• BIST 98.198
  • Altın 234,346
  • Dolar 5,4947
  • Euro 6,2026
  • İstanbul : 15 °C
  • Ankara : 17 °C
  • İzmir : 21 °C

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ
Türk Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal sorularımızı yanıtladı:

Derneğiniz ne zaman, kimin tarafından, nasıl kuruldu, tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz?
Türk Geriatri Derneği, 2003 yılında Ankara’daki Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden ve SB Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden “yaşlı sağlığı” konusunda çalışmaları olan öğretim üyesi hekimler tarafından kuruldu. Kurucu üyeler; Prof. Dr. Berna Arda, Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer, Prof. Dr. Mehmet Beyazova, Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu, Prof. Dr. Selçuk Bölükbaşı, Prof. Dr. Semih Keskil, Prof. Dr. Ali Kutsal, Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, Prof. Dr. Özden Palaoğlu, Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu, Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Doç.Dr. Orhan Yılmaz’dır.

Derneğiniz genel olarak hangi faaliyetlerde bulunuyor? Ne tür çalışmalar yapıyor? Örnekler verir misiniz?
Tüm dünyada yaşlanan nüfusun artışı göz önüne alınarak, değişmekte olan mortalite ve morbidite paternlerine göre sağlık hizmetleri ve bu bağlamda uzmanlık sonrası eğitim programları yeniden düzenlenmektedir. Hekimlerin ve ilgili tüm sağlık profesyonellerinin yaşlanan nüfusun gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak üzere eğitim almaları ve bu konularda üniversitelerde ve eğitim hastanelerinde hizmet veren, araştırmalar yapan ünitelerin oluşturulması için akademik kadrolara destek verilmesi gerekmektedir.

Yaşlanan insanlarımızın çoklu sağlık sorunlarına çözüm önerileri üretebilmek, bu konudaki gelişmeleri gündeme getirmek, uluslar arası veriler ve ülkemizin gerçekleri ışığında akademik bir paylaşım ortamı yaratabilmek ve ayrıca bilimsel birikimleri halkla paylaşabilmek amacı ile kurulan Geriatri Derneği ülkemizde bu konu ile ilgili olarak kurulan ilk bilimsel dernektir.

Hekimlere ve diğer sağlık profesyonellerine yönelik uluslararası destekli ve katılımlı kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemektedir. Meslektaşlarımızın mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası sürekli mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere; süregen olarak, çeşitli Üniversitelerin Tıp fakülteleri, Tabip Odaları ve diğer bilimsel dernekler ile ortak eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir.

Halkın sağlıklı yaşlanma bilincinin artırılmasına yönelik olarak da ücretsiz halk eğitim toplantıları, sempozyumlar ve kitap basım ve dağıtımları yapmaktadır.

Sizin çalıştığınız alanda hizmet veren başka dernekler var mı? İsimleri nelerdir ?
Yaşlıların çoklu sorunlarına yönelik olarak kurulmuş konunun sosyal veya sağlık boyutunu ele alan başka dernekler de vardır ve her biri üstlendikleri misyonlar çerçevesinde katkıda bulunmaktadırlar. Bunlar; Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği, Ege Geriatri Derneği, Geriatri ve Gerontoloji Derneği, Akademik Geriatri Derneği’dir.

Aynı alanda farklı derneklerin kurulmasını nasıl yorumluyorsunuz? Neden güçler tek çatı altında toplanmıyor da farklı isimlerde dernekler kuruluyor?
Yaşlıların sorunları multidisipliner bir yaklaşımı gerektirmektedir. Geriatri bilgi tabanında konular klasik tıp uygulama dallarında olduğu gibi kolaylıkla tek bir organ veya dokunun yapı ve fonksiyonları ile sınırlandırılamaz; pek çok bilimin bilgi tabanını içermektedir. Dolayısı ile suni sınırlar yaratılmamalı, bilgi paylaşılmalı; yaşlı insanları ilgilendiren tıbbi bilgi tabanı yaşlı hasta bakımı ile uğraşan pratisyen meslektaşlarımızca ve tüm uzmanlık dallarınca kullanılmalıdır. Bu bağlamda konuya değişik perspektiflerden yaklaşan farklı derneklerce yapılan etkinliklerin de toplum sağlığı açısından yararlı olacağı kanısındayız.

Derneğinize üye olmak isteyenlerde aradığınız özellikler nelerdir? Derneğin kaç tür üyesi var? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğe asil üye olmak için yaşlı sağlığına yönelik çalışmalar yapan ilgili uzmanlık dallarına mensup uzman veya pratisyen hekim olmak gereklidir. Başvurular yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Ayrıca; derneğin amaçları doğrultusunda büyük hizmetler vermiş kişiler onur üyesi olabilirler.

Türk Geriatri Derneği’nin yaşlı sağlığı ile ilgili tüm uzmanlık dallarından ve pratisyen hekimlerden oluşan 168 üyesi vardır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekim sayısı ne kadar, ne kadarı sizin derneğe üye? Aynı hizmet alanında çalışan diğer derneklere de sizin üyeleriniz kayıt oluyor mu? Neden?
Türk Geriatri Derneği’nin amacı yaşlı sağlığı ile ilgili tüm uzmanlık dallarından hekimlerin ve pratisyen meslektaşlarımızın katıldığı bilimsel bir paylaşım platformu oluşturmaktır. Bu bağlamda; hem bizim üyelerimiz ilgili diğer derneklere üye olabilir, hem de diğer derneklerin üyeleri bizlere katılabilir. Derneğimizin ilkeleri doğrultusunda bilimsel birikimlerin paylaşılmasında yarar görüldüğü için, herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı? Gelecek seçim ne zaman yapılacak?
Genel kurul, yönetim ve denetleme kurullarının üye seçimi her iki yılda bir yapılmaktadır. Seçimler en son 2007 yılı Kasım ayında yapılmış olup, gelecek seçimlerin de 2009 yılı Kasım ayında yapılması ön görülmektedir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bilimsel yayın var mı? Adı nedir? Hangi aralıklarla çıkıyor?
1998 yılından beri düzenli olarak yayınlanan “Türk Geriatri Dergisi” hakemli bir dergi olup, 2003 yılından beri Türk Geriatri Derneği’nin resmi bilimsel yayın organıdır. Geniş bir ulusal ve uluslararası “danışma kurulu”na sahip olan dergi, International Association of Gerontology and Geriatrics kapsamındaki ülkemizi temsil eden tek dergidir.
Dergi, uluslararası “Science Citation Index Expanded”,“Index Copernicus Master List”, “EMBASE”, “SCOPUS” ve ulusal “TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini” kapsamındadır.


Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergi yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Belirli aralıklarla “Özel Sayı”lar da basılmaktadır. Ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Elektronik ortamda açık erişimli bir dergidir, tüm makaleler tam metin olarak yer almakta ve makalelerin yayın için gönderimi ve danışman değerlendirme işlemleri on line olarak internet üzerinden yapılmaktadır.
Adres: www.geriatri.org , www.geriatri.dergisi.org
İletişim: editor@geriatri.dergisi.org

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında neler söylemek istersiniz?
KONGRE VE SEMPOZYUMLAR
-Geriatri 2004 “1.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi”-Antalya.
-Geriatri 2005 “Yaşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu”-İstanbul
-Geriatri 2006 Ulusla arası destekli, 2.Yaşlı Sağlığı Kongresi (International Association of Gerontology and Geriatric-IAGG, International Institute on Ageing-INIA ve European Union Geriatric Medicine Society-EUGMS desteği ile)-İstanbul
-Geriatri 2008 Uluslar arası Destekli 3. Yaşlı Sağlığı Kongresi (International Association of Gerontology and Geriatric-IAGG, International Institute on Ageing-INIA desteği ile)-Antalya
-Yaşlılarda Osteoporoz Sempozyumu 2009 -Ankara
EN İYİ ARAŞTIRMA YARIŞMALARI
Amaç; genç meslektaşlarımızın “yaşlı sağlığı” konusunda bilimsel araştırma yapmaları yönünde yüreklendirilmesi ve desteklenmesidir.1999, 2001, 2003, 2005 ve 2007 de yapılan .“En İyi Araştırma Yarışması” 2009 yılında da yinelenmektedir.
GERİATRİ VE GERONTOLOJİ KURSLARI
-International Institute on Ageing-INIA ve Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi-GEBAM ile birlikte düzenlenen;“1.Geriatri ve Gerontoloji Kursu”- 2006-Ankara
-Türk Tabipleri Birliği ile birlikte düzenlenen “Geriatri Kursu” 2007-Ankara
-International Institute on Ageing-INIA ve Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi-GEBAM ile birlikte düzenlenen;“2.Geriatri ve Gerontoloji Kursu”- 2009-Ankara
DİĞER EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
-Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi “Geriatri Paneli” 2003
-Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi ile “Geriatri Sempozyumu” 2004
-Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gaziantep Tabip Odası ile “Yaşlılık Sorunları Sempozyumu” 2005
-Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ile “Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu” 2006-İzmir ve 2007-Adana.
- MESA Hastanesi Direktörlüğü ve Geriatri Derneği ortak etkinliği; “Geriatri ve Etik Paneli” 2006-Ankara
- Kırıkkale Üniversitesi ve Geriatri Derneği ortak etkinliği; “Geriatride Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu”- Kırıkkale- 2008.
- Türk Geriatri Derneği ve Türk Androloji Derneği ortak etkinliği; “Yaşlanan Erkek” Sempozyumu 2008-İstanbul
-Türk Biyoetik Derneği ve Geriatri Derneği ortak etkinliği; “Geriatri ve Etik Kursu”, 2008 –Ankara

Derneğinizde bilimsel çalışma grupları oluşturuldu mu? Bu grupların çalışmalarından kısaca bahseder misiniz, neler yapıyorlar/ yapacaklar ?
Derneğin çalışma grupları kuruldu. Geriatri ve Etik, Halk Sağlığı, Kardiyovasküler Hastalıklar, Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, Psikiyatrik Hastalıklar, Androloji , Yaşlanan Kadın, Nörolojik ve Psikolojik Hastalıklar, Sağlık Politikaları, Akılcı İlaç Kullanımı, Geriatrik Rehabilitasyon, Geriatri Hemşireliği, Geropsikoloji, Sosyal Gerontoloji, Gerontolojik Sosyal Hizmetler ile ilgili çalışma gruplarında görev alan dernek üyeleri ve ayrıca derneğin davetli bilimsel danışma kurulu üyeleri, çok merkezli tanımlayıcı araştırmaları ve deneğin hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik “eğitim serisi”nin ilgili sayılarını hazırlamaya yönelik çalışmaları üstlenmişlerdir.

Derneğinizin üye olduğu uluslararası örgütler var mı? Hangileri? Onlarla gerçekleştirdiğiniz/ gerçekleştireceğiniz çalışmalar var mı, varsa bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?
Türk Geriatri Derneği, International Association of Gerontology and Geriatric-IAGG (www.iagg.com.br) asil ve European Union Geriatric Medicine Society-EUGMS (www.eugms.org) gözlemci üyesidir.
Türk Geriatri Derneği tarafından düzenlenen tüm kongreler IAGG ve International Institute on Ageing-INIA (www.inia.org.mt) tarafından desteklenmekte, dernek ayrıca INIA ve Hacettepe Üniversitesi GEBAM iş birliği ile Uluslar arası Geriatri ve Gerontoloji Kursları düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edecektir.

Derneğinizin gelirlerini hangi kalemler oluşturuyor? Kongrelerden derneğinize yaklaşık ne kadarlık bir gelir sağlanıyor?
Derneğimizin gelirlerini üye aidatları ve kongre gelirleri oluşturmaktadır. Günümüz koşullarında genç meslektaşlarımızın eğitim etkinliklerine katılımlarını desteklemek amacı ile katılım ücretlerinin düşük tutulması kararı alındığı için bu gelir kaleminde belirgin bir azalma söz konusudur.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli veya fazla buluyor musunuz? Bu konuda görüşleriniz, önerileriniz neler?
Uluslararası kuruluşların deklerasyonlarında da açıkça belirtildiği üzere, günümüzde yaşlılar sağlık açısından öncelikli bir risk grubunu oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda hem mezuniyet öncesi tıp eğitimi müfredatında, hem de mezuniyet sonrası uzmanlık müfredatında ve sürekli tıp eğitimi etkinlikleri kapsamında tüm uzmanlık dallarında yaşlı sağlığı konusuna yeterince yer vermek üzere eğitim programlarının ve müfredatların revize edilmesi gerekmektedir.

Size göre Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık var mı? Eksiklik varsa bu sayı sizce ne kadar?
Yaşlıların sağlık sorunlarına özelleşmiş ve bu konuda deneyim kazanmış hekimlerin halkın sağlıklı yaşanmasına ve yaşlıların yaşam kalitelerinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Toplumumuzun giderek yaşlandığı göz önüne alınacak olursa kesin bir rakam vermekten ziyade ilgili tüm uzmanlık dallarındaki hekimlerin ve pratisyen meslektaşlarımızın “sürekli mesleki gelişim” etkinlikleri kapsamında eğitimlerine katkıda bulunmak daha akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerinden bahseder misiniz?
Düzenleme çalışmaları başlatılmış olan gelecekteki etkinlikler;
-“Yaşlanan Kadın Sempozyumu”-1 Ekim 2009-Ankara
-“Yaşlanan Dünya ve Yaşlanan İnsan Sempozyumu” Kırıkkale Üniversitesi ve Türk Geriatri Derneği-26 Ekim 2009
-“Temel Geriatri Kursu”-1 Nisan 2010 İzmir
-“Geriatri Hemşireliği Kursu”-1 Nisan 2010 İzmir
- Geriatri 2010 “4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi” 2-4 Nisan 2010 İzmir

Derneğinizin misyonu ve vizyonu nedir?
Misyonu; akademik düzeyde kurslar, kongreler, konferanslar, sempozyumlar ve seminerler
düzenlenerek bilimsel birikimlerin paylaşılmasının sağlanması, süreli dergi ve temel başvuru kitabı niteliğinde bilimsel yayınlar yapılması, ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlar, diğer bilimsel derneklerle işbirliği yapılması, sağlık profesyonellerine ve halka danışmanlık yapılması, toplumun "Sağlıklı Yaşlanma" konusunda bilinçlendirilmesine yönelik araştırmalar ve eğitim etkinlikleri yapılmasıdır.


Vizyonu; uluslar arası ve ulusal platformlarda yaşlılık ve yaşlıların sağlık sorunları ile ilgili verilerin saptanmasında, ilgili kurumlarla ve tüm sağlık profesyonelleri ile paylaşılmasında rol oynamayı, var olan uluslararası ilişkilerini daha ileri boyutlara taşımayı planlamaktadır. Multidisipliner yaklaşımın ve paylaşımın yararlarını özümsemiş, uyum içinde çalışan, yaşlı sağlığı alanındaki gelişime katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapan, bilgi ve beceri sahibi, bilimsel ve etik sınırlar içinde üreticiliğini sürdüren kişilerin "iletişimini" ve "bilgi paylaşımını" sağlamayı hedeflemektedir.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Kapsamlı çalışmalar kişilerin “yaşlılığın başlangıcı” olarak algıladığı yaşın sadece kendi sağlıklarındaki değişikliklerin ortaya çıktığı dönem olarak algılandığını göstermektedir. Bu değerlendirme yaş kimliğinin öncelikle sağlık sorunlarına özdeşleştiğini kanıtlamakta ve yaşlılığın algılamasında kişisel sağlığın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, yaşlılar hangi yaşta olurlarsa olsunlar, kendilerine gereksinim duyulduğunu bilmek ve hissetmek istemekte, olabildiğince üretkenliklerini sürdürmekten mutlu olmaktadırlar.

Yaşlanan dünyanın yaşlanan insanları için en öncelikli sorunlar; “sağlık ve güvenlik” tir ki, bunlar kişilerin aktif yaşlanma olanaklarını kısıtlayan en temel faktörlerdir. Yaşlılara yönelik politikaların geliştirilmesi aşamasında bu faktörleri kontrol altına almaya yönelik bir çerçeve çizilmelidir. Bu konu “ulusal bir halk sağlığı kaygısı” ve “toplumsal sorumluluk” olarak algılanmalıdır.

Zaman ayırdığınız için teşekkürler.
 TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal-Başkan
Prof. Dr. Selçuk Bölükbaşı-Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Dilek Aslan-Genel Sekreter
Prof. Dr. Mehmet Murad Başar-Sayman
Prof. Dr. Kutay Biberoğlu-Üye
Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu-Üye
Doç. Dr. Mahir Özmen-Üye

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mehmet Beyazova-Başkan
Doç. Dr. Emel Güngör-Üye
Doç. Dr. Tahir Oruç-Üye

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ İLETİŞİM DETAYLARI
Web Sitesi: www.geriatri.org
E posta: geriatri@geriatri.org info@geriatri.org
Adres: Tunalı Hilmi Caddesi, No: 50 / 19 Kavaklıdere-Ankara
Tel: (312) 425 04 46
Faks: 312) 425 04 91 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim