• BIST 95.411
  • Altın 222,524
  • Dolar 5,3435
  • Euro 6,0924
  • İstanbul : 5 °C
  • Ankara : -2 °C
  • İzmir : 4 °C

VULVOVAJİNİT NEDİR?

VULVOVAJİNİT NEDİR?
Dilek Süzen

Vulvovajinit; vulvo ve vajinal dokuların inflamasyonudur . Çocuk ve adolesanlarda en sık görülen jinekolojik problemdir. Vulvovajinitin epidemiyolojisi ve prezentasyonu prepubertal ve adolesan kızlarda farklıdır.

Çocukluk döneminde enfeksiyon vulvada başlar ve sekonder olarak vajinaya yayılır.
Adolesanlarda ise genellikle ilk cinsel deneyim ile başlar ve vajinal tutulum primerdir. Prepubertal çocuklar vulvovajinite hassastır. Çünkü genital bölge rektuma yakındır.

Çocuklarda matürasyonla gelişen labial yağ yastıkları ve pubik kıllar henüz gelişmemiştir . Bu yaş döneminde vulva korunmasızdır.
Vulvar deri incedir ve travma ve irritanlara duyarlıdır. Yine östrojen etkisinden yoksun ince ve atrofik vajinal mukoza varlığı ve vajen pH?sının nötral veya alkali olması nedeniyle prepubertal kızlar bakteriyel vulvovajinite daha hassastır.

Yine çocukların kontamine ellerle vulvaya dokunması da riski artırır. Sıkı ve pamuklu olmayan çamaşırlar ve obezite de vulvar irritasyona katkıda bulunur. Diğer önemli risk faktörleri intravajinal yabancı cisim, labial adezyonlar ve cinsel istismardır.

Vulvovajinitler nedenlerine göre non-spesifik, ikincil inokülasyona bağlı ve spesifik vulvovajinitler olarak sınıflandırılabilirler
.

1. Non-spesifik vulvovajinitler:
Hijyen bozukluğuna veya yabancı cisme ikincil polimikrobik enfeksiyonlardır.

2. İkincil inokülasyona bağlı vulvovajinitler:
Üst solunum yolları ve üriner enfeksiyon gibi başka yerlerdeki enfeksiyonların etkenlerinin direkt temas veya kan yoluyla bu bölgeye ulaşması sonucu oluşurlar.

3. Spesifik vulvovajinitler:
spesifik birincil enfeksiyon söz konusudur. Çoğunlukla cinsel yolla bulaan mikroorganizmalar rol oynar. Etkenler arasında N gonorrhoeae, G vaginalis, Herpesvirus, T pallidum, C albicans, T vaginalis sayılabilir.

BELİRTİLERİ


Vulvovajinitin ilk basamak değerlendirilmesi ebeveyn veya çocuk yeterince büyükse çocuktan alınacak iyi bir anamneze dayanır. Vulvovajinitin genel semptomları akıntı, rahatsızlık hissi, ağrı, kaşıntı, vulvar iritasyon, idrar yaparken sızlamadır.

İnfant ve küçük çocuklarda ebeveyn bez veya çamaşırda akıntı, anormal vajinal koku veya vulvada kızarıklıktan şikayet eder. Perineal hijyen banyo köpükleri ve sabunları gibi irritanlar ve kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır. Anal kaşıntı, alerjiler, çocuk ve ailede yakın dönemde geçirilen enfeksiyonlar ve adolesanlarda cinsel aktiviteler de değerlendirilmelidir.
Fizik muayenede çocuklarda perine ve vulvar introitus dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Akıntı varsa uygun örnekler alınmalı, gram boyaması ,bakteri ve mantar kültürleri yapılmalıdır. Yine hazırlanan ıslak preparatlarda çok sayıda lökositin ve az sayıda eritrositin varlığı da tanıda yardımcıdır.

Trikomonas ve parazit yumurtası araştırılmalıdır. Özellikle gece anal kaşıntı hikayesi varlığında enterobius vermicularis olasılığı akılda tutulmalıdır.

Pediatride vulvovajinitin %25-75?ini nonspesifik vulvovajinitler oluşturur. Perine hijyeninin Düzeltilmesi, semptomların giderilmesi ve nükslerin önlenmesinde önemlidir.

Amoksilin (20-40 mg/kg/gün,3 dozda) non-spesifik vulvovajinite neden olan patojenlerin çoğuna etkilidir. Tedaviye dirençli ve kötü kokulu veya kanlı akıntıyla birlikte görülen rekürren enfeksiyonlarda bir tümör veya yabancı cismi ekatre etmek için vajinoskopi yapılmalıdır.

İkincil inokülasyona bağlı vulvovajinitlerde primer enfeksiyon tedavi edilmeli, etkenin vulvo ile doğrudan teması önlenmelidir.
Adolesanlarda en sık görülen vulvovajinitler spesifik vulvovajinitlerdir ve bunlar arasında en fazla bakteriyel vajinozis, kandida vulvovajiniti ve trikomonas vulvovajiniti görülür. Bakteriyel vajinozis en sık enfeksiyöz vajinit nedenidir.

Sinerjistik bir enfeksiyondur. G. Vaginalis ve anaerobik bakteri sayısı artarken laktobasillerde azalma vardır. ?Whiff testi? pozitiftir ve ipucu hücreleri vardır. Tedavide vajinal ekosistemin tekrar oluşturulması amaçlanır ve anaeroplara yönelik antibiyotik tedavisi uygulanır.

Bu amaçla 1 hafta her gün bir kez %2 klindamisin krem veya oral metronidazol (2 gr tek doz veya 1 hafta 3x250 mg veya 3x500 mg) kullanılabilir.

Kandidal vulvovajinit prepubertal çocuklarda nadir görülmesine rağmen adolesanlarda sıktır. Ayrıca antibiyotik kullanımı, diyabetes mellitus, immun yetmezlik gibi predispozan faktörlere sekonder olarak sıklıkla gelişirler. En belirgin semptom kaşıntı ve beyaz renkli akıntıdır. Mikroskopik incelemede hifler görülür. Tedavide topikal antifungal tedavi uygulanır, şiddetli ve komplike olgularda oral antifungal tedavi gerekir.

Trikomonas vulvovajinitinde etken bir protozoon olan Trikomonas vajinalistir. Trikomonas vajiniti çocuk ve adolesanlarda cinsel istismar veya cinsel aktivite olmadıkça beklenmez. Vajinal akıntıdan hazırlanan ıslak preparatta hareketli mikroorganizmaların görülmesi tanısaldır.

TEDAVİSİ


Tedavide oral metronidazol cinsel partner ile aynı anda verilir. Sonuç olarak, pediatisler, özellikle de adelosanlarla karşılaşanlar, genital sistem enfeksiyonlarının klinik belirti, bulgu ve tedavileri konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olmalıdır.

Yazan:
Prof.Dr. Zerrin ORBAK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı


KAYNAKLAR

l.Kokotos F. Vulvovaginitis, Pediatr Rev 2006;27: 116-17.
2.Joishy M.Ashtekar CS, Jain A, Gonsalves R. Do we need to treat vulvovaginitis in prepubertal girls? BMJ 2005; 330;186-88
3.www.uptodate.com
4.Salman MC, Durukan T.Adelosanlarda genital enfeksiyonlar, Katkı Pediatri Dergisi 2005;27:410-22
5.Sanfilippo JS. Vulvovaginitis. In Nelson Texbook of Pediatrics Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF (eds), 18th ed. Philadelphia, Saunders, 2007;2274-278,


Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim