• BIST 96.144
  • Altın 240,445
  • Dolar 5,8683
  • Euro 6,5715
  • İstanbul : 19 °C
  • Ankara : 17 °C
  • İzmir : 24 °C

Osmangazi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Osmangazi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Prof. Dr. Gaye Usluer 1983 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (eski adıyla Anadolu Üniversitesi ) Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’ da çalışıyor.
1987 yılında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, 1992 yılında aynı bilim dalında Doçent, 1998 yılında ise Profesör ünvanını alan Usluer’in özel ilgi alanlarını; Viral Hepatitler, Hastane İnfeksiyonları ve Doğru Antibiyotik Kullanımı ve Aşılar oluşturuyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, SAĞLIĞINSESİ ’ nin sorularını yanıtladı:

Anabilim Dalınız ne zaman, kimin yada kimlerin tarafından, nasıl kuruldu?
Anabilim Dalımızın kurucu Başkanı Prof. Dr. Filiz Akşit. 1985 yılında kuruldu .Daha sonra 1988 yılından itibaren Başkanlık görevi Rahmetli Hocamız Prof .Dr. Hasan Çolak tarafından yürütülmüştür. Son bir yıldır anabilim dalı başkanlığını yapmaktayım. 

Akademik kadronuz kimlerden oluşuyor?
Anabilim dalımızda 2 Prof. bir Yrd.Doç ve iki Öğretim görevlisi olmak üzere akademik kadromuz 5 kişiden oluşmaktadır. Ben, Prof. Dr.İlhan Özgüneş, Y.Doç.Dr.Elif Doyuk Kartal, Öğr. Gör. Dr.Nurettin Erben, Öğr. Gör. Dr. Saygın Alpat.

Hemşire, yardımcı personel sayısı yeterli mi? Ne kadar kişiye daha gereksiniminiz var?
Hemşire ve yardımcı personel sayımız yeterli değil. Servis hizmetleri için 3, enfeksiyon kontrol hizmetleri için 1 hemşire ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu açığı nasıl kapatıyorsunuz? Hizmette bir aksama oluyor mu?
Bu açık, çalışma süreleri uzun tutularak ve ilgili kişilerin özverileriyle kapatılmaya çalışılmaktadır. Zaman zaman hizmette aksamalar olabilmektedir.

Yıllık poliklinik sayısınız nedir? Yıllara göre azalıyor mu artıyor mu, neden? Mevsimsel değişiklikler yaşanıyor mu, neden?
Günlük ortalama poliklinik sayımız 20 hasta arasında değişmekte. Ancak tatil dönemlerinde ve bazı infeksiyon hastalıklarının yüksek yoğunlukta olduğu dönemlerde hasta sayımız artmakta.

Son yıllarda ülkemiz genelinde olduğu gibi bizde de alışılmış sık rastlanılan enfeksiyon hastalıklarına rastlayamıyoruz. Şarbon, brusella enfeksiyonu gibi. İmmün düşkün hasta sayısında artış ve ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle alışılmışın dışında infeksiyonlara daha sık rastlıyoruz, dirençli bakteri infeksiyonlarıyla daha sık karşılaşıyoruz. Yoğun bakım gereksinimi olan hasta sayısında da artış mevcut.

Yatak sayınız nedir, yeterli mi, ne olmalı? Açığı kapatmak için nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Yıllık doluluk oranınız ortalama nedir? Yıllara ve mevsimlere göre değişiyor mu, neden?
Yatak sayımız 15’dir. Eskiden doluluk oranımız %30-50 arasında değişmekteyken şimdi %70-90’lara ulaşabilmekte. Aslında mevsimsel yada aylara göre doluluk oranlarımız değişmekte. Ama daha önemlisi ülkemizde ortalama yaşam süresinde uzamayla birlikte, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi geriatrik hasta sayısında artma ve bu hastalara ilişkin infeksiyonların ön plana çıkması söz konusu.

Anabilim Dalınızın yıllık bilimsel yayın sayısı nasıl?Yıllara göre azalıyor mu, artıyor mu, hedefiniz nedir?
Yıllık ortalama yurt dışı dergilerde 3-4 makale ve 5-10 adet bildiri sunulurken ulusal dergilerde 5-6 makale ve 5-6 bildiri sunulmaktadır. 

Kongre, sempozyum düzenliyor musunuz? Adı ne, ne zamanlar oluyor, katılım sayısı ortalama ne kadarı bulunuyor?Siz, diğer öğretim üyesi ve asistanlar düzenlenen yurt içi ve dışı kongrelere katılabiliyor musunuz?
Burada En büyük zorluk sizce nedir? Bu zorluk sizce nasıl aşılır? Bazı alanlarda kongre enflasyonu yaşandığı görüşüne katılıyor musunuz? Bu enflasyonun sizce nedeni nedir?

Anabilim dalımız üyeleri asistanlar dahil olmak üzere yurt içi kongrelere düzenli olarak katılabiliyor. Öğretim üyeleri ayrıca yurt dışı toplantılara katılma olanağına eski yıllara göre daha fazla sahip.

Anabilim dalımız il ve yakın çevresini içine alan küçük toplantıların yanı sıra ulusal kongre yada sempozyumların düzenlenmesinde de çeşitli görevler almakta. 19-22 Nisan 2007’de Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneğiyle birlikte hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı Anabilim dalımız tarafından düzenlenecektir. 

Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklentileriniz neler?
Çalışkan, özverili,anlayışlı, bilinçli bölüm seçimi yapmış olan, kendi alanı ile ilğili günceli izleyen, araştırmacı, hoşgörülü olmalı

Anabilim Dalınızın tıbbi araç- gereç durumu nasıl? İhtiyacı karşılıyor mu? İhtiyaç duyduğunuz tıbbi araç- gereçler var mı, neler, bunların maliyeti nedir, nasıl almayı düşünüyorsunuz?
Tıbbi araç gereç rutin hasta bakımında yeterli olmakla birlikte yoğun bakım desteği gerektiğinde sorunlar yaşanabiliyor.

ASİSTANLAR GELECEKTEN KAYGILI

Tıp mesleğinin geçmişten günümüze durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, cazibe devam ediyor mu, azalıyor mu, neden? Sizce öğrenciler, asistanlar geleceklerinden umutlu mu, kaygılı mı? Neden? Sizce çözüm nedir? Tıp Fakültelerindeki eğitim yeterli mi, neler yapılmalı?
Günümüzde yardımcı tanı ve tetkik araçlarının kullanıma girmesi ile hekimlik mesleği relatif kolaylaşmış gibi görünmekle birlikte yeni hasta grupları, yeni hastalıklar ve etkenlerin tanımlanması nedeniyle hekimin karşılaştığı zorluklar yer değiştirmiş gibi görünüyor.Bunun yanında uzmanlık eğitiminin seçenek değil zorunluluk olduğu ülkemiz koşullarında tıp eğitim sürecinden itibaren bir sancı başlamakta ve sınav sistemi nedeniyle öğrenciler istediği dallarda uzmanlık yapamamaktalar.

Asistanlık eğitimi alanlar ise sık sık değişen yasal düzenlemeler nedeniyle gelecek için kaygı duymaktadırlar. Asistanlık eğitimi uzmanlığa ya da akademik hayata geçişte tamamlanması gerekli bir süre olarak değil önemli bilgi ve deneyimlerin elde edildiği, saygı ve sevgi çerçevesinde geçirilen bir eğitim süreci olarak değerlendirilmelidir.

HEKİMLER ARASINDAKİ GELİR DAĞILIM EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLMELİ

Ekonomik güçlükler hekimin yaşamını, başarısını sizce etkiler mi, nasıl? Hekim nasıl bir ortamda, hangi şartlarda çalışırsa sizce, mutlu, gelecek kaygısı taşımadan, başarılı ve üretken olur?
Hekimlik mesleği aynı zamanda prezentasyonunda ön planda olduğu mesleklerden biridir. Yapılan hizmetin ekonomik karşılığı maddi ve manevi olarak hekim yaşamına geri dönmedikçe motivasyon, performans ve başarı azalır. Hatta hekimler başka meslekleri yapmak isteyebilirler. Aslında belki de en önemlisi hekimler arasında gelir dağılımı eşitsizliğini ortadan kaldırmak gibi görünüyor. 

Döner sermayeden anabilim dalınıza ayrılan pay ne kadar, bu oran, miktar sizce yeterli mi? Ne olmalı? Motivasyonda bu payın yeterli olduğuna inanıyor musunuz?

ŞANSSIZ BİR BÖLÜM DURUMUNDAYIZ

Fakültemizde döner sermaye akademik derecelere göre oranlar değişmek suretiyle verilmektedir. Yaklaşık 5-6 yıldır çok ufak değişiklikler dışında benzer oranlar söz konusudur. Fakat yaklaşık son 6-7 aydır uygulamada olan öğretim üyesine doğrudan gelir getirici katkılar bölümler arasında adet uçurumlar oluşturmuş ve özellikle bizim bölümümüz gibi bundan yararlanamayan bölümler için ciddi anlamda moral çöküntüsüne yol açmıştır.

Aynı hastanede görev yapan akademik kadronun bir bölümünün yaşam kalitesi anlamlı ölçüde değişirken diğerleri yeterli performans gösteremeyen şanşsız bölümler olarak kalmışlardır. Kolektif iş gücünün kullanıldığı hastane hizmetinde bu ayrımcılığın bir an önce kaldırılması gerekmektedir.

Türk tıbbının ve Tıp Fakültelerinin, hekimliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Emektar hocalarımızın önderliğinde sayıları çoğalan, genç, dinamik, günceli izleyen ve uygulayan araştırmacı akademik kadrolar ile hep daha iyiye gideceğini düşünüyorum.


Uzmanlık dalınızın geleceğiniz nasıl görüyorsunuz, ilgi devam ediyor mu edecek mi? Neden?
Uzmanlık dalımız periferde iş sahası tanımlamalarındaki tartışagelen konular ve ekonomik boyutu nedeniyle tercih edilme noktasında sorunlar yaşanacağını düşünüyorum .

Sizce iyi bir hekim hangi özellikleri taşımalı?
İyi bir hekim mesleğinde bilgi ve deneyim bakımından donanımlı, gelişmeleri takip eden, sorgulayan, dürüst, mesleki etik kurallarına uyan, hoşgörülü ve özverili olan hekimdir.

Rotasyon ve eğitim programınız nasıl? Ders müfredatı sizce yeterli mi, eksiklik var mı nedir? Sizce hangi konuların de ders olarak tıp fakültelerinde okutulması gerekir neden?
Bizim son yıllarda uygulamaya koyduğumuz eğitim programında asistanlar başladıkları günden bitirme sürecine kadar programlı bir rotasyon sistemi var. Ders müfredatı yeterli.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
bir tıp ve uzmanlık eğitimi almış, sosyoekonomik olarak hak ettiği yaşam düzeyine sahip mutlu, başarılı, kendinden ve geleceğinden emin hekimlerle birlikte sağlık politikalarının iyileştirilmesi ile ülkemiz sağlık hizmetlerinin daha iyileşmesi dileğiyle...

Zaman ayırdığınız için teşekkürler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim