• BIST 104.595
  • Altın 229,208
  • Dolar 5,4631
  • Euro 6,1893
  • İstanbul : 14 °C
  • Ankara : 7 °C
  • İzmir : 15 °C

Performans Sistemi HEKİMLERE SORULDU!

Performans Sistemi HEKİMLERE SORULDU!
Dilek Süzen

Bakanlık hastanelerinde 2004 yılından beri uygulanan performansa dayalı ödeme sistemi konusunda hekimlerin düşüncelerini almak için Türk Tabipleri Birliği?nin yaptığı anketin sonuçları açıklandı. 1469 hekim tarafından yanıtlanan anketin sonuçlarına göre hekimler; bu sistem ile birlikte hastanelere yatırılan hasta sayısının, tetkik sayısının, endikasyonsuz müdahalelerin ve etik olmayan uygulamaların arttığını düşünüyor.İşte o anketin sonuçları:

TTB Etik Kurulu; performansın ne ölçüde iddia edilen hedeflere ulaştığını değerlendirmek, sağlık alanındaki etkilerini alanın aktörleri ve yönetmeliğin uygulayıcıları olan hekimlerin gözüyle saptamak, sağlık alanında uygulanan politikaların köşe taşlarından biri olan performans uygulamasının dönüştürücü rolünün ne olduğunu belirlemenin, ülke sağlık ortamının gelecekte ne türlü şekilleneceğini de ortaya koyacağı düşüncesinden hareketle bir anket çalışması gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

1469 Hekim tarafından yanıtlanan anket yanıtları herkes için çarpıcı sonuçlar içermektedir.

Dağılım:
* Birinci basamak: % 29.1
* İkinci basamak: % 50.5
* Pratisyen: % 42.2
* Uzman : % 57.8

Ekonomik durum:

* İdare edebiliyorum: % 47.3
* Çok rahat geçiniyorum : % 5.7
* Geçim sıkıntısı içindeyim : % 4.8
* Hekimliği yeniden seçmeyeceklerini belirtenler: % 53.8
* Karamsar ruh halinde olduklarını belirtenlerin oranı : % 56.7

(Uygulanan politikaların olumsuz etkileri, stresli ve ağır çalışma koşulları, emeğin karşılığını alamama, sürekli eğitim olanaklarından yoksunluk, özlük haklarındaki kayıplar, sürekli eğitim olanaklarından yoksunluk, mesleki saygınlığın azalması gibi nedenlerle)


Hekimler kendi sözleriyle en çok şöyle yakınmaktalar:

- ?mesleğe yönelik bir linç kampanyası var?
- ?gerek kamu gerekse özelde mesleğin geleceği konusunda belirsizlik var?
- ?döner sermaye de adaletsiz bir dağılım var?
- ?bu sistemde kendime olan saygımı kaybetmekten korkuyorum?
- ?saygınlığı az, sorumluluğu fazla bir meslek?
- ?sağlığın ticarileştirilmesi bu mesleği icra edilemez hale getirdi?
* Mesleğini sevdiğini söyleyen hekimler ise çalışma koşullarını sevmediklerini özellikle belirtmişlerdir.
* Hekimlerin sadece % 13.1 ?i mesleğin ekonomik açıdan güvenli olduğunu belirtmiştir.

Performans uygulamasının çalışma düzenine etkisi:

Hekimler anketin bu bölümünü performans uygulaması öncesine göre karşılaştırmalı olarak cevaplamışlardır. Çalışma düzenine etkisi açısından çarpıcı sonuçlar içermektedir.

* Tetkik sayısı (radyoloji, labaratuar) arttı : % 63.8
* Lokal anestezi sayısı arttı: % 49.5
* Yatırılan hasta sayısı arttı: % 60.1
* Yoğun bakıma yatırılan hasta sayısı arttı: % 46.3
* Yoğun bakıma yatırılan hasta sayısı değişmedi: % 46.4
* Konsültasyon isteme sayısı arttı: % 44.7

Bir kurumda sadece yukarıdaki verilere bakılarak o kurumda dinamikliğin, performansın, hasta bakma kapasitesinin, dolayısıyla verimliliğin arttığını savunmak pekala mümkündür.Ancak, verimlilikteki artışın her zaman nitelikli hizmet artşı demek olmadığını, madalyonun diğer yüzüne bakarak söylemek mümkün?Aşağıdaki veriler bize madalyonun diğer yüzünü göstermektedir.

* Endikasyonsuz müdahaleler arttı : % 64.4
* Etik olmayan uygulamalar arttı: % 70
* Uygulama hataları (malpraktis) arttı: % 52.8
* Komplikasyon sayısı arttı: % 45.2
* Verilen sağlık hizmetinin niteliği: % 60 azaldı
* Hasta başına düşen muayene sayısı: %67.3 azaldı.

Hekimlerin % 87.1?i verilen sağlık hizmetinin niteliğini çok önemli bulduklarını belirtmiştir.

Her 3 basamaktaki hekimler de hasta başına düşen muayene süresinin azaldığını belirtirken bu oran özellikle 1.basamak hekimlerde daha yüksektir.

Yine, tetkik sayısındaki artışın 1. basamakta daha yüksek olduğu dile getirilmiştir.

Performans uygulamasının eğitime etkisi;

* Eğitim hastanelerinde beceri kazandırma eğitimine ayrılan süre azaldı: % 70.9
* Hasta başı eğitim süresi azaldı : % 66.6
* Asistanların teorik eğitimine ayrılan süre azaldı: % 69.6
* Sürekli tıp eğitimine katılma sıklığı azaldı: %64.4
* Literatür okumaya ayrılan süre azaldı: % 65.8
* Çeşitli kurul ve komisyonlarda görev alma arttı! : % 49.1

Nitelikli sağlık hizmeti ancak nitelikli insan gücüyle mümkündür. Hekimler, eğitim hastanelerinde eğitime ayrılan zamanın büyük ölçüde azaldığı dile getirilmektedirler. Şüphesiz bunun hem halk sağlığı hem de hekimlerin mesleki gelecekleri açısından büyük bir olumsuzluk yaratacağı aşikardır. Hekimler bu konuya çok önem verdiklerini dile getirmişlerdir.

Performansın çalışma ilişkilerine etkisi;

Kurumlarda çalışanlar arası rekabetin % 81.1,
Klinikler arası rekabetin % 69.3 artması kurumun dinamizminin arttığı şeklinde yorumlanabilirse de;
Motivasyonun % 45.9; izin ve dinlenme sürelerinin % 73.4 azalmış olması ve çalışma stresinin %75.6, gelecek kaygısının ise %74.4 artttığı düşünüldüğünde rekabet artışının olumlu bir etkisinin de olmadığı görülecektir.

Performansın;

* Çalışma arkadaşları ile ilişkiyi % 54.9
* Mesleki dayanışmayı % 56.1
* Çalışanlar arasındaki işbirliğini % 62.7
* Hekim-hasta ilişkisini % 52.7
* Çalışma dışı ilişkileri % 50.2 oranında olumsuz etkilendiği belirtilmiştir.

Sağlık hizmetinde ekip çalışmasının önemi ve kaçınılmaz bütünlüğü düşünüldüğünde, performansın ekip çalışmasını tahrip edici etkisinin hizmet sunumundaki yıkıcı sonuçlarını anlamak da kolaylaşacaktır.

Araştırmanın sonuçlarına göre performans uygulamasının;

* Dürüst çalışmayı % 96.7
* Bilimsel araştırma yapmaya ilgiyi % 78.2
* topluma daha iyi hizmet verme olanağını % 64.9 olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır.

Tüm bu sonuçlar, uygulamanın sağlık alanında yıkıcı sonuçlara neden olabilecek dönüşümler başlattığını, etik değerlerden uzaklaşmış, hasta sağlığını ve mesleki bilgisini geliştirme çabasından çok, puan toplama kaygısına düşmüş ,ekip ve dayanışma anlayışından uzaklaşmış, bireyci, neredeyse ?mutant? bir hekim tipi yaratma tehlikesi taşıdığını sergilemektedir.

Hekimlerin performans hakkındaki düşünceleri;

1. Ücret eşitsizliği yarattı % 77.7
2. Sağlığı metalaştırdı % 70.8
3. Hekimlere emeğinin karşılığı verilmediği % 46.1
4. Tanı ve uygulamada tıbbi endikasyonları genişletti % 45.2
5. Hekim dışı sağlık personelinin istihEamını sınırladı % 40.8

Hekimler ne istiyor?

* Özlük haklarında iyileştirmeye dayanan bir ücret politikası % 79.7
* Maaş ve performansla birlikte olmalı % 12
* Sağlık hizmeti devlet güvencesi altında eşit, ücretsiz ve ulaşılabilir olmalı % 70.7
* Devlet katkısı, çalışanlardan yapılacak kesintilerle desteklenmeli %12.7
* Birinci basamak sağlık hizmeti geliştirilmiş sağlık ocaklarıyla verilmeli % 60.7
* Aile hekimliği olmalı % 15.4

*Çalışmanın amacı yukarıda da belirtildiği gibi performansa dayalı ödeme sisteminin hekimler tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak, hekimlerin performansa dair algılarını saptamaktır.


Yöntem olarak İnternet üzerinden ulaşılan, bir yıldır performans uygulanan sağlık kurumlarında çalışan yaklaşık 1,500 hekimin, anket formu kullanarak 2008 yılının ilk altı ayı süresince bilgi toplanmıştır.


Araştırmanın yöntemsel kısıtlılığı, hekimlerin tümünü temsil edecek bir örneklem alınmamış olmasıdır. Bununla birlikte;
? Katılan hekim sayısının çokluğu
? Çeşitli kurumlardan genel dağılıma çok da ters olmayan katılım sağlanmış olması (%30 1.basamak, %50 2.basamak, %20 3.basamak)
? Uzman ? pratisyen dağılımının genel dağılmla uyumlu olması (%58-%42)
nedenleriyle, araştırma sonuçlarının geneli yansıtma olasılığını kuvvetli görüyoruz.
Araştırmaya katılan hekimlerin görüşleri, Türkiye?deki tüm hekimlerin görüşlerini yansıtmıyor olabilir. Ancak bu olasılık daha zayıftır".ttb


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim