• BIST 96.861
  • Altın 238,364
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • İstanbul : 10 °C
  • Ankara : 5 °C
  • İzmir : 12 °C

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
1969-1973 Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları –Doğum bölümünde uzmanlık eğitimi alan Prof. Dr. Selma ÇİVİ, 1977-1979' da aynı fakültede Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini , Çubuk ve Etimesgut Bölgelerinde yaparak uzman oldu.1982' de Halk Sağlığı doçenti ve 1991' de Halk Sağlığı profesörü ünvanını aldı. 1983' den bu yana Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan, Mayıs 2004 ‘den bu yana Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Selma ÇİVİ, SAĞLIĞINSESİ nin sorularını yanıtladı: 

Anabilim Dalınızın kuruluşu ne zaman, kimin ya da kimlerin tarafından, nasıl kuruldu?
Mayıs 2003 de Sigara Bağımlılığı ve Tedavi Merkezi olarak Aile Hekimliği uygulamaları başlamıştır. Mayıs 2004 den buyana sigara bağımlılığı muayenelerine ek olarak tarama muayeneleri, çocuk ve erişkin muayeneleri kadın doğum ve ültrasonografi muayeneleri, erişkin ve çocuk aşılama hizmetleri verilmektedir.

Akademik kadronuz; öğretim üyesi (Prof. Doç. Yardımcı Doç) sayısı?
Halen 1 profesör, 2 yardımcı doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi mevcuttur. Yrd. Doçentlerden Dr. Ruhuşen Kutlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yrd. Doç. Dr. Kamile MARAKOĞLU Aile Hekimliği uzmanıdır. 2’si sağlık bakanlığı kadrosunda 1’i fakülte kadrosunda 3 araştırma görevlisi mevcuttur. Nisan 2008 TUS sınavında sağlık bakanlığı kadrosundan 5 araştırma görevlisi kadrosu Anabilim dalımıza verilmiştir. 

Hemşire, yardımcı personel sayısı yeterli mi? Ne kadar kişiye daha gereksiniminiz var? Bu açığı nasıl kapatıyorsunuz? Hizmette bir aksama oluyor mu?
Sadece poliklinik olarak hizmet veriliyor. Hemşire ve yardımcı personelimiz yoktur. Sekreterimiz mevcuttur. Aşılama hizmetleri hekimler tarafından yürütülmektedir. 2 aile hekimi uzmanı ve bir hemşireye ihtiyacımız vardır. 

Yıllık polikliniksayısınız nedir? Yıllara göre azalıyor mu artıyor mu, neden? Mevsimsel değişiklikler yaşanıyor mu, neden? 
Yıllara göre hasta sayımız artmaktadır. Mevsimlere göre bir değişiklik yoktur. Yıllara göre poliklinik sayılarımız şöyledir;
2004=1207
2005=2183
2006=3279
2007=4557 

Anabilim Dalınızın yıllık bilimsel yayın sayısı(yurt içi ve dışı) ortalama ne kadar? Yıllara göre azalıyor mu, artıyor mu, hedefiniz nedir?
Anabilim Dalımızda yıllık (yurt içi ve dışı) bilimsel yayınımız 30’dur. Yıllara göre artış olmaktadır. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışı yayın sayımızı arttırmaktır.

Kongre, sempozyum düzenliyor musunuz? Adı ne, ne zamanlar oluyor, katılım sayısı ortalama ne kadarı bulunuyor?. Siz, diğer öğretim üyesi ve asistanlar düzenlenen yurt içi ve dışı kongrelere katılabiliyor musunuz?
2008 Mart ayında Türkiye Aile Hekimliği Akademisi Derneğinin genel kurul toplantısı ve WONCA-EURACT uluslar arası eğitim toplantısını Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalımız tarafından organize edilmektedir.

En büyük zorluk sizce nedir? Bu zorluk sizce nasıl aşılır? Bazı alanlarda kongre enflasyonu yaşandığı görüşüne katılıyor musunuz? Bu enflasyonun sizce nedeni nedir?
Düzenlenen bilimsel aktivitelerim hem katılım hem de konaklama ücretlerinin yüksek olması bu tür aktivitelerin amacına ulaşmasını engellemektedir. Aile hekimliği alanında değil ancak birçok alanda fazla kongre yapıldığı dikkatimizi çekiyor. Kongrelerin ve bilimsel toplantıların 5 yıldızlı oteller yerine Fakültelerin ve eğitim hastanelerinin salonlarında yapılması ve çeşitli kurumların misafirhanelerinden yararlanılması katılımı arttıracaktır. 

Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklenti ve önerileriniz nedir?
Anabilim Dalımızı seçecek asistanlarımızın severek ve isteyerek gelmelerini istiyoruz. Göreve başladıktan sonra yabancı dillerini geliştirmelerini tavsiye ediyoruz. Araştırma yapmaları konusunda kendilerine bilgi verilmekte ve motive edilmektedir.

Anabilim Dalınızın tıbbi araç- gereç durumu nasıl? İhtiyacı karşılıyor mu? İhtiyaç duyduğunuz tıbbi araç- gereçler var mı, neler, bunların maliyeti nedir, nasıl almayı düşünüyorsunuz?
Anabilim dalımızda karbon monoksit ölçüm cihazı, ultrasonografi cihazı, jinekolojik ve normal hasta muayene masaları, bebek ve erişkinler için tartı aletleri, hasta kayıt işlemleri için 3 adet bilgisayarımız, aşıları koyduğumuz buzdolabı bulunmaktadır. 

Tıp mesleğinin geçmişten günümüze durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, cazibe devam ediyor mu, azalıyor mu neden? Sizce öğrenciler, asistanlar geleceklerinden umutlu mu, kaygılı mı? Neden? Sizce çözüm nedir? Tıp Fakültelerindeki eğitim yeterli mi, neler yapılmalı?
Tıp mesleği koruyucu ve tedavi edici hizmet verdiği için her zaman son derece insancıl ve cazip bir meslektir. Uzmanlar için ve yan dal ihtisası yapan hekimlerin mecburi hizmete alınması bu kişileri akademik yaşamdan uzaklaştırmakta ve kayıplarına sebep olmaktadır. Ayrıca eş durumlarını dikkate alınmayışı ve şehir değiştirmeleri sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlara sebep olmaktadır.

Ekonomik güçlükler hekimin yaşamını, başarısını sizce etkiler mi, nasıl? Hekim nasıl bir ortamda, hangi şartlarda çalışırsa sizce, mutlu, gelecek kaygısı taşımadan, başarılı ve üretken olur?
Pratisyen hekimlere son 2 yıldır ülkemizde verilen Aile Hekimliği uygulama sertifikası Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi alan uzman hekimler için bir adaletsizlik yaratmıştır. Pratisyen hekimler TUS sınavına girmeden, asistanlık eğitimi almadan, nöbet tutmadan, tez hazırlamadan, mecburi hizmete tabi olmadan aile hekimliği uygulama sertifikası aldıktan sonra 7500 YTL gibi bir ücreti almaya hak kazanması akademik ve uzmanlık alanlarında ciddi adaletsizlik ve eşitsizliğe neden olmaktadır.

Aile hekimliği uzmanları ise mecburi hizmete gitmekte ve gittikleri ilde aile hekimliği sistemi pratisyen hekimler tarafından bloke edildiği için, sisteme girememekte ve ikinci basamak hekimliği yapmakta veya periferde kalmaktadırlar. Kendilerine ödenen ücret pratisyen hekimlerin dörtte biri kadar olmaktadır. 

Döner sermayeden anabilim dalınıza ayrılan pay ne kadar, bu oran, miktar sizce yeterli mi? Ne olmalı? Motivasyonda bu payın yeterli olduğuna inanıyor musunuz? 
Döner sermayeden akademik duruma göre standart ücret verilmektedir. Öğretim üyesinin ders yükü, poliklinik hizmetleri, araştırma yapma, sürekli bilimsel gelişmeleri izleme durumunda olmalarına karşın ücretlerin daha yüksek olması beklenmektedir. Motivasyonda miktar mutlaka etkili olacaktır.

Türk tıbbının ve Tıp Fakültelerinin, hekimliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
Türk tıbbı her zaman iyi bir konumda olmuştur. Hekimlerin yabancı dil eğitimi önemsenmeli ve yurt dışı eğitim olanakları geliştirilmeli. Bu hususlara dikkat edildiğinde literatür bilgilerini uygulayıcı hekim tipi yerine, araştırıcı, özgüveni tam olan hekim tipi oluşacaktır. 

Uzmanlık dalınızın geleceğiniz nasıl görüyorsunuz, ilgi devam ediyor mu edecek mi? Neden? 
Aile Hekimliği toplumun sağlık gereksinimlerinin %80’ine cevap veren koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici hizmetleri yapma konusunda akademik eğitim alan insan sevgisi ile bireylere birinci ve ikinci basamakta hizmet veren bir uzmanlık dalıdır. Tıp eğitimleri sırasında aile hekimliği dersleri alan öğrenciler uzmanlık için artık bu ihtisas dalını düşünmektedirler.Poliklinik ve 112 çalışmaları öğrencilerin motivasyonunu arttırmaktadır. 

Sizce iyi bir hekim hangi özellikleri taşımalı? 
Öncelikle iyi bir hekim sabırlı, çalışkan, özverili, paylaşımcı, ekip anlayışı olan, maddi hırsları ön planda olmayan özellikleri taşımalıdır. Kişiler arası ilişkileri iyi olmalı. Her zaman kendilerini geliştirme isteğine ve gücüne sahip olmalıdır. 

Rotasyon ve eğitim programınız nasıl? Ders müfredatı sizce yeterli mi, eksiklik var mı nedir? Sizce hangi konuların de ders olarak tıp fakültelerinde okutulması gerekir neden? 
Araştırma görevlileri için rotasyon planımız 9 ay dahiliye, 9 ay pediatri, 8 ay kadın doğum ve hastalıkları, 6 ay acil ve ilk yardım ve 4 ay psikiyatri rotasyonlarından oluşmaktadır. Ayrıca poliklinikte çalışan arkadaşlarımız öğretim üyesi arkadaşlarla bire bir poliklinik çalışmalarına katılmaktadır.

Haftada 1 saatlik makale saatimiz ve 2 saatlik intörnlerle birlikte katıldıkları eğitim programımız mevcuttur. Dönem III öğrencilerine toplam 13 saatlik ders yükümüz mevcuttur. Ayrıca sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu ve mesleki eğitim fakültesindeki epidemiyoloji, ilk ve acil yardım ve ana ve çocuk sağlığı dersleri haftada 32 saat olarak anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Son olarak neler eklemek istersiniz? 
Anabilim Dalımızda 6.cı sınıf örgencileri yani intörn hekimler 15 gün eğitim almaktadır. Bu sürenin yarısını 112 Acil ve İlk Yardım hizmeti veren 112 istasyonlarında diğer yarısını polikliniğimizde geçirmektedir. İntörn hekimlerin 112 de eğitim almaları ülkemizde ilk olarak bizim ana bilim dalımızda uygulanmaktadır. Bu eğitimin aldığımız geri bildirimlere göre çok yararlı olduğu öğrenciler tarafından ifade edilmektedir. 

Zaman ayırdığınız için teşekkürler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim