• BIST 104.595
  • Altın 229,784
  • Dolar 5,4631
  • Euro 6,1893
  • İstanbul : 11 °C
  • Ankara : 2 °C
  • İzmir : 8 °C

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

HASTANE/  KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI
Dilek Süzen

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Gaye Usluer 1983 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (eski adıyla Anadolu Üniversitesi ) Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD? da çalışıyor.

1987 yılında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, 1992 yılında aynı bilim dalında Doçent, 1998 yılında ise Profesör ünvanını alan Usluer?in özel ilgi alanlarını; Viral Hepatitler, Hastane İnfeksiyonları ve Doğru Antibiyotik Kullanımı ve Aşılar oluşturuyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, SAĞLIĞINSESİ ? nin sorularını yanıtladı:

SAĞLIĞINSESİ :Anabilim Dalınız ne zaman, kimin yada kimlerin tarafından, nasıl kuruldu?
Prof. Dr. Gaye Usluer : Anabilim Dalımızın kurucu Başkanı Prof. Dr. Filiz Akşit. 1985 yılında kuruldu .Daha sonra 1988 yılından itibaren Başkanlık görevi Rahmetli Hocamız Prof .Dr. Hasan Çolak tarafından yürütülmüştür. Son bir yıldır anabilim dalı başkanlığını yapmaktayım.

SAĞLIĞINSESİ : Akademik kadronuz kimlerden oluşuyor?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Anabilim dalımızda 2 Prof. bir Yrd.Doç ve iki Öğretim görevlisi olmak üzere akademik kadromuz 5 kişiden oluşmaktadır. Ben, Prof. Dr.İlhan Özgüneş, Y.Doç.Dr.Elif Doyuk Kartal, Öğr. Gör. Dr.Nurettin Erben, Öğr. Gör. Dr. Saygın Alpat.

SAĞLIĞINSESİ :Hemşire, yardımcı personel sayısı yeterli mi? Ne kadar kişiye daha gereksiniminiz var?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Hemşire ve yardımcı personel sayımız yeterli değil. Servis hizmetleri için 3, enfeksiyon kontrol hizmetleri için 1 hemşire ihtiyacımız bulunmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ :Bu açığı nasıl kapatıyorsunuz? Hizmette bir aksama oluyor mu?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Bu açık, çalışma süreleri uzun tutularak ve ilgili kişilerin özverileriyle kapatılmaya çalışılmaktadır. Zaman zaman hizmette aksamalar olabilmektedir.

SAĞLIĞINSESİ :Yıllık poliklinik sayısınız nedir? Yıllara göre azalıyor mu artıyor mu, neden? Mevsimsel değişiklikler yaşanıyor mu, neden?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Günlük ortalama poliklinik sayımız 20 hasta arasında değişmekte. Ancak tatil dönemlerinde ve bazı infeksiyon hastalıklarının yüksek yoğunlukta olduğu dönemlerde hasta sayımız artmakta.

Son yıllarda ülkemiz genelinde olduğu gibi bizde de alışılmış sık rastlanılan enfeksiyon hastalıklarına rastlayamıyoruz. Şarbon, brusella enfeksiyonu gibi. İmmün düşkün hasta sayısında artış ve ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle alışılmışın dışında infeksiyonlara daha sık rastlıyoruz, dirençli bakteri infeksiyonlarıyla daha sık karşılaşıyoruz. Yoğun bakım gereksinimi olan hasta sayısında da artış mevcut.

SAĞLIĞINSESİ :Yatak sayınız nedir, yeterli mi, ne olmalı? Açığı kapatmak için nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Yıllık doluluk oranınız ortalama nedir? Yıllara ve mevsimlere göre değişiyor mu, neden?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Yatak sayımız 15?dir. Eskiden doluluk oranımız %30-50 arasında değişmekteyken şimdi %70-90?lara ulaşabilmekte. Aslında mevsimsel yada aylara göre doluluk oranlarımız değişmekte. Ama daha önemlisi ülkemizde ortalama yaşam süresinde uzamayla birlikte, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi geriatrik hasta sayısında artma ve bu hastalara ilişkin infeksiyonların ön plana çıkması söz konusu.

SAĞLIĞINSESİ :Anabilim Dalınızın yıllık bilimsel yayın sayısı nasıl?Yıllara göre azalıyor mu, artıyor mu, hedefiniz nedir?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Yıllık ortalama yurt dışı dergilerde 3-4 makale ve 5-10 adet bildiri sunulurken ulusal dergilerde 5-6 makale ve 5-6 bildiri sunulmaktadır.

SAĞLIĞINSESİ : Kongre, sempozyum düzenliyor musunuz? Adı ne, ne zamanlar oluyor, katılım sayısı ortalama ne kadarı bulunuyor?.Siz, diğer öğretim üyesi ve asistanlar düzenlenen yurt içi ve dışı kongrelere katılabiliyor musunuz?
Burada En büyük zorluk sizce nedir? Bu zorluk sizce nasıl aşılır? Bazı alanlarda kongre enflasyonu yaşandığı görüşüne katılıyor musunuz? Bu enflasyonun sizce nedeni nedir?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Anabilim dalımız üyeleri asistanlar dahil olmak üzere yurt içi kongrelere düzenli olarak katılabiliyor. Öğretim üyeleri ayrıca yurt dışı toplantılara katılma olanağına eski yıllara göre daha fazla sahip.

Anabilim dalımız il ve yakın çevresini içine alan küçük toplantıların yanı sıra ulusal kongre yada sempozyumların düzenlenmesinde de çeşitli görevler almakta. 19-22 Nisan 2007?de Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneğiyle birlikte hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı Anabilim dalımız tarafından düzenlenecektir.

SAĞLIĞINSESİ : Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklentileriniz neler?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Çalışkan, özverili,anlayışlı, bilinçli bölüm seçimi yapmış olan, kendi alanı ile ilğili günceli izleyen, araştırmacı, hoşgörülü olmalı

SAĞLIĞINSESİ :Anabilim Dalınızın tıbbi araç- gereç durumu nasıl? İhtiyacı karşılıyor mu? İhtiyaç duyduğunuz tıbbi araç- gereçler var mı, neler, bunların maliyeti nedir, nasıl almayı düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Tıbbi araç gereç rutin hasta bakımında yeterli olmakla birlikte yoğun bakım desteği gerektiğinde sorunlar yaşanabiliyor.

ASİSTANLAR GELECEKTEN KAYGILI


SAĞLIĞINSESİ : Tıp mesleğinin geçmişten günümüze durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, cazibe devam ediyor mu, azalıyor mu, neden? Sizce öğrenciler, asistanlar geleceklerinden umutlu mu, kaygılı mı? Neden? Sizce çözüm nedir? Tıp Fakültelerindeki eğitim yeterli mi, neler yapılmalı?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Günümüzde yardımcı tanı ve tetkik araçlarının kullanıma girmesi ile hekimlik mesleği relatif kolaylaşmış gibi görünmekle birlikte yeni hasta grupları, yeni hastalıklar ve etkenlerin tanımlanması nedeniyle hekimin karşılaştığı zorluklar yer değiştirmiş gibi görünüyor.Bunun yanında uzmanlık eğitiminin seçenek değil zorunluluk olduğu ülkemiz koşullarında tıp eğitim sürecinden itibaren bir sancı başlamakta ve sınav sistemi nedeniyle öğrenciler istediği dallarda uzmanlık yapamamaktalar.

Asistanlık eğitimi alanlar ise sık sık değişen yasal düzenlemeler nedeniyle gelecek için kaygı duymaktadırlar. Asistanlık eğitimi uzmanlığa ya da akademik hayata geçişte tamamlanması gerekli bir süre olarak değil önemli bilgi ve deneyimlerin elde edildiği, saygı ve sevgi çerçevesinde geçirilen bir eğitim süreci olarak değerlendirilmelidir.

HEKİMLER ARASINDAKİ GELİR DAĞILIM EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLMELİ


SAĞLIĞINSESİ :Ekonomik güçlükler hekimin yaşamını, başarısını sizce etkiler mi, nasıl? Hekim nasıl bir ortamda, hangi şartlarda çalışırsa sizce, mutlu, gelecek kaygısı taşımadan, başarılı ve üretken olur?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Hekimlik mesleği aynı zamanda prezentasyonunda ön planda olduğu mesleklerden biridir. Yapılan hizmetin ekonomik karşılığı maddi ve manevi olarak hekim yaşamına geri dönmedikçe motivasyon, performans ve başarı azalır. Hatta hekimler başka meslekleri yapmak isteyebilirler. Aslında belki de en önemlisi hekimler arasında gelir dağılımı eşitsizliğini ortadan kaldırmak gibi görünüyor.

SAĞLIĞINSESİ : Döner sermayeden anabilim dalınıza ayrılan pay ne kadar, bu oran, miktar sizce yeterli mi? Ne olmalı? Motivasyonda bu payın yeterli olduğuna inanıyor musunuz?

ŞANŞSIZ BİR BÖLÜM DURUMUNDAYIZ


Prof. Dr. Gaye Usluer :Fakültemizde döner sermaye akademik derecelere göre oranlar değişmek suretiyle verilmektedir. Yaklaşık 5-6 yıldır çok ufak değişiklikler dışında benzer oranlar söz konusudur. Fakat yaklaşık son 6-7 aydır uygulamada olan öğretim üyesine doğrudan gelir getirici katkılar bölümler arasında adet uçurumlar oluşturmuş ve özellikle bizim bölümümüz gibi bundan yararlanamayan bölümler için ciddi anlamda moral çöküntüsüne yol açmıştır.

Aynı hastanede görev yapan akademik kadronun bir bölümünün yaşam kalitesi anlamlı ölçüde değişirken diğerleri yeterli performans gösteremeyen şanşsız bölümler olarak kalmışlardır. Kolektif iş gücünün kullanıldığı hastane hizmetinde bu ayrımcılığın bir an önce kaldırılması gerekmektedir.

SAĞLIĞINSESİ : Türk tıbbının ve Tıp Fakültelerinin, hekimliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Emektar hocalarımızın önderliğinde sayıları çoğalan, genç, dinamik, günceli izleyen ve uygulayan araştırmacı akademik kadrolar ile hep daha iyiye gideceğini düşünüyorum.


SAĞLIĞINSESİ :Uzmanlık dalınızın geleceğiniz nasıl görüyorsunuz, ilgi devam ediyor mu edecek mi? Neden?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Uzmanlık dalımız periferde iş sahası tanımlamalarındaki tartışagelen konular ve ekonomik boyutu nedeniyle tercih edilme noktasında sorunlar yaşanacağını düşünüyorum .

SAĞLIĞINSESİ :Sizce iyi bir hekim hangi özellikleri taşımalı?
Prof. Dr. Gaye Usluer :İyi bir hekim mesleğinde bilgi ve deneyim bakımından donanımlı, gelişmeleri takip eden, sorgulayan, dürüst, mesleki etik kurallarına uyan, hoşgörülü ve özverili olan hekimdir.

SAĞLIĞINSESİ :Rotasyon ve eğitim programınız nasıl? Ders müfredatı sizce yeterli mi, eksiklik var mı nedir? Sizce hangi konuların de ders olarak tıp fakültelerinde okutulması gerekir neden?
Prof. Dr. Gaye Usluer :Bizim son yıllarda uygulamaya koyduğumuz eğitim programında asistanlar başladıkları günden bitirme sürecine kadar programlı bir rotasyon sistemi var. Ders müfredatı yeterli.

SAĞLIĞINSESİ :Son olarak neler eklemek istersiniz?
Prof. Dr. Gaye Usluer :İyi bir tıp ve uzmanlık eğitimi almış, sosyoekonomik olarak hak ettiği yaşam düzeyine sahip mutlu, başarılı, kendinden ve geleceğinden emin hekimlerle birlikte sağlık politikalarının iyileştirilmesi ile ülkemiz sağlık hizmetlerinin daha iyileşmesi dileğiyle...

SAĞLIĞINSESİ :Zaman ayırdığınız için teşekkürler.


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim