• BIST 103.909
  • Altın 230,904
  • Dolar 5,4385
  • Euro 6,2157
  • İstanbul : 10 °C
  • Ankara : 9 °C
  • İzmir : 12 °C

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

HASTANE/  KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI
Dilek Süzen

S.B Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1980 yılında İstanbul Tıp Fakültesi?nden mezun olan Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı , askerlik hizmetini takiben İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde ihtisasa başlayıp, 1989 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Aynı kurumda çalışarak 1997 yılında Genel Cerrahi Doçenti ünvanını aldı. İngiltere?de ?Laparoskopik cerrahi?, A.B.D.?de ise ?Organ Transplantasyonu? konularında çalışmalarda bulundu.
2004 yılına kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.
Haziran 2004 tarihinde SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefliğine atandı. Mayıs 2005 tarihinden itibaren, artık Sağlık Bakanlığına devrolmuş olan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nin başhekimliğini yürütüyor. Başhekim Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı SAĞLIĞINSESİ ?nin sorularını yanıtladı:

SAĞLIĞINSESİ :Hastane ne zaman kimin/kimlerin tarafından kuruldu ?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı: Hastanemiz, 1972 yılında 650 yataklı olarak SSK kurumunca kurulmuştur.

SAĞLIĞINSESİ :Yıllar içindeki gelişimi nasıl oldu?

Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı: 1977 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Çocuk Hastalıkları Kliniklerimiz iki ayrı binada hizmete açılarak yatak kapasitemiz 400 kadar artırıldı. 1982 yılında Eğitim Hastanesi statüsü kazandı.

1997 yılında Türkiye?nin en modern ve büyük poliklinik ünitesi olan Merdivenköy polikliniğimiz hizmete açıldı. 1998 yılında da 32 makinalık Transplantasyon ve Dializ birimimiz hizmet vermeye başladı. Hastanemiz 2003 yılında gerekli şartlar yerine getirilerek KQ- TS- İSO-EN-9000 kalite belgesine sahip oldu. 19 Şubat 2005 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığına devredildi.

SAĞLIĞINSESİ :Hastanede hangi branşlar var? Ne tür ameliyatlar yapılıyor? Yapılmayan ama hedeflenen ameliyatlar da var mı?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı:Hastanemizde onkoloji, nükleer Tıp ve Kardiovasküler cerrahi dışındaki tüm branşlarda hizmet verilmektedir. Organ nakli , bazı özellikli karaciğer ve akciğer ameliyatları dışında, majör onkolojik operasyonlar da dahil olmak üzere her türlü klasik ve laparoskopik ameliyatlar kurumumuzda rutin olarak yapılmaktadır. Gelecekte böbrek nakli ve majör karaciğer ameliyatlarının da yapılması planlanmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ :Yıllık toplam poliklinik sayısı nedir? Yıllara, mevsimlere göre azalıyor mu , artıyor mu, neden? Poliklinik sayısının en yüksek olduğu branşlar. Yatak sayınız, doluluk oranı nedir, mevsimlere ve yıllara göre bir değişim gösteriyor mu?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı :Yıllık poliklinik sayımız 1.200.000 civarındadır. Yaz aylarında poliklinik sayımız diğer aylara göre %20-30 azalmaktadır. Son 1-2 yıl içinde, tıbbi hizmet kalitesinin iyileştirilmesi düşüncesiyle hasta başına ayrılan muayene süresinin arttırılması nedeniyle, geçmiş yıllara kıyasla poliklinik sayımızda küçük bir azalma söz konusudur. Yatak sayımız 980 olup genel doluluk oranımız %70 kadardır.

SAĞLIĞINSESİ :Yıllık ameliyat sayısı ne kadar? Geçen yıla göre artış veya azalma var mı, neden?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı: Bu yılın ilk 10 ayında hastanemizde 16.100 ameliyat yapılmış olup, bu sayının yıl sonunda 20.000 olması beklenmektedir. Geçen yıla oranla minimal bir azalma gözlenmektedir. Bunun nedeni de, kanser ameliyatları ve endoskopik-laparoskopik ameliyatlar gibi majör ve özellikli operasyonların daha fazla yapılmasıdır.

SAĞLIĞINSESİ : Doktor, hemşire, eczacı diş hekimi ve diğer personel sayısı ne kadar? İhtiyaca yanıt veriyor mu? Hangi branşlarda, ne kadar elemana ihtiyacınız var? Bu eksiklik hizmete nasıl yansıyor, yansımaması için neler yapıyorsunuz?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı : Hastanemizde 639 doktor, 378 hemşire, 4 eczacı, 810 yardımcı personel olmak üzere toplam 1831 kişi çalışmaktadır. Doktor sayımız bazı yan dal uzmanlıkları dışında yeterlidir. Diğer personel düşünüldüğünde, özellikle sözleşmeli sağlık personeli istihdamına izin verilmesinden sonra personel sıkıntımız önemli ölçüde giderilmiştir.

SAĞLIĞINSESİ :Araç, gereç tıbbi cihaz durumunuz nasıl? Een eski ve en yeni araç gereciniz nedir, ne zaman alındı ? Bu yıl yeni alımlarda yapıldı mı, hangi cihazlar, maliyet nedir? Döner sermayeden mi İl Sağlık Müdürlüğü finansmanı ile mi karşılandı? 2007 ?de almayı düşündüğünüz büyük cihazlar hangileri, nasıl almayı planlıyorsunuz, elemanlı hizmet alımı düşünüyor musunuz? Hangi cihazlarda?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı : Hastanemizde ekonomik verimliliğini ve ömrünü tamamlamış olan tüm cihazlar sistematik olarak yenilenmektedir. Bu konuda döner sermayesi yeni olan hastanemize son 2 yıl içinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, düz ve digital röntgen, mamografi, son jenerasyon US ve Doppler, Echo cihazları, anestezi ve yoğun bakım cihazları, endoskopi ? laparoskopi sistemleri gibi önemli katkılar olmuştur.

Ayrıca hizmet alımı tarzında hastanemizde 1 adet BT ve 1 adet MR cihazı bu yıl içinde hizmete girmiştir.

Önümüzdeki dönemde kendi döner sermaye imkanlarımızla ikinci BT, yeteri kadar son jenerasyon US ve Doppler cihazları, ikinci bir mamografi cihazı ile ameliyathanede kullanılacak yeni video-endoskopik sistemler alımını planlamaktayız. Cihazlarda elemanlı hizmet alımı düşünmemekteyiz.

SSKLI'LAR BİZİ BIRAKMIYOR


SAĞLIĞINSESİ :Hastanelerin tek çatı altında birleşmesi hasta sirkülasyonunu nasıl etkiledi? Artış var mı, yüzde kaç?Hastalarınızın yüzde kaçı SSKlı, Bağkurlu ve Emekli Sandığından?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı : Hastanelerin tek çatı altında birleşmeleri ve buna ilaveten özel sağlık hizmetlerine de kolay erişimin sağlanması ile hasta dağılımında bir denge oluştuğu gözlenmektedir.

Eskiden bölgemizin en ünlü ve en büyük SSK hastanesi olmamız hasebiyle eski hastalarımızın bizi tercih etme psikolojileri devam etmektedir. Ancak istatistiklere göre Emekli Sandığı, Bağkur ve yeşil kartlı hastalarımızın oranı her ay sürekli artış göstermektedir. Eski bakanlık hastanelerinde de, bölgelere göre değişkenlik olsa da önemli miktarda SSK?lı hasta kabul edilmektedir.

Bu dengeli dağılım, telefon randevusu taleplerindeki azalmadan da fark edilmektedir. Son dönemlerimize bakıldığında hastanemize başvuran hastalarımızın % 90?ının SSK?lı, geri kalanının da sıklık sırasına göre Bağkur, Emekli Sandığı ve yeşil kart güvenceli hastalar olduğu görülmektedir.

SAĞLIĞINSESİ : Kısa ve uzun vadede hedeflerinizden bahseder misiniz? Neler yapmayı hedefliyorsunuz?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı:Hastanemizde yeni doğan yoğun bakım ünitesi en yeni teknolojilerle yenilenmiş ve kapasitesi arttırılmıştır. Merdivenköy polikliniğimizde 20 odalı ek bölüm açılmış ve Çocuk Cerrahisi kliniğimiz ve konferans salonumuz yenilenmiştir.

Önümüzdeki dönemlerde önemli ilerlemeler sağladığımız, Merkez ameliyathane ve yoğun bakım ünitemizin yenilenmesi projesinin ve yarım kalmış olan yeni Acil hastanemiz inşaatının tamamlanmasını beklemekteyiz. Bunların dışında hizmet alanı olarak, Organ (Özellikle böbrek)Transplantasyonu, tüp bebek birimi ve nükleer tıp hizmetlerinin hastanemizde kurulmasını hedeflemekteyiz.

SAĞLIĞINSESİ :Çalışanların memnuniyeti motivasyonu için neler yapıyorsunuz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı : Çalışanlarımızın içinde çalıştıkları ortamların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi konusunda sistematik çalışmalarımız devam etmektedir.

Konferans salonumuz yenilenerek, bakanlığımız ile işbirliği içerisinde tüm bilimsel yayınlara internet üzerinden erişim, diğer bilimsel kurumlarla uydu konferans sistemleri ve yapılan ameliyat görüntülerinin konferans salonundan izlenebilmesi konusundaki çalışmalar belli bir aşamaya gelmiştir. Bunlar eğitim alanındaki çalışan memnuniyetine katkıda bulunacaktır.

Çalışanların performans katkı payları onları memnun edecek şartlarla ödenmeye çalışılmaktadır. Bazı özellikli birimlerimizde hizmet veren personelimize, mevzuatın izin verdiği ölçüde fazla performans katkı payı verilmektedir.

Özel günlerde, hastanemizde, tüm çalışanları kapsayacak şekilde sosyal etkinlikler yapılması önemsenmektedir. Böyle zamanlarda kaliteli bilimsel çalışma yapan ve hastalarımızdan en çok teşekkür alan çalışanlarımız taltif edilmektedir.

Ayrıca, yeni hastane inşaatı projesi ile çakışmayacak şekilde yeni spor alanları oluşturmak arayışı içerisindeyiz.

SANATSAL FAALİYETİ OLANLARI BİRARAYA GETİRECEĞİZ


SAĞLIĞINSESİ : Hastane çalışanlarının oluşturduğu Müzik, folklor ekibiniz vs. var mı? Ne zamanlar gösterilerini sergiliyorlar?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı : Bu hastaneye yeni katılan ve müziğe meraklı olup bir enstrüman çalan biri olarak, hastanemiz bünyesinde sanatsal faaliyetlerin olmadığını görmek beni üzdü.

Ancak kişisel çalışmalar tarzında, çeşitli sanat alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda meslektaşımız olduğunu öğrendim. Bunları hastanemiz çatısı altında organize etmek için bir arkadaşımı görevlendirdim. Umarım bir gün bu sorunuza olumlu cevap verecek hale geliriz.

POLİKLİNİK BİNASI ACİL HASTANESİ OLACAK


SAĞLIĞINSESİ :Hastanenizde deprem güçlendirme çalışmaları var mı, hangi aşamada ne taraflar yapılıyor ne zaman biter? Maliyeti ne kadar?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı : Yapılan incelemelerde hastanemizin deprem yönünden önemli bir risk taşımadığı anlaşılmıştır. Yine de 1999 öncesi yapılmış binalara sahip olduğumuzdan, önemli tadilatlar düşünüldüğünde, deprem güçlendirmesi gerekliliği önümüze çıkmaktadır.

Eski poliklinik binamız deprem güçlendirmesi ile birlikte yeni Acil hastanesi haline dönüştürülmek üzere inşaat halindedir. Üç büyük binamızın deprem güçlendirmesi çalışması hem yüksek maliyetli olacağından, hem de yapımı sırasında sunulan hizmetlerde önemli aksamalara neden olacağından, güçlendirme yerine müsait olan arsamıza yeni bir hastane yapılması fikrine dönülmüştür. Bu görüş sağlık bakanlığınca uygun bulunarak gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

SAĞLIĞINSESİ :Akredite olma düşünceniz var mı, ne zaman?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı : Fiziksel şartlarımız ve tıbbi cihaz durumumuz iyileştirildikten sonra akreditasyon çalışmalarına başlamayı düşünmekteyiz.

SAĞLIĞINSESİ :Son olarak neler eklemek istersiniz?
Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı : Bizlerin hizmet sunumu yanında eğitim fonksiyonumuz olduğu da unutulmamalıdır. Hastanemizde 28 adet klinik şefimizin %80?i akademik kariyer sahibi değerli bilim adamlarıdır ve şeflerimiz kendi alanlarında üniversitelerde sunulan düzeyde tıbbi hizmeti hastalarımıza ve eğitim alan asistanlarımıza sunmaya çalışmaktadırlar.

Eğitim hastaneleri olarak bilimsel değeri yüksek ve kaliteli hizmet sunulurken hizmet hastanelerimizden farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumun bizden hizmet alan değerli hastalarca da bilinmesini , bizlere yardımcı olunmasını ve anlayış gösterilmesini rica ediyoruz.

Ayrıca hasta haklarına yeterli önem verilerek oluşturulan birimler hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Ancak değerli hastalarımızdan ve onların isteklerine tercüman olan medyamızdan beklentimiz, çalışanlarımızın da hak ve hukuklarını göz ardı etmeden yapıcı katkılarda bulunmalarıdır.

Ekonomik gücü iyi olan yardımseverlerden kurumlarımıza destek olmalarını da bekliyoruz. Hastanemizin tanıtımına katkınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

SAĞLIĞINSESİ :Zaman ayırdığınız için teşekkürler.


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim