• BIST 104.595
  • Altın 229,806
  • Dolar 5,4631
  • Euro 6,1893
  • İstanbul : 11 °C
  • Ankara : 2 °C
  • İzmir : 8 °C

KOCAELİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD

KOCAELİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD
1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesinde aldı.1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde doçent, 1991 yılında Profesör oldu. 1993 yılında ‘’ European Society for Pediatric Research’’ e üye seçildi.
1995 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalını ve 2000 yılında Neonatoloji Bilim Dalını kurdu. Halen bu kurumda anabilim dalı başkanı, neonatoloji bilim dalı başkanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Yurtdışında 41, yurtiçinde 67 adet yayımlanmış makalesi mevcut olup bunlara Science Citation Index’de 70 adet atıf yapıldı. 18 adet yurtdışı kongre sunumu, 90 tane de yurt içi kongre bildirisi bulunuyor. Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, SAĞLIĞINSESİ 'nin sorularını yanıtladı:

Anabilim Dalınız ne zaman, kimin tarafından kuruldu?
Kocaeli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Şubat 1995’ te Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp’ in Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başlaması ile kuruldu. Kasım 1995’ te 2 yenidoğan, 3 süt çocuğu ve 5 büyük çocuk yatağı ile yataklı servis hizmetine başlandı.

1997-1999 arasındaki dönemde 17 yatak kapasitesine ulaşan çocuk servisinde yenidoğan, enfeksiyon, endokrinoloji ve diyabet, göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve genel pediatri hastaları izlenmekteydi. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra kullanılmaz hale gelen çocuk servisi, 650 m2’ lik prefabrik bir mekanda yeniden yapılandırıldı.

Bu mekanda 19 yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım, 22 çocuk ve 4 çocuk acil yatağı ile hizmet verildi. 2000 yılında Neonatoloji, Enfeksiyon, Endokrinoloji ve Diyabet, Kardiyoloji, Nefroloji ve Hematoloji Bilim Dalları kuruldu. Günümüze kadar olan süreçte de Pediatrik Onkoloji Bilim dalı, Astım ve Allerji Ünitesi, Yenidoğan, Endokrinoloji ve Diyabet, Kardiyoloji, Hematoloji, Onkoloji, Nefroloji, Gelişim Nörolojisi ve Sağlam Çocuk poliklinikleri hizmete girdi. Ocak 2007’ de ise 5 yataklı Çocuk Yoğun Bakım servisi hizmet vermeye başladı.

HEMŞİRE AÇIĞIMIZ VAR

Haziran 2005’ te Umuttepe kampusuna taşındıktan sonra 25 Yenidoğan ve Yenidoğan yoğun bakım, 34 Genel Pediatri, 17 Hematoloji ve Onkoloji, 5 Çocuk Yoğun Bakım ve 3 adet Acil gözlem olmak üzere 84 adet hasta yatağına sahip olarak hizmetlerine devam etmektedir.

Akademik kadronuz hakkında da bilgi verir misiniz? 
6 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 uzman 20 asistan ile hizmet vermektedir. 2 öğretim üyemiz Marmara ve İstanbul Üniversitesinde yana dal eğitimi almaktadır. 

Hemşire, yardımcı personel sayısı yeterli mi? Ne kadar kişiye daha gereksiniminiz var?
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 19 hemşiremiz var. 25 yatak için her vardiyaya 8 hemşire, 1 anne sütü eğitim hemşiresi olması gerekir. Genel Pediatri, Hematoloji Onkoloji, Çocuk Yoğun bakım ve Acil olarak 19 hemşire açığımız mevcut .

Bu açığı nasıl kapatıyorsunuz? Hizmette bir aksama oluyor mu?
Hemşire ve doktor ekibinin özverisi ile açık kapatılmaya çalışılıyor. Zaman zaman iş yükü nedeni ile ekipte strese bağlı sorunlar oluyor. 

Yıllık poliklinik ve ameliyat sayısınız nedir? Yıllara göre azalıyor mu artıyor mu, neden? Mevsimsel değişiklikler yaşanıyor mu, neden? Türkiye’de ender yapılıyor diyebileceğiniz ama sizin anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yapılan ameliyatlar var mı, neler, özellikleri neler?
Yıllık poliklinik sayısı 38940, giderek her yıl yatan ve muayene edilen hasta sayısı artmaktadır. Mevsimsel değişiklik oluyor kış aylarında poliklinik ve servis yoğunluğu artıyor. Bizim bilim dalımız dahili bir dal olduğu için ameliyat yapılmıyor. Ancak hekimlerimiz tarafından nadir görülen hastalıkların tanısı konularak izleniyor. Ülkemiz de yeni uygulamaya giren insülin pompası takılması uygulanabiliyor. Yenidoğan yoğun bakım ve Çocuk yoğun bakım servislerimiz kapasite ve hizmet kalitesi açısından alanlarının en iyileri içinde sayılmaktadır.

Yatak sayınız nedir, yeterli mi, ne olmalı, Açığı kapatmak için nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Yıllık doluluk oranınız ortalama nedir? Yıllara ve mevsimlere göre değişiyor mu, neden?

YATAKLARIMIZ HEP DOLU

Haziran 2005’ te Umuttepe kampusuna taşındıktan sonra 25 Yenidoğan ve Yenidoğan yoğun bakım, 34 Genel Pediatri, 17 Hematoloji ve Onkoloji, 5 Çocuk Yoğun Bakım ve 3 adet Acil gözlem olmak üzere 84 adet hasta yatağına sahip olarak hizmetlerine devam etmektedir. Yıllık doluluk oranımız bütün servislerde %100. Yaz aylarında genel pediatri servisinde doluluk %80 ne düşebiliyor.

Anabilim Dalınızın yıllık bilimsel yayın sayısı ne kadar? 
Son üç yıldır 15-20 arasında yurt dışı, 10 civarında yurt içi yayın sayısı olmaktadır. Yayın sayısı her yıl artış göstermektedir. Son 7 yıldır her yıl ulusal kongrelerde bir çalışmamız ödül almaktadır.

Kongre, sempozyum düzenliyor musunuz? Adı ne, ne zamanlar oluyor, katılım sayısı ortalama ne kadarı bulunuyor?Siz, diğer öğretim üyesi ve asistanlar düzenlenen yurt içi ve dışı kongrelere katılabiliyor musunuz?
Sempozyum senede bir veya iki kez bilim dallarımız tarafından düzenlenmekte. Kongre salonlarımız vardır ancak henüz kongre düzenlenmesi için gerekli yatak kapasitesine şehrimiz ulaşmadığı için düzenlenmemiştir.

 
En büyük zorluk sizce nedir? Bu zorluk sizce nasıl aşılır? Bazı alanlarda kongre enflasyonu yaşandığı görüşüne katılıyor musunuz? Bu enflasyonun sizce nedeni nedir?

Çalışmalar ile yurtdışı kongrelere katılım olmaktadır. Ancak ekonomik sorun nedeniyle yeterli değildir. Bu nedenle çalışmalarımız direk yayın haline (sunum yapılmadan) dönüştürülmektedir. Bizim bilim dalımızda kongre enflasyonu yok, her öğretim üyesi ortalama yılda 1-2 kez gidebiliyor. Bazı alanlarda bu enflasyonun olduğunu düşünüyorum. 

 Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklenti ve önerileriniz nedir?
Özverili, deontolojiye ve hasta haklarına dikkat eden, okumayı ve yazmayı seven bilimsel çalışmalara katılan asistanlar istiyoruz. 

Anabilim Dalınızın tıbbi araç- gereç durumu nasıl? İhtiyacı karşılıyor mu? İhtiyaç duyduğunuz tıbbi araç- gereçler var mı, neler, bunların maliyeti nedir, nasıl almayı düşünüyorsunuz? 
Birçok üniversiteye göre bilim dalımızın araç-gereç durumu iyi. Ancak nadir görülen hastalıkların tanısının konulabilmesi için hasta başı tetkikleri, amonyak, BNP gibi ve ileri laboratuar olanaklarının hızla eklenmesi gerekir. Bunun hızlanması için üniversitemiz çaba harcıyor. 

Tıp mesleğinin geçmişten günümüze durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, cazibe devam ediyor mu, azalıyor mu neden? Sizce öğrenciler, asistanlar geleceklerinden umutlu mu, kaygılı mı? Neden? Sizce çözüm nedir? Tıp Fakültelerindeki eğitim yeterli mi, neler yapılmalı
Cazibe mecburi hizmetler nedeniyle azalacaktır.Umutsuzluk kişiye bağlı bir değişken. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim oldukça iyi.

Ekonomik güçlükler hekimin yaşamını, başarısını sizce etkiler mi, nasıl? Hekim nasıl bir ortamda, hangi şartlarda çalışırsa sizce, mutlu, gelecek kaygısı taşımadan, başarılı ve üretken olur?
Başarıyı etkiler. Nasıl geçineceğini düşünen bir hekimin ekonomik yönden sosyal yaşantısına ayrım yapabileceğini sanmıyorum. Stresli bir ortamda çalışan sağlık ekibinin sosyal yaşantıya zaman ayırırsa daha başarılı ve mutlu olacağını düşünüyorum.

Sağlık sisteminin sorunları direk hekim ve hastaya yansımaktadır. Üniversitenin kamudan alacakları ödenmediğinden personelin döner sermayesi yeterli düzeyde olamamakta; hastaneye yatırım, alınacak hizmet, malzeme, bilimsel çalışmalara ayrılan ödenekler kısılmak zorunda kalındığından üniversitelerin ilerlemesi engellenmektedir. Hekim hastanenin ve kendi evinin işletmesi için gerekli parayı bulamamanın her an sıkıntısını yaşamaktadır.

Türk tıbbının ve Tıp Fakültelerinin, hekimliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Türk Tıbbı her zaman çağdaş tıp bilimlerine çok yakın olmuştur, böyle de devam etmelidir. 

Uzmanlık dalınızın geleceğiniz nasıl görüyorsunuz, ilgi devam ediyor mu edecek mi? Neden?
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları her zaman ilgi alanı olarak cazibesini koruyacaktır.

Sizce iyi bir hekim hangi özellikleri taşımalı? 
Koruyucu hekimliğe önem veren, ülkemizin sık görülen hastalıklarını erkenden tanıyan ve önlem alan, sevk edilme zamanını iyi ayarlayan, hasta ve hekim hakkına riayet eden, gelişmeleri takip edip çağa uyum sağlayabilen bulunduğu yörenin sağlık sorunlarına çözüm üreten bir hekim olmalı. 

Rotasyon ve eğitim programınız nasıl?
KOU Tıp Fakültesinin WEB sayfasında bu konuda tüm ayrıntılar yer alıyor. 

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Hekimliğin saygın bir meslek olarak kalması için her Tıp mezunu elinden gelenin en iyisini yapmalıdır.

Zaman ayırdığınız için teşekkürler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim