• BIST 94.387
  • Altın 244,951
  • Dolar 5,9310
  • Euro 6,6084
  • İstanbul : 15 °C
  • Ankara : 19 °C
  • İzmir : 18 °C

HASTANE/ KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

HASTANE/  KLİNİK/ ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI
Dilek Süzen

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

1958 yılında Eskişehir?de doğan Prof.Dr. Sercan Ulusoy, 1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi?nden mezun oldu. Aynı fakültede 1989 yılında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 1996 yılında Doçent, 2002 yılında Profesör oldu. Prof.Dr. Sercan Ulusoy, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak sagliginsesi.com ? un sorularını yanıtladı.

sagliginsesi.com :Anabilim Dalınızın kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?

Prof.Dr. Sercan Ulusoy: Ege Üniversitesi?nin kuruluş yıllarında Tıp Fakültesindeki ilk kürsüler 20 Mayıs 1958 tarih ve 6 sayılı senato kararıyla kurulmuştur. Bu kararda Mikrobiyoloji vardır ama İntaniye veya Enfeksiyon Hastalıkları adında herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır. Bu dönem 4936 ve 115 sayılı kanunların yürürlükte olduğu ve kürsülerin başlarına yalnız profesörlerin atanabildikleri dönemdir.

1959 tarihinde Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden izinli olarak İzmir'e gelen Alb.Doç.Dr.Fethi Serter tıp öğrencilerine ilk kez enfeksiyon hastalıkları derslerini vermeye başlamıştır (Bağımsız ders olarak)

28 Ekim 1960 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 115 sayılı Üniversiteler Kanunu üniversitelerde en küçük öğretim ve eğitim birimi olarak kürsüleri kabul etmiştir. Bu tarihten sonra Tıp Fakültesi akademik kurullarında yeni kürsülerin kurulması gündeme gelmiştir. Başlangıçta Mikrobiyoloji ile İntaniye'nin ayrı kürsüler olarak kurulması tartışılmış ise de Uzmanlık Tüzüğündeki dallara uygun olarak kürsünün Mlkrobiyoloji ve İntan Hastalıkları kürsüsü olarak kurulmasının senatoya önerilmesine karar verilmiştir.Senatonun 15.1.1963 gün ve 8 sayılı kararı ile kürsünün bu adla kurulması kabul edilmiştir. 115 sayılı kanun doçentlerin de kürsü başkanı olabileceklerini hükme bağlamış olduğundan Doç.Dr.Fethi Serter kürsü başkanlığına getirilmiştir. Prof.Dr.Fethi Serter ölüm tarihi olan l.6.1973 tarihine kadar kürsü başkanı olarak kalmıştır.

Kürsüye bağlı ilk İntaniye Kliniği, Yenişehir'deki İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde birinci koğuşta hizmet vermiştir. O yıllarda bölgenin tek intaniye kliniği olarak yoğun bir şekilde hizmet vermiş ve binlerce hastanın tedavisi yapılmıştır. Bornova'da yapılan büyük hastanede Göğüs Hastalıkları Kürsüsü ve İntaniye Kliniğine yer tahsis edilmemiş olduğundan, bugünkü bulunduğu bina inşa edilmiş ve 1975'te bu binalara yerleşilmiştir.

Prof.Dr.Fethi Serter'in vefatından sonra Prof.Dr.Hakkı Bilgehan kürsü başkanlığına seçilmiştir. Onu takiben bu görevi Prof.Dr.Cahit Günhan yürütmüştür.

4 Kasım 1981 tarihinde yayınlanan 2547 sayılı yasa YÖK düzenini getirdiğinden bölüm ve kürsülerin yerine oluşturulan anabilim dalları YÖK tarafından yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlenme sonucunda Mikrobiyoloji İntaniye'den ayrılmış, İntaniye önce İç Hastalıklarına bağlanmış kısa bir süre sonra da Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları anabilim dalı kurulmuştur. Birleşik kürsünün bölünmesi ile öğretim üyelerinden Güney Karakartal, Cahit Günhan, Münir Büke, Kemal Yüce, Demir Serter Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları anabilim dalına geçmişlerdir. Anabilim dalı başkanlığına Prof.Dr.Güney Karakartal seçilmiştir. Prof. Dr. Karakartal'ın ardından anabilimdalı başkanlığı görevini sırasıyla Prof. Dr. Münir Büke ve Prof. Dr. Demir Serter yürütmüştür. Halen anabilim dalı başkanlığını ben sürdürüyorum.

HİZMETTE AKSAMA OLMUYOR


sagliginsesi.com : Akademik kadronuz hakkında bilgi verir misiniz ?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy:Beş Profesör, iki Doçent, bir Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 8 öğretim üyemiz var.

sagliginsesi.com : Hemşire, yardımcı personel sayısı yeterli mi? Ne kadar kişiye daha gereksiniminiz var? Bu açığı nasıl kapatıyorsunuz? Hizmette bir aksama oluyor mu?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy :8 hemşire, 2 laboratuvar teknisyeni, 3 hizmetli, 8 özel temizlik şirketi elemanımız var. Genelde yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hizmette çok önemli bir aksama görmüyoruz.

sagliginsesi.com :Yıllık poliklinik ve ameliyat sayısınız nedir? Yıllara göre azalıyor mu artıyor mu, neden? Mevsimsel değişiklikler yaşanıyor mu, neden? Türkiye?de ender yapılıyor diyebileceğiniz ama sizin anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yapılan ameliyatlar var mı, neler, özellikleri neler?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy :Servisimize 2005 yılı boyunca yatan hasta sayısı 650?dir. Salgınlar söz konusu olduğunda hasta sayısında artma olabilir ama genelde yazın gastroenteritler, kışın ise solunum yolu infeksiyonlarında artma olduğunu söylemek mümkün. Polikliniğimizde 2005'te yaklaşık 4000 hasta muayene edilmiştir. Yıllık konsültasyon sayımız 5000 civarındadır.

BİLİMSEL YAYINDA İYİ DURUMDAYIZ


sagliginsesi.com :Yatak sayınız nedir, yeterli mi, ne olmalı, Açığı kapatmak için nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Yıllık doluluk oranınız ortalama nedir? Yıllara ve mevsimlere göre değişiyor mu, neden?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy :Kliniğimiz 29 yatak kapasiteli olup 10 adet çift kişilik tuvaletli-banyolu oda, 8 tek kişilik tuvaletli-banyolu özel oda ve monitör ve yapay solunum cihazının bulunduğu yoğun bakım odası olarak kullandığımız tek kişilik bir odadan ibarettir. Yatak sayımız genelde yeterli. Bizim hastalarımızın büyük çoğunluğu diğer kliniklerde yatan ve hastane infeksiyonu nedeniyle günlük konsültasyonlar ile izlediğimiz hastalardır. Genelde % 80 civarında bir doluluk ortalamamız vardır.

sagliginsesi.com : Anabilim Dalınızın yıllık bilimsel yayın sayısı ortalama ne kadar? Yıllara göre azalıyor mu, artıyor mu, hedefiniz nedir?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy: Anabilim dalımız bilimsel yayın olarak oldukça iyi bir düzeydedir. Her yıl yurt içi ve yurt dışı hemen tüm kongrelere anabilim dalımızdan çok sayıda bildiri ile katılım olmaktadır. Anabilim Dalımızdaki öğretim üyeleri, uzmanlar ve asistanların yer aldığı çok sayıdaki bilimsel çalışma seçkin yurtiçi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmaktadır. Sadece son iki yılda anabilim dalımızdan yaklaşık yirmi yurt dışı ve kırkın üzerinde yurtiçi yayın yapılmıştır. Ayrıca, yirmi civarında kitap editörlüğü ve kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Son iki yıldır tüm yerli ve yabancı kongrelere bilimsel bildiri gönderilmiştir.

sagliginsesi.com : Kongre, sempozyum düzenliyor musunuz? Adı ne, ne zamanlar oluyor, katılım sayısı ortalama ne kadarı bulunuyor?.Siz, diğer öğretim üyesi ve asistanlar düzenlenen yurt içi ve dışı kongrelere katılabiliyor musunuz?

En büyük zorluk sizce nedir? Bu zorluk sizce nasıl aşılır? Bazı alanlarda kongre enflasyonu yaşandığı görüşüne katılıyor musunuz? Bu enflasyonun sizce nedeni nedir?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy:Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Kongresi ve Ege İnfeksiyon Günleri Kliniğimiz tarafından düzenlenen kongrelerdir. CYBH ve AIDS Kongresi bu yıl 1-5 Aralık tarihlerinde Ankara da, 2. Ege İnfeksiyon Günleri 24-26 Kasım tarihlerinde İzmir?de yapılacak. Hemen hemen tüm yerli ve yabancı önemli kongrelere hem öğretim üyesi, hem de uzman ve asistan düzeyinde birkaç kişi ile mutlaka katılıyoruz. Çok sayıda kongre düzenlendiğinden hepsine katılmak mümkün olmuyor. Bu nedenle seçici davranıyoruz. Kongre sayısının mutlaka azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda uzmanlık derneklerine önemli görevler düştüğünü düşünüyoruz.

ASİSTAN ARAŞTIRMACI VE YENİLİKÇİ OLMALI


sagliginsesi.com :Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklenti ve önerileriniz nedir?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık alanı son yıllarda en önemli dallardan biri haline gelmiştir. Bunun bilincinde olarak, uzmanlık eğitimi sürelerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve iyi bir uzman olarak tıbba ve ülkemize hizmet etmeleri en başta gelen beklentilerimizdir. Araştırmacı ve yenilikçi olmaları , etik değerlerin üstünlüğüne inanmaları en önemli önerilerimiz arasındadır.

sagliginsesi.com : Anabilim Dalınızın tıbbi araç- gereç durumu nasıl? İhtiyacı karşılıyor mu? İhtiyaç duyduğunuz tıbbi araç- gereçler var mı, neler, bunların maliyeti nedir, nasıl almayı düşünüyorsunuz?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy: Genel olarak yeterli olduğumuzu söyleyebilirim.İdare tarafından gerekli olanların sağlanmasında yeterli desteği alıyoruz. Ayrıca, kendi olanaklarımızla da sağlayabiliyoruz. Bilgisayar, barkovizyon, gibi eğitim araçları ve laboratuar cihazları, mikroskop gibi tıbbi aletlerde önemli bir sorunumuz yok.

MESLEK CAZİBESİNİ KAYBEDİYOR


sagliginsesi.com :Tıp mesleğinin geçmişten günümüze durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, cazibe devam ediyor mu, azalıyor mu neden? Sizce öğrenciler, asistanlar geleceklerinden umutlu mu, kaygılı mı? Neden? Sizce çözüm nedir? Tıp Fakültelerindeki eğitim yeterli mi, neler yapılmalı?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy: Maalesef günümüzde tıp mesleği hak ettiği yerde değil. Eski cazibesinin olmadığı kesin. Uzun eğitim süresi ve ihtisas yapma zorluğu, zorunlu hizmet ve ekonomik yetersizlikler en başta gelen nedenler olarak söylenebilir. Çözüm, saydığım olumsuz nedenlerin giderilmesidir. Çok sayıdaki tıp fakülteleri de son derece yanlış bir uygulamadır. Daha az fakülte, daha az öğrenci ama kaliteli eğitim şarttır.

sagliginsesi.com :Ekonomik güçlükler hekimin yaşamını, başarısını sizce etkiler mi, nasıl? Hekim nasıl bir ortamda, hangi şartlarda çalışırsa sizce, mutlu, gelecek kaygısı taşımadan, başarılı ve üretken olur?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy:Elbette etkiler. Hekim, iyi bir gelirinin olduğu ve her türlü siyasi baskıdan uzak bir ortamda hasta ve hekim ilişkisinin iyi olduğu şartlarda ve bilimsel çalışma ve mesleği için gerekli her türlü alet ve olanağı bulabildiği durumlarda mutlu olabilir.

sagliginsesi.com :Döner sermayeden anabilim dalınıza ayrılan pay ne kadar, bu oran, miktar sizce yeterli mi? Ne olmalı? Motivasyonda bu payın yeterli olduğuna inanıyor musunuz?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy : Maalesef yasal üst sınırın altında alabiliyoruz. Kesinlikle yeterli olmadığını düşünüyorum. Mümkün olabilen en üst düzeyde döner sermaye payı alındığı takdirde motivasyonun daha iyi olabileceğine inanıyorum.

sagliginsesi.com :Türk tıbbının ve Tıp Fakültelerinin, hekimliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy:Her türlü olumsuz koşullara rağmen geleceğe güvenle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla çalışıp, eksikliklerimizi giderip hem birey olarak hem de ülke olarak layık olduğumuz koşullara geleceğimize inanıyorum.

sagliginsesi.com :Uzmanlık dalınızın geleceğiniz nasıl görüyorsunuz, ilgi devam ediyor mu edecek mi? Neden?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy :Uzmanlık alanımızın geleceği son derece parlaktır. Bu uzmanlık dalının en büyük özelliği tıbbın tüm dallarıyla ilişkili olmasıdır. Tıptaki gelişmelere paralel olarak bu branşa olan gereksinimin daha da artacağı kesindir. O nedenle ilgi artarak devam edecektir.

sagliginsesi.com :Sizce iyi bir hekim hangi özellikleri taşımalı?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy :İnsani ilişkileri iyi olmalı, deontoloji ve etik değerleri bilmeli, araştırmacı ve yenilikçi olmalı.

sagliginsesi.com : Rotasyon ve eğitim programınız nasıl? Ders müfredatı sizce yeterli mi, eksiklik var mı nedir? Sizce hangi konuların de ders olarak tıp fakültelerinde okutulması gerekir neden?

Prof.Dr. Sercan Ulusoy : Rotasyon uygulaması ; Asistan doktorlar ilk bir yıl Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde görev yapmaktadırlar. Bu süre içerisinde hasta takibi, nöbet/konsültasyon hizmetleri, laboratuar çalışmaları konusunda eğitim almaktadırlar.

İSTEDİĞİMİZ DERSLERİ ANLATABİLİYORUZ


1 yıl anabilim dalımızda temel işlemleri öğrenen asistanlar yeterlilik sınavı sonrasında daha ileri laboratuar işlemlerini tanımak ve bu konuda eğitilmek üzere 6 (altı) ay Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rotasyonuna başlarlar. Bu rotasyon süresi içerisinde bakteriyoloji (temel bakteriyel hastalıklara ilişkin kültürlerin yapımı), mikobakteriyoloji (tüberküloz bakterileri ile ilgili tetkiklerin yapımı), mikoloji (mantar hastalıkları ile ilgili tetkikler) ve seroloji (çeşitli bakteriyel ve viral hastalıkların serumdaki göstergelerinin araştırılması) laboratuarlarında çalışmaktadırlar.
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji rotasyonunu tamamlayan asistanlar tekrar 6 ay kliniğimizde çalışmaktadırlar. Sonrasında dahiliye (6 ay), göğüs hastalıkları (2 ay), parazitoloji (1 ay) kliniklerinde rotasyon yapmaktadırlar. Bu rotasyonlardan sonra uzmanlık sınavına girene kadar tekrar kliniğimizde çalışmaktadırlar. Acil servis kliniğinin uygun gördüğü bir zaman diliminde 2 (iki) ay acil servis hekimliği de asistan rotasyonlarında yer almaktadır.
Ders müfredatımızı biz anabilim dalı olarak kendi irademizle belirliyoruz. O nedenle istediğimiz dersleri anlatabilme özgürlüğümüz var.

sagliginsesi.com :Son olarak neler eklemek istersiniz?
Prof.Dr. Sercan Ulusoy:Tüm hekimlere, özledikleri ve hakları olduğu bir çalışma ortamı ve koşulları diliyorum.


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim