• BIST 104.595
  • Altın 229,806
  • Dolar 5,4631
  • Euro 6,1893
  • İstanbul : 11 °C
  • Ankara : 2 °C
  • İzmir : 8 °C

HASTANE/ KLİNİK/ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

HASTANE/ KLİNİK/ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI
Dilek Süzen


İ.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı


1953 yılında İstanbul? da doğan Prof. Dr. Zeki Karagülle , 1977?de İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi . Hidroklimatoloji kürsüsünde 1979 yılında ihtisasa başladı. 1982' de uzman, 1987? de doçent, 1995 yılında profesör oldu. 1999 yılından beri İ.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD Başkanı olan Prof. Dr. Zeki Karagülle , sagliginsesi.com ? un sorularını yanıtladı.

sagliginsesi.com :Anabilim Dalınızın kuruluşu anlatabilir misiniz?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Cumhuriyet sonrası dönemde Atatürk kaplıca tedavisine önem verdi. Eğer bugün Yalova Kaplıcası varsa bu Atatürk?e bağlanacak bir şey. Atatürk bu alanda bilimsel aktivite de olsun istedi. Ve burası 1938 yılında o?nun emriyle kuruldu. Bilimsel destek olmadan bu tür geleneksel tedavilerin gelişmesinin sınırlı olacağını iyi biliyordu.

O zaman bu alanda Türkiye?de bir otorite yoktu. Eski jöntürklerden Nihat Reşat Bergel Fransa?da bu alanda uzmanlaşmıştı. Atatürk onu çağırdı, oda geldi ve bu kürsü kuruldu.

sagliginsesi.com : Akademik kadronuz nasıl?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Akademik kadroda 4 profesör, bir uzman var.

sagliginsesi.com :Hemşire, yardımcı personel sayısı yeterli mi? Ne kadar kişiye daha gereksiniminiz var?
Prof. Dr. Zeki Karagülle : Hemşire ve yardımcı personel sayısı yeterli değil. En az 2 fizyoterapist, 1 hemşire ve 1 de sağlık teknikerine ihtiyacımız var. Şu anda 1 hemşiremiz var. 2 tane personelimiz, 2 tanede laborantımız bulunuyor. Bir tane de dekanlığın tuttuğu yardımcı personelimiz var.

sagliginsesi.com : Bu açığı nasıl kapatıyorsunuz? Hizmette bir aksama oluyor mu?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Şuanda 2 tane fizyoretapist masterlı doktora yapan öğrencimiz var. Bu kişiler bizde kadrolu değil master doktora yapıyorlar. Onlarla kapatıyoruz. Yani hizmette aksama olmuyor.

sagliginsesi.com : Bu anabilim dalında neler yapılıyor? Hangi poliklinikler var?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Bizde 2 ana poliklinik var. Biri romatizmal hastalıklar polikliniği diğeri de kaplıca polikliniği. Romatizmal hastalıklar polikliniğinde bu tür hastalıkların tedavisinde medikal ve diğer egzersiz yöntemleri ile kaplıca tedavileri ile uğraşıyoruz. Kaplıca polikliniğinde ise sosyal güvencesi olup kaplıca tedavisi için bize başvuranlara ön muayene ve incelemeler yapılıyor. Ondan sonra gerekliyse rapor verilip kaplıca tedavisine gönderiyoruz. Romatizmal hastalıkların bilimsel tedavilerini yapıyoruz. Yani medikal, nonfarmakolojik ilaç ve ilaç dışı kaplıca tedavileri ile ilgileniyoruz. Bu konularda hizmet ve eğitim veriyoruz, araştırma yapıyoruz.

sagliginsesi.com :O zaman yatağını da yok demektir?
Prof. Dr. Zeki Karagülle : Evet bizim yataklarımız kaplıcalardır, oralara gönderiyoruz.

sagliginsesi.com :Yıllık poliklinik sayınız ne kadar?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Yeni hasta sayısı 3 bin civarındadır.5 bin civarında hasta da izlenmektedir. O 3 binlik yeni hastanın yaklaşık 300? ü kaplıcaya gönderilir.Çünkü bu hastalar buraya romatzimal şikayetleri için gelirler. Bir kısmı kaplıca için uygun görülüp gönderilir. Ya biz uygun görürüz yollarız ya hasta gitmek için rapor ister, gerekli incelemeler sonrasında uygun görülürse rapor verilip kaplıcaya gönderilir.

sagliginsesi.com :Yıllık bilimsel yayın durrmunuz nasıl?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Her öğretim üyesi başına en az bir uluslararası ve bir de ulusal yayın çıkar. Örneğin ben bir uluslararası kitapta bölüm yazmışım, A grubu dergide 2 makalem yayımlanmış.Yine geçen sene uluslararası toplantılarda 8 bildiri sunmuşum. 4 tane de ulusal yayında makalem çıkmış.

sagliginsesi.com : Yıllara göre yayın sayısı artıyor mu? Bu artış sizce yeterli mi?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Şu anda ulusal alanda geldiğimiz yer yeterli. Hedefimiz uluslararası alanda daha çok yazı, bildiri ve makaleyle yer almak.

sagliginsesi.com : Sempozyum , kongre düzenliyor musunuz?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :2 sene de bir ulusal Kaplıca Tıbbı Ve Balneoloji Kongresi düzenliyoruz Anabilim dalı ve dernek olarak tabii. Derneğimizin adı Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Derneği. Bu derneğin de başkanıyım. Şu ana kadar 4 tane uluslararası Türk-Macar Balneoloji , 6 tane Türk ?Alman Balneoloji toplantısı düzenledik. 2007 yılında 7. Ulusal Balneoloji Sempozyumunu da Bursa?da yapacağız.

sagliginsesi.com :Peki katılım nasıl oluyor?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Yetersiz tabii. Ulusal kongrede 100-150 civarında katılım gerçekleşiyor.Halbuki bu sayı en az 500 olmalı. Yeteri kadar duyuramıyor muyuz bilemiyorum ama bundan sonrakilerde daha fazla katılım bekliyoruz.

sagliginsesi.com :Sizler kongrelere katılıyor musunuz? Bu konuda desteği nereden alıyorsunuz?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Kongrelere katılma konusunda üniversitenin desteği yok. İlaç firmaların desteği ile gerçekleşiyor. Öğretim üyeleri genelde davetli oluyor. Ama asistan ve uzman düzeyinde sorarsanız kongrelere katılım konunda ekonomik nedene bağlı olarak tabii sorun oluyor. Onu da ilaç firmaları kapatmaya çalışıyor ama ne kadar?
sagliginsesi.com :Kaç asistanınız var?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :6 kişilik asistan kadromuz var ama. Bunun 3?ü dolu, diğer 3?ü de Nisan?da açılacak TUS sınavından sonra gelecek.
sagliginsesi.com :Bazı alanlarda kongre enflasyonu yaşandığı söyleniyor , sizin alanda da var mı?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Bizim alanımızda bunu söylemek zor. Ulusla arası kongre 4 yılda bir yapılıyor. Ulusal kongrede 2 senede bir. Almanlarla olan kongre 3 yılda bir yapılıyor. Gerçi son 2 yılda Macarlarla birlikte 4 kongre yaptık ama .Bir bizde oldu bir de onlarda..

sagliginsesi.com : Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklenti ve önerileriniz nedir?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Asistanlardan bu alanda bizim yeteri kadar uzmanımız olmadığından çok aktif çalışmalarını bekliyoruz. Bu alandaki bilimsel ortamı güçlendirmek için de bilimsel aktivitelere katılmalarını ve ağırlık vermelerini istiyoruz.

sagliginsesi.com : Anabilim Dalınızın tıbbi araç- gereç durumu nasıl? İhtiyacı karşılıyor mu? İhtiyaç duyduğunuz tıbbi araç- gereçler var mı, neler, bunların maliyeti nedir, nasıl almayı düşünüyorsunuz?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Sağlık Bakanlığının da tanıdığı kaplıca suyu balneoloji laboratuarımız var. Ruhsatlandırmaya giden süreçte bizim laboratuarın yaptığı tahlillerde geçerli. Gerekli malzemeleri alıyoruz. Ama anabilim dalının eğitim ortamını destekleyecek bilgisayar, yazıcı ,fotokopi de ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz. Ama onlarda bir şekilde hallediliyor.

sagliginsesi.com :Hedefiniz var mı?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Bize bağlı hizmet ve araştırma ağırlıklı Hidroterapi ve Balneoterapi bölümü kurmaya çalışıyoruz. Bunu da özellikle Tuzla Kaplıcasından destekle yapıyoruz. Bu yaza kadar burada bu bölümü açmayı hedefliyoruz.

sagliginsesi.com :Tıp öğrencileri asistanlar sizce geleceğe umutlu bakıyor mu?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Bizim 5. sınıfta kısa bir dönem öğrencilerle bağlantımız oluyor. Girişteki beklentileriyle 5. yıla geldiklerinde beklentiler arasında büyük açıklar oluyor. Beklentileri karşılanmamış düzeyde karşımıza geliyorlar. Asistanlar için ise teknoloji ve girişimsel uygulamaların ön plana çıktığı alanlar cazip oluyor. O zaman diğer alanlarda mutsuzluk yaklaşımı var. Bu konuda gençlere özel bir eğitim ve destek verilmelidir.

sagliginsesi.com : Nasıl yani...
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Tıp eğitimine onların geleceğe umutla bakması için ek önlemler alınmalı Örneğin ders konulabilir.İletişim dersi, olabilir sosyal konularda bilgilendirme dersi olabilir Sağlık hizmetinin özü anlamında bilgilendirme olabilir. Yani bu konuda destek almalılar.

sagliginsesi.com :Peki ekonomik güçlükler hekimin başarısını etkiler mi?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Hekimin birinci kaygısı hastasının sağlığıdır. Hekim ne kadar çok hasta görse de yada hastalardan ters tepki alsa da birinci kaygısı hep hastasının sağlığı olur.Ama tabiî ki bunu yapması içinde hem maddi hem de manevi açıdan hekimin desteklenmesi gerekir. Hekimlik mesleği özel bir meslektir. Daha insancıl, özverili, etik daha bilimsel daha çalışkan olmalıdır. Bunları yapabilmesi içim kafasının da ruhunun da vücudunun da sağlam olması gerekir. Yani hekim geçim derdi içinde olmamalıdır.

sagliginsesi.com :Döner sermayeden anabilim dalınıza ayrılan pay ne kadar, bu oran, miktar sizce yeterli mi? Ne olmalı? Motivasyonda bu payın yeterli olduğuna inanıyor musunuz?
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Öğretim üyeleri olarak bizde brüt yüzde 200 geliyor. Yani bir öğretim üyesinin kazancı ortalama 5 milyar civarında. Maaş ve döner sermaye payı olarak. Diğer bir deyişle 2-3 bin EURO . Ama AB de bir öğretim üyesinin aylığı 15 bin Euro?dur.

sagliginsesi.com :Rotasyon ve eğitim programınız nasıl??
Prof. Dr. Zeki Karagülle : Bize ihtisasa araştırma görevlisi gelince. 6 ay iç hastalıkları 6 ay FTR rotasyonu yapacak. 12 ay da Anabilim dalı içinde uzman ve öğretim üyesi gözetiminde Romatizmal hastalıklar polikliniğinde ve Kaplıca Tedavisi Polikliniğinde , Romatizmal hastalıkların farmakolojik ve nonfarmakolojik destek tedavi, kaplıca tedavileri üzerinde pratik ve teorik eğitim alır. 2-6 ay değişik kaplıca merkezlerinde rotasyon yapar. 4 ay AD öğretim üyelerinin öğretim üyesi polikiliniğinde çalışır. 3 ay Tıbbı Ekoloji ve Hidroklimataloji AD Balneoloji Laboratuarında örnek alma, analiz, tıbbi değerlendirme eğitim alır.

Kısaca 3 yıllık sürede AD bünyesinde olgu sunumu, hizmet içi uzmanlık eğitimi seminerleri, yüksek lisans doktora seminerleri, dergi klubü aktiviteleri, genel tıp, balneoloji, fiziksel tıp, romatoloji ekolojik tıp ile ilgili, temel bilgi ve becerileri kazanır.

sagliginsesi.com : Son olarak eklemek istediğiniz..
Prof. Dr. Zeki Karagülle :Teşekkürler.


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim