• BIST 90.529
  • Altın 213,679
  • Dolar 5,3738
  • Euro 6,0725
  • İstanbul : 15 °C
  • Ankara : 7 °C
  • İzmir : 17 °C

"TÜRKRAD 2017” Ardından...

"TÜRKRAD 2017” Ardından...
Türk Radyoloji Derneği (TRD) tarafından düzenlenen “38. Ulusal Radyoloji Kongresi-TÜRKRAD 2017”, 31 Ekim-4 Kasım 2017 tarihleri arasında Belek-Antalya’da yapıldı. Katılımın 1100 kişiyi geçtiği bildirildi.

Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısına; Dernek Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya, Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Can Çevikol,Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Erhan Akpınar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Hasan Yiğit katıldı.

Toplantıdaki konuşmalardan kesitler...

Prof. Dr. Tamer Kaya

"Gereksiz Tetkikler Baş Ağrıtabilir"

Hastalar muayeneye gelirken tetkik yaptırmak üzere geliyor. İstedikleri tetkiklerin yapılmaması hasta memnuniyetini azaltıyor. Bu durum da fazla ve gereksiz işlem yapılarak, tetkik yoğunluğunun artmasına ve radyologların tetkiklere yeterince zaman ayıramamalarına neden oluyor. Yapılan tetkikler, hastalar tarafından güvenilirliği oldukça yüksek olarak bilinen ve hasta memnuniyeti sağlayan testler olduğundan genellikle yeterli klinik değerlendirmeye tabi tutulamadığı halde hastalara bu tetkikler isteniyor. Klinisyen hekimlerin muayene için yeterli zamanları olmadığından bu sorun hızlıca radyolojik tetkiklerle çözülmek zorunda kalınıyor. Radyolojik tetkiklere başvurmadan önce yeterli klinik değerlendirme yapılmamış olması, klinik problemin ortaya konmasında ve hastanın hangi radyolojik tetkik yapılacağı konusunda yetersiz olan veriler, radyoloji bölümlerindeki iş yükünü arttırıyor. Bu hızlı ve yoğun tetkik çekim ve değerlendirme süreci ise radyolojik tetkiklerin kalitesini olumsuz etkilemekte. Diğer yandan, tetiklerin yoğunluğu birim tetkik ücretlerinin düşük olmasına neden oluyor. Bu bedeller, batılı örneklerin oldukça altında. Hizmet alımları da sağlık hizmeti problemini çözüyor gibi görülse de bu sistemin uygulamada önemli sıkıntıları olduğu anlaşılıyor. Radyologlar arasında yapmış olduğumuz geri bildirimin bir sonucu olarak bu uygulamanın hizmet kalitesini ve eğitimi olumsuz etkilemekte olduğu görülmektedir. 

Gelinen bu noktada halihazırda hastalarımız mevcut süreçten memnunlar.  Klinisyen hekime hızlıca ulaşmakta ve radyolojik tetkiklerini istedikleri gibi yaptırarak sonuçlarına hızlıca ulaşabilmekteler. Hastalarımızın beklentileri, kendi klinik muayenelerine ve radyolojik muayenelerine yeterince zaman ayırılması gerektiği şeklinde şekillenmediği için bu aşamada memnuniyetleri devam ediyor. Verilen hizmetin kalitesini kontrol etme şansları yok. Çünkü sağlık hizmeti, kalitesini tüketicinin kısa zamanda belirlemesi zor olan bir hizmettir.  Ancak sürecin bu aşamadaki eksikliklerini gören ve kalitesini değerlendirebilen bizler memnun değiliz.

MR’da dünya birincisiyiz denildiğinde bu söylemin alana uzak kişiler tarafından yanlış anlaşıldığını da yeni fark ettim. Bu şekilde bahsedildiğinde bir başarı gibi anlaşılıyor. Bu bir başarı hikayesi değil, tetkik yorumlama sürecinde kaliteden taviz verilerek bir sayı artışının sağlanmasıdır. Bunun sonucu da verilen sağlık hizmetinin kalitesi olumsuz etkileniyor. Bu süreç sadece olağanüstü dönemler için geçerli olabilir. Normal bir dönemde bu durum, teknisyenlerimiz ve radyologlarımız için sürdürülebilir değildir. Acilen planlama yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. 

Bu süreç için çözümleyici olarak birçok başlık var, burada başlıca iki çözüm önerisinden bahsetmek isterim;

Bunlardan birincisi tetkiklerin uygunluğudur ki bu konu gördüğünüz üzere kongremizin de iki ana konusundan birisidir. Bu başlık genel bir tanımla, bilişim olanaklarının tetkiklerin uygunluğu için denetleyici olarak kullanılmasıyla ilgilidir ve bu alanda son yıllarda dünya çapında önemli gelişmeler olduğu görülmektedir.

İkinci çözümleyici olabilecek başlık ise halkımızın bilgilendirilmesidir. Bu konuda derneğimizin çalışmaları devam etmektedir. Öncelikle halkımızın anlayabileceği kısa öz yalın bir dille hazırladığımız ve radyoloji ile ilgili temel bilgileri, radyolojik tetkiklerle ilgili bilgileri kısa ve öz olarak anlatan bir radyoloji web sayfası yapım aşamasındadır. Bu konuda önemli bir aşama kaydettik. Bu hazırlığın halkımızın radyolojik tetkikler yönündeki beklentilerinin karşılıklarını görebilmeleri açısından tetkik yoğunluğu sorununa olumlu etki edebilecek önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Prof. Dr. Can Çevikol:

"4 Kurs Yapıldı"

Kongre süresinde iki ana konu ele alındı. Bunlardan ilki çoklu organ tutulumu yapan ve dolayısı ile tüm vücuda ait radyolojik bulguları olabilen “Sistemik Hastalıklar” dır. Diğer ana konu ise son yıllarda giderek önemi artan, klinik durum ve hastaya göre en uygun görüntüleme yönteminin seçilmesi ile ilgili “Tetkik Uygunluğu ve Algoritma” konusudur. Özellikle tanı için çok sayıda tetkik yapılmasının her zaman doğru olmayacağı, uygunsuz tetkik seçiminin hastalıkların tanısında gecikmeye yol açması yanında, ülkemizin ekononik kaynaklarının kötüye kullanılması, hastanelerimizde yoğunluk artışı ve buna bağlı olarak meslektaşlarımızın iş yükünün artması ile sonuçlanacağı vurgulandı.

Kongremizde tam gün süren “Baş-Boyun Radyolojisi” ve “Kas-İskelet MRG” kurslarının yanı sıra, “Hastane Radyasyon Güvenliği Sorumlusu İçin Pratik Bilgiler” konulu bir panel ve “5. Temel Girişimsel Radyoloji Kursu” da yapıldı.

 

Prof. Dr. Erhan Akpınar

Dünya Radyoloji Günü

Radyoloji disiplininin genel tıp içindeki rolünü anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, ESR (Avrupa Radyoloji Derneği) ve TRD (Türk Radyoloji Derneği) dahil olmak üzere bu çatı altındaki tüm ulusal dernekler, ISR (Dünya Radyoloji Derneği), ACR (Amerikan Radyoloji Birliği) ve RSNA, Asya Pasifik Radyoloji Birliği ve diğer pek çok derneğin katılımı ile her yıl farklı bir konu ele alınarak bu gün içinde etkinlikler yapılmaktadır.

 

Ülkemizde acil servislere başvuru sayısı yılda 100 milyonun üzerinde olup tanı ve tedavi sürecinde görüntüleme önemli bir yere sahiptir. Acil servise başvuran hastaların görüntülemesinde direkt grafi, ultrason ve bilgisayarlı tomografi en sık kullanılan modalitelerdir. Acil servis hastalarının radyolojik değerlendirmesi hızlı olması gerekmektedir. Hasta sayısının fazla olması, hayati tehdit eden hastalıkların bazılarında radyolojik bulguların belli belirsiz olabilmesi nedeniyle  bu grup hastaların değerlendirmesi oldukça streslidir. Hasta başvurularının bir kısmı trafik kazası, düşme  ve darp gibi travmatik sebepler olup baştan ayağa değerlendirme gerekebilmektedir. Değerlendirme süreci hangi hastaya tetkik yapılacağı, hangi tetkikin yapılacağı ve değerlendirme süreci sonrası ek inceleme gerekip gerekmediğini kapsamakta olup acil radyolojide çalışan radyolog ile hastayı tedavi eden klinisyen arasında sürekli iletişim ve işbirliği çok önemlidir. Ülkemizde de acil servisler içinde veya acil servise yakın radyoloji ünitelerinin ve sadece bu grup hastaların değerlendirmesinde görev alan Acil Radyologlar sayısı artmaktadır. Kanuni olarakta Acil radyoloji yan dal olarak kabul edilirse Acil radyologlarımızın sayısınının daha hızlı olarak artacağını düşünmekteyim.

Türk Radyoloji Derneği’nin de Acil Radyoloji alt çalışma grubu bulunmakta olup; çalışma grubumuz meslektaşlarımızın güncel gelişmeleri takip edebilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Acil Radyoloji Derneği (European Society of Emergency Radiology; ESER) gibi uluslararası organizasyonlar ile işbirliğindedir. Bu nedenle 2015 yılında Avrupa Acil Radyoloji Derneği Acil Radyoloji Kongresi ile eş zamanlı olarak Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya'da  gerçekleştirildi. Aynı şekilde Avrupa Acil Radyoloji Derneğinin hayata geçirdiği Acil Radyoloji Avrupa Diploması için gerekli müfredat hazırlıkları üzerinde  çalışıyoruz. Genç meslektaşlarımızın bu sürece katılmaları ve bu diplomaya da sahip olmaları teşvik edilmelidir. Acil radyologlar olarak Acil Tıp Hekimleri ile de hem günlük pratiğimizde hem de ulusal ve uluslarası toplantılarda işbirliği halindeyiz. Bu işbirliği sayesinde hasta ve tetkik seçimi, raporlama konusunda ortak ve standart yaklaşım yanında güncel gelişmeleri takip edebilmekteyiz. Sonuçta ortak amacımız hayatı tehdit eden bir hastalıkla acil servise başvuran bir hastanın hızlı bir şekilde tanı alması ve uygun tedavi sonrası sevdiklerine kavuşmasıdır.

Acil servislerde radyolojik değerlendirme yapılan hasta sayısı ve bu hastalara yapılan inceleme sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hasta ve tetkik sayısının fazla olduğu merkezlerde acil radyolojik değerlendirme için sadece bu grup hastaların değerlendirmesinde görev alan Acil Radyologların sayısının da artması gerekmektedir. Yan dal sürecinin hayata geçirilmesi yanında çalışma koşullarının uygun hale getirilmesi ve teşvik edici uygulamalar sayı artışı için önemlidir.

Doç. Dr. Hasan Yiğit:

"Halka Yönelik Web Sitesi Açıyoruz"

 

Radyolojik tetkiklere talebin arttığı, gerçekleştirilen tetkik sayılarının oldukça yüksek sayılara ulaştığı günümüzde toplumun radyoloji ve radyolojik tetkiklerle ile ilgili doğru bilgilere erişiminin sağlanması, Türk Radyoloji Derneği’nin gündeminde olan öncelikli konulardan biridir. Bu kapsamda Türk Radyoloji Derneği’nin halka yönelik bilgilendirme için bir web sitesi projesi mevcuttur. Henüz tasarım ve içerik hazırlama işlemleri devam eden web sitesinde Radyoloji ile ilgili genel bilgiler dışında kategorilere ayrılmış şekilde radyolojik tetkiklerle ilgili bilgiler, radyolojik tetkiklerin güvenliği ile ilgili konular ve Radyolojiyle ilgili sık sorulan sorulara ilişkin yanıtlar yer alacaktır. Bu bilgiler doktorlara yönelik değil, doğrudan halka yönelik hazırlandığından, herkesin anlayabileceği basit bir dil ile hazırlanmasına özen gösterilmektedir. Hazırlanan içerik alanında deneyimli radyoloji uzmanları tarafından gözden geçirilmiş bilgiler olacaktır ve içeriğin zaman içerisinde zenginleştirilmesi ve sürekli güncelleştirilmesi planlanmaktadır.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim