce öğrenciler, asistanlar geleceklerinden umutlu mu, kaygılı mı? Neden? Sizce çözüm nedir? Tıp Fakültelerindeki eğitim yeterli mi, neler yapılmalı?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Tıp mesleğine olan ilginin azaldığını düşünmüyorum. Yeterince ilgi devam ediyor. Ancak zorunlu hizmetin bulunması, bu konudaki kadroların kısıtlı bölgelerde yer alması mezun olan hekimin hızla uzmanlaşmaya doğru yönlendirmektedir.

Kendi otuz yıla yaklaşan hekimliğim süresinde uygulamaların çok fazla değişkenlik göstermesi, bugün için öğrenciler ve araştırma görevlileri üzerinde de gelecek açısından kaygılanmaya yol açmaktadır.

Tıp Fakültelerinde eğitimin kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Ancak kalite arttırılması yeni tıp fakülteleri açılması ile değil, yeterli öğretim üyesi sayısı ve kalitesi oluşturulması ile gerçekleştirilir. Her ile bir tıp fakültesi açılması siyasetinden vazgeçilerek, bu illerde var olan diğer sektör hastanelerinin güçlendirilmesi amaçlanmalıdır.

SAĞLIĞINSESİ :Ekonomik güçlükler hekimin yaşamını, başarısını sizce etkiler mi, nasıl? Hekim nasıl bir ortamda, hangi şartlarda çalışırsa sizce, mutlu, gelecek kaygısı taşımadan, başarılı ve üretken olur?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Ekonomik güçlükler uzun süresini tıp eğitimine vermiş olan hekimlerin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak, bu olumsuzluk sadece ekonomik yetersizlikten değil, aynı zamanda mezun olan hekimlerin kimlik sorunlarından da kaynaklanmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ :Döner sermayeden anabilim dalınıza ayrılan pay ne kadar, bu oran, miktar sizce yeterli mi? Ne olmalı? Motivasyonda bu payın yeterli olduğuna inanıyor musunuz?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Döner sermayeden anabilim dallarına ayrı ayrı pay ayrılmamaktadır. Ancak, şu anda dağıtılan yetersiz kalmaktadır. Motivasyon için bu kaynak tek başına yeterli değildir, ayrıca özveri gereklidir.

SAĞLIĞINSESİ : Türk tıbbının ve Tıp Fakültelerinin, hekimliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Tıp Fakülteleri ve hekimliğin geleceğinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak bir önceki soruda motivasyon için gerekli olduğunu söylediğimiz kaynak elde edilmesine yönelmek hizmetin eğitimin önüne geçmesine neden olmaktadır. Yetersiz sayıda öğretim üyesi ile açılan fakültelerde eğitimin çok geri kalmasına yol açmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ :Uzmanlık dalınızın geleceğiniz nasıl görüyorsunuz, ilgi devam ediyor mu, edecek mi? Neden?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün: Uzmanlık dalımız halen nüfus artışının hızlı devam ettiği ülkemizde ilgi kaynağı olmaya devam edecektir. Buna içermiş olduğu bilim dalları ile ilgili yan dal uzmanları sayısının yetersiz olduğu ve yeni bilim dalları açılmasını gerekliliği de göz önüne alınırsa gelişmenin halen durmayacağı görülür.

SAĞLIĞINSESİ :Sizce iyi bir hekim hangi özellikleri taşımalı?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:İyi bir hekim karşısındaki hastasının sorunlarını ona zarar vermeden çözmeyi ilke edinmiş, özverili ve kişilik sahibi olmalıdır.

SAĞLIĞINSESİ : Rotasyon ve eğitim programınız nasıl? Ders müfredatı sizce yeterli mi, eksiklik var mı nedir? Sizce hangi konuların de ders olarak tıp fakültelerinde okutulması gerekir neden?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Anabilim dalı ile ilgili zorunlu rotasyon programı içerisinde eski yönetmelikte tanımlanmış olan üç farklı anabilim dalında dokuz aylık rotasyon uygulanmaktadır. Araştırma görevlileri ile ilgili olarak her gün sabahları bir önceki günün yatırılan hastalarının tartışıldığı, öğle saatlerinde ise seminer, makale sunumu, vaka sunumu, ortak konseyler yapılmaktadır. Lisans eğitiminde ise üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerine eğitim verilmekte, tüm tıp fakültelerinde uygulanan çekirdek ders programına uygun bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Ana hatlar olarak yeterli sayılmalıdır. Uygulamalara ve öğrenci katılımına ağırlık verilmelidir.

SAĞLIĞINSESİ : Son olarak neler eklemek istersiniz?
Prof. Dr. A. Denizmen Aygün:Anabilim dallarının tanıtımına, özellikle büyük iller dışında yer alan fakültelerin anabilim dallarına da yer ayırdığınız için teşekkür eder, yayın hayatınızda başarılarınızın devamını dileriz.

SAĞLIĞINSESİ :Zaman ayırdığınız için teşekkürler.


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim