• BIST 104.596
 • Altın 229,684
 • Dolar 5,4660
 • Euro 6,2048
 • İstanbul : 17 °C
 • Ankara : 10 °C
 • İzmir : 17 °C

HEKİMLER NASIL MEMNUN OLUR?

HEKİMLER NASIL MEMNUN OLUR?
Türk Tabipleri Birliği hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları ve ücretlerini düzenleyen bir yasa taslağı hazırlayıp kamuoyuna duyurdu

Yasa taslağı, 26.01.2011 tarihinde TTB Merkez Konseyi ve Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen ortak basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Arzu Erbilici ile Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Selçuk Atalay ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özden Şener katıldılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu burada yaptığı konuşmada, tıp fakültesi öğretim üyelerinin 22 Ocak 2011 Cumartesi günü Ankara'da, bugün İzmir'de yaptıkları basın açıklamalarıyla, 31 Ocak'ta üniversitelerde de başlatılacak olan performansla ödeme uygulamasını proteste ettiklerini anımsattı. Öğretim üyelerinin eylemliliklerinin önümüzdeki günlerde de süreceğine dikkat çeken Bilaloğlu, Türk Tabipleri Birliği olarak bu etkinliklerin bütünüyle içinde olduklarını vurguladı. Bilaloğlu, "Türk Tabipleri Birliği olarak, bu etkinliklerin arkasında, yanında ve içindeyiz" dedi.

Basın açıklamasında da  şunları söyledi:

 

“ Hekimler ne istiyor?

 •   Geçim sıkıntısı çekmeyecekleri, insanca yaşamalarını sağlayacak bir ücret,
 •   Ailelerine ve kendilerine zaman ayırabilecekleri bir çalışma düzeni,
 •   Hastalarına nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için bilgilerini güncelleme olanağı,
 •   Beden ve ruh sağlıklarını korumak,
 •   Şiddete uğramamak,
 •   Birlikte hizmet ürettikleri ekip arkadaşlarıyla barış içinde çalışmak,
 •   İşten atılma kaygısı yaşamamak istiyor.

Aslına bakılırsa hekimler olarak, her şeyin normal sınırlarda olmasından başka bir beklentimiz yok. Oysa bize dayatılan koşullar tam tersi:

Son derece düşük emekli maaşları, günde 24 saat çalışsak da gerçekte ücretin artmayacağı, sağlık hizmetini içten içe çürüten bir performans sistemi dayatılıyor. İnsanlık dışı çalışma süreleri ne bilgimizi ve kendimizi yenilemeye, ne de ailelerimize zaman ayırmaya olanak bırakıyor. Uygulanan çalışma ve ücret politikaları sağlık ekibinin çalışma barışını bozuyor. Sözleşmeli çalışma iş güvencemizi ortadan kaldırıyor. Gün geçmiyor birimize şiddet uygulanmasın.

TTB bunları yıllardır dillendiriyor. Yıllardır söylüyoruz, anlatıyoruz, talep ediyoruz, eylem yapıyoruz. Sağır sultan duydu AKP hükümeti duymadı, anlamadı.

Sonunda Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin bu temel insani taleplerini karşılayacak bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarımızın adı;

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Önerisi”

Yasa tasarımızda neler var?

 •   Hekimler her gün sağlık hizmeti verirken saldırıya uğruyor, şiddete maruz kalıyor. Hastalarını tedavi ederken, hastalığın bulaşması, sağlıklarının bozulması riskiyle yüz yüze kalıyor.

Bunun için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlayacak bir düzenleme önerdik.

 • Hekimler haftada ortalama 67 saat, asistan hekimler ise 85 saat çalışıyor. Hekimler yorgun, dinlenemiyor, kendisine, ailesine zaman ayıramıyor.

Bunun için haftalık 40 saatlik normal mesainin üstüne 16 saat de fazla çalışma olmak üzere haftalık 56 saatten fazla çalıştırılmasın diye fazla çalışmaya üst sınır getiren bir düzenleme önerdik.

 •  Tıp her gün gelişiyor, hastalar dünyadaki gelişmeleri bilen hekim istiyor, hakları da. Hekimlerin tıptaki yeni gelişmeleri öğrenmeye zamanı yok! Ama hekimler de her yıl yeniliklerden haberdar olmak, kendilerini geliştirmek için destek ve zaman istiyor.

Bunun için ücretli mesleki gelişim izni sağlayacak bir düzenleme önerdik.

 • Hekimler, ek ödemeleri kesildiği için yıllık izne çıkamıyor, sürekli çalışmak zorunda kalıyor.

Bunun için yıllık izinde kesilmeyen, geçinebilecekleri, insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzenlemesi önerdik.

 •   Hekimler, hastalarına iyi sağlık hizmeti verecek koşullar istiyorlar,  tıbbi hizmetlerden zarar gören hastaların zararlarını karşılayacak kamusal bir kurum kurulmasını istiyorlar.

Bunun için dünya ülkelerinin çoğunda halkın yararı gözetilerek kurulan kamusal zarar karşılama kurumunun bizde de kurulmasını önerdik.

 • Hekimler, sözleşmeli çalışma, aile hekimliği gibi özel sözleşmeli, taşeron işçisi, 4/B, 4-C, döner sermayeden ödeme gibi çok parçalı, güvencesiz koşullarda, işten atılma endişesi içinde çalışmak istemiyor.

Bunun için güvencesiz çalışmayı getiren yasaların kaldırılmasını önerdik.

 • Hekimler, bütün çağdaş ülkelerde olduğu gibi, emeklerinin karşılığını almak için örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkına sahip olmak istiyor.

Bunun için Anayasa’da düzenleme yapılmasını önerdik.

 • Hekimler insanca yaşamalarına yetecek ve emekliliklerine yansıyacak bir temel ücret istiyorlar. Hekimler Sayın Sağlık Bakanının iddia ettiği ücretleri hiçbir zaman almadılar. İşte hekimlerin aldıkları ücretler ve bizim yasa tasarımızda talep ettiğimiz ücretler.

AKP hükümetini “Tam Gün” aldatmacasından vazgeçmeye, hekimlere hak ettikleri ücretleri vermeye davet ediyoruz. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Alana dek mücadele edeceğiz.

Bu bölümde değişik kurumlarda çalışan hekimlerin ve emekli hekimlerin aldıkları ücretlerle, Tasarımızda önerdiğimiz ücretlerin karşılaştırması yer alıyor.

 

ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLERLE HEKİMLERİN ELİNE GEÇECEK ÜCRETLER
AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR;

MEVCUT HEKİM EMEKLİ MAAŞLARI

UNVAN/DERECE

MAAŞ

1. Derece /Uzman Tabip

1.760,00TL 

Pratisyen Tabip

1.380,00TL

 

 


TASARIYA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI

UNVAN/DERECE

MAAŞ

1. Derece Tabip/Uzman Tabip

3.291,68 TL 

Profesör

3.328,85 TL


SAĞLIK BAKANLIĞINDA VE KURUMLARDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN
MEVCUT MAAŞ VE DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TUTARLARI

Ait Olduğu
Ay-Yıl

Unvanı-Çalıştığı Yer

Maaş

Sabit Döner Sermaye

Döner
Sermaye

(Ek Ödeme)

Toplam

KASIM-2010

Tabip- Kurum Hekimi

1.665,37

-

Yok

1.665,37

KASIM -2010

Tabip-Kurum Hekimi

1.992,78

-

Yok

1.992,78

KASIM- 2010

Tabip-Mediko Hekimi

1.824,03

-

Yok

1.824,03

EYLÜL-2010

KASIM-2010

Yan Dal Uzmanı –Sağlık Bak.

Yan Dal uzmanı- Sağlık Bak.

1.901.73

1.901,73

1.092

1.092

0

814,15

2.993,73

3.807,88

EYLÜL-2010

KASIM-2009

Asistan Hekim- Sağlık Bak.

Asistan Hekim- Sağlık Bak.

1.433,09

1.433,09

589

589

744,14

925,17

2.766,23

2.947,26

KASIM-2010

Asistan Hekim- Sağlık Bak.

1.433,09

589

206,06

2.228,15

EKİM-2010

Klinik Şefi- Sağlık Bak.

1.901.73

1.336

1.624,00

4.861,73

EKİM-2010

Klinik Şef Yard- Sağlık Bak.

1.901,73

1.336

909,18

4.146,91

EKİM-2010

Uzman Tabip- Sağlık Bak.

1.474.66

1.092

508,26

3.074,92

EYLÜL-2010

KASIM-2009

Uzman Hekim- Sağlık Bak.

Uzman Hekim-Sağlık Bak.

1.901.73

1.901.73

1.092

1.092

2.958,02

65,77

5.951,75

3.059,50

EYLÜL-2010

KASIM-2009

Başasistan-İst.- Sağlık Bak.

Başasistan-İst.- Sağlık Bak.

1.901.73

1.901.73

1.092

1.092

1.659,97

930,31

4.653,70

3.924,04

EYLÜL-2010

KASIM-2009

Uzman Hekim - Sağlık Bak.

Uzman Hekim- Sağlık Bak.

1.901.73

1.901.73

1.092

1.092

1.079,27

2.457,43

4.073,00

5.451,16

 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN
MEVCUT ÜCRETLERİ

UNVAN

MAAŞ

EK ÖDEME

TOPLAM

Yrd. Doçent

1.690,00

1.700,00

3.390,00

Doçent

2.350,00

2.350,00

4.700,00

Profesör

3.100,00

2.700,00

5.800,00

TASARIYA GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞI VE KURUMLARDAKİ HEKİMLERE ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLER

UNVAN/DERECE

MAAŞ

1. Derece Klinik Şefi

8.833,69 TL

1. Derece Klinik Şef Yrd.

8.375,17 TL

1. Derece Uzman Tabip

7.799,71 TL

1. Derece Tabip

7.676,15 TL

8. Derece Tabip

5.805,42 TL

 

TASARIYA GÖRE TIP FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE HEKİMLERE ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLER

UNVAN/DERECE

MAAŞ

Profesör

12.631,27 TL

Doçent

10.864,02 TL

Yrd. Doçent

9.801,46 TL

1. Derece Uzman Tabip

8.092,74 TL

Asistan Tabip

4.920,32 TL

 

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim